Vilniaus miesto savivaldybės 2016 metų programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ įgyvendinimo ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo 2015 metų programos

„Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ įgyvendinimo

a t a s k a i t a

Programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 30-1825

2016 metais programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ 10 projektų įgyvendino šios įstaigos: Lazdynų mokykla, VGTU inžinerijos licėjus, VšĮ „Energijos taupymo priemonės“, Aplinkos valdymo ir technologijų centras (ECAT), Lietuvos edukologijos universiteto Projektų ir inovacijų skyrius, Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla, Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras, Vilniaus lopšeliai-darželiai „Rūta“ ir „Aitvaras“. Dėkojame šių įstaigų projektų vadovams ir koordinatoriams, vadovams ir visai bendruomenei už turiningą partnerystę, kūrybingą renginių atmosferą, siekį tausoti ir puoselėti mūsų miesto aplinką.

Įgyvendinant programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ 10 projektų aplinkos apsaugos klausimais visuomenei organizuoti renginiai: mokymai (kūrybiniai-praktiniai seminarai, paskaitos, ekskursijos – per 230 val.), 7 konferencijos, 15 konkursų ir viktorinų, 5 parodos ir kiti renginiai, įstaigų aplinkoje kuriamos ir ugdymo procese naudojamos edukacinės erdvės, apie projektus parengti TV reportažai, išleisti leidiniai, paskelbti straipsniai spaudoje, plačiai veiklos aprašytos įvairių įstaigų interneto puslapiuose. Programos dalyviai sėkmingai tobulino gamtamokslinę kompetenciją, ugdėsi gamtojautą, geriau pažino Vilniaus aplinką, įgijo aplinkos tyrimo įgūdžių, mokėsi pažinti, įvardinti ir spręsti aplinkos problemas, surado patikimų partnerių aplinkosauginei veiklai vykdyti, patyrė ne vieną atradimo džiaugsmą.

Eil.

nr.

Projekto pavadinimas,

sutarties data, numeris

Projekto vykdytojai

Įvykdytos veiklos (temos, lektoriai, trukmė, dalyviai ir kt.)

1

Kompleksinė aplinkosauginio švietimo edukacinė erdvė „Miestiečio sodas“

2016-09-19

Nr. A72-1490/16(3.1.36-TG)

Vilniaus Vilkpėdės darželis – mokykla.

Lina Banaitienė

Ugdomoji veikla. Pamokėlės

  1. „Ekologinis daržas, sodas, kaip jį tokį auginti, kas jis per vienas, kam to reikia“. Profesorė dr. Honorata Danilčenko, 2016-10-19. 1 val. 2-3 kl. mokiniai, 37 dalyviai.
  2. „Darnus daržas. Kaip vabaliukus išlaikyti darže, kam jie reikalingi“. Profesorė dr. Honorata Danilčenko, 2016-11-23. 1 val. 5-6 metų vaikai, 50 dalyvių.
  3. „Daigintos sėklos, jų maistinė vertė, kodėl jas gerai valgyti, kokių jų būna“. Profesorė dr. Honorata Danilčenko, 2016-11-23. 1 val. 2-3 kl. mokiniai, 36 dalyviai.
  4. „Reti augalai: goji uogos, šilkmedis ir kiti. Jų nauda, maistinė vertė“. Profesorė dr. Honorata Danilčenko, 2016-11-23. 2 val. Vilkpėdės seniūnijos bendruomenė, 30 dalyvių.
  5. Vaikų supažindinimas su edukacine erdve „Miestiečio sodas“. 200 vaikų.
  6. Integruotų edukacinių pamokų/veiklų organizavimas įrengtoje žaliojoje zonoje. Augalų sodinimo edukacinėje erdvėje darbai. Pamokų žaliojoje aplinkoje plano sudarymas (pavasariui). Darželio 3-6 m. grupės ir mokyklų 2-4 klasės. 180 dalyvių.
  7. Sėklų daiginimas, stebėjimas, vėliau ragavimas žaliosiose palangėse darželio 3-6 m. amžiaus grupėse ir mokyklos 2-3 klasėse. 2016 m. spalis-lapkritis. 130 vaikų, 100 tėvelių.

Parodos

  1. Piešinių paroda „Mano svajonių sodas“. 2016-11-21 – 2016-12-12. Vilniaus Vilkpėdės darželis – mokykla, vėliau Vilkpėdės seniūnija. 2-3 kl. mokiniai.

Gamtai svarbių datų minėjimas

  1. Rugsėjo 22 – Rudens lygė. 2016 m. rugsėjo 22 d.
  2. Spalio 4 – Pasaulinė gyvūnijos diena.
  3. Spalio 14 – Derliaus diena.

Edukacinės erdvės darželio-mokyklos aplinkoje

  1. Edukacinės erdvės „Miestiečio sodo“ įrengimas Vilkpėdės darželio – mokyklos teritorijoje. 2016 m. rugsėjis-gruodis. Pasodinti 6 vaismedžiai, 3 vaiskrūmiai.
  2. Informacinių stendų apie „Miestiečio sode“ pasodintus augalus ir gyvenančius vabzdžius gamyba. Parengta 10 A1 formato spalvingų informacinių stendų apie mokyklos teritorijos augalus. 2016 m. gruodis.
  3. Augalinių atliekų tvarkymas, kompostavimo dėžės įrengimas šalia edukacinės erdvės. 2016 m. lapkritis.
  4. Vabzdžių viešbučių boružėms, drugeliams ir kitiems vabalams įrengimas šalia edukacinės erdvės. 2016 m. gruodis.

Ekskursijos

  1. Ekskursija į Kristinos ir Arūno Martinėlių biodinaminį sodininkystės ir gyvulininkystės ūkį (Širvintų raj.). Pažintis su naminiais gyvūnais, auginamais augalais, ekologiniu ūkiu. Darželio (5-6 m.) ir mokyklos (2-3 kl.) vaikai. 2016-10-10. 55 dalyviai.

Talkos

  1. Ūkio darbai „Miestiečio sode“ dalyvaujant įstaigos bendruomenei, darželio (4-6 m.) ir mokyklos (2, 3 kl.) vaikams. Sodinukų sodinimas, komposto naudojimas ir kt. 2016 m. rugsėjis-lapkritis.

Kiti aplinkosauginiai renginiai

  1. Protų mūšis „Sodo paslaptys“ tarp Vilkpėdės seniūnijos darželių priešmokyklinių grupių. 2016-11-29.
  2. Protų mūšis „Sodo paslaptys“ . 2-3 klasių mokiniai. 2016-12-06.
  3. Pavasario ir vasaros ūkio darbų planavimas „Miestiečio sode“. 2016 m. lapkritis.

Straipsniai

  1. Internete: www.ikimokyklinis.lt svetainė.
  2. „Žaliasis pasaulis“.

2

Verkių sodas

2016 m. rugsėjo 12 d. sutartis Nr. A72-1425/16(3.1.36-TD2)

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras.

Doc.dr. Giedrė Kmitienė

Ugdomoji veikla

  1. Biologinės įvairovės diena. Biologinės įvairovės tyrimai Verkių regioniniame parke. Augalai ir grybai – aplinkos oro kokybės indikatoriai. Oro dulkėtumo nustatymas. Atlikti mokyklos aplinkos tyrimai. Dalyviai pasigamino kompasą ir vėjo greičio matuoklį, nustatinėjo medžių aukštį ir amžių, atliko Neries upės ir Cedrono upelio vandens ir biologinės įvairovės tyrimus. 2016-06-14. 2 val. 25 dalyviai.
  2. „Verkių regioninio parko biologinė įvairovė ir apsauga“. Doc.dr. G. Kmitienė. 2 val. 35 dalyviai. 2016-06-22.
  3. Obuolių skynimo diena. Sode mokiniai mokėsi taisyklingai skinti obuolius, išrinko obuolius – rekordininkus, mokėsi gaminti patiekalus iš obuolių. 2016-09-14. 2 val. 60 dalyvių.
  4. Sodo atliekos. Atliekų rūšiavimas, kompostavimas. Doc. dr. G. Kmitienė. 2016-09-14. 2 val. 25 dalyviai.
  5. Metų laikai sode. Sodo fenologinis dienoraštis. Orų spėjimai. R. Zakarka. 2 val. 2016-09-28. 40 dalyvių.
  6. Sodo mokyklėlė. „Medžių įvairovė, gamtinė ir praktinė reikšmė“. Invaziniai medžiai, jų reikšmė biologinės įvairovės išsaugojimui. Z. Odnopol. Lapų dėlionių „Surask porą“, lapų gipso atspaudų gamyba. 2016-09-28. 2 val.
  7. Sodo sodinimas. Dalyviai mokėsi kaip teisingai parinkti sodinukams vietą ir kaip juos pasodinti. 2016-10-13. 2 val. 34 dalyviai.
  8. Kūrybinės dirbtuvės „Atgimęs naujam gyvenimui“. Atliekų rūšiavimas, naujų gaminių kūrimas. Žaislų gaminimas. Paskaita apie antrinį daiktų naudojimą. 2 val. R. Zakarka, Z. Odnopol. 2016-11-11. 60 dalyvių.
  9. „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“. Biologinės įvairovės pažinimas Verkių regioniniame parke. Aplinkos tyrimai. 2016-10-12. 2 val. 25 dalyviai.
  10. Medžių puošimo tradicijos Europoje ir pasaulyje. Doc.dr. G. Kmitienė. 2016-12-07. 2 val. 22 dalyviai.

Gamtai svarbių datų minėjimas

  1. Medžių puošimo šventė. Mokyklos aplinkoje buvo puošiami medžiai pačių pagamintomis dekoracijomis iš antrinių žaliavų. 2016-12-07. 2 val. 22 dalyviai.

Edukacinės erdvės darželio-mokyklos aplinkoje

  1. Edukacinės erdvės kūrimas mokyklos aplinkoje. 2016 m. birželis-rugsėjis.

Konkursai, viktorinos

  1. 1. Viktorina „Verkių regioninio parko biologinė įvairovė ir apsauga“. 2016-06-22.
  2. 2. Viktorina „Ką pasakoja medžiai“ ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams. 2016-09-28. 2 val.
  3. 3. Viktorina „Voverės namai“. 2016-10-12. 2 val. 25 dalyviai.

Leidiniai

  1. 2017 metų kalendorius.
  2. Atšvaitai „Mes už žalią Vilnių!”.

3

Mes – gamtos dalis

2016 m. rugpjūčio 26 d. mėn. Nr. A 72-1312/16 (3.1.36 -TD2)

Vilniaus Lazdynų mokykla.

Vida Kisielienė

Ugdomoji veikla

  1. Diskusija „Mes – gamtos dalis“, aktualių aplinkosaugos problemų aptarimas. 4 susitikimai. 4 val. 200 žmonių.
  2. Integruota pamoka „Aš gamtoje“. 2016-09-29. 2 val. 20 dalyvių. Mokyklos aplinkos tyrimai.“
  3. „Mano gyvenamoji aplinka. Tolerancija 3 erdvėse“. 2 val. 40 dalyvių. J. Pileckienė, M. Milašienė. 2016-11-18. 8-9 kl. mokiniai. Aptarti tolerancijos klausimai valstybės, mokyklos ir šeimos lygmenyse.
  4. Kūrybinis seminaras „Gamtos dovanos“. Kuriami gaminiai iš antrinių žaliavų ir gamtinių medžiagų. 2 val.
  5. „Pamilkime paukščius“. 2016-09-30. 6 val. 50 dalyvių. Paukščių įvairovė, inkilų gamybos principai, paukščių migracijos ir kt.

Konferencijos

  1. „Saugau gamtą“. 3 val. Lazdynų mikrorajono gyventojai, pedagogai, mokiniai. 50 dalyvių.
  2. Miesto konferencija „Gamta ir aš“. 2016-11-15. 6 val. 100 dalyvių. 11 pranešimų. Dalyvavo gyventojai, mokiniai, pedagogai. Pranešimus skaitė ir Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio bei Lazdynų seniūnijos atstovai.

Konkursai, viktorinos

  1. Konkursas „Gamtos dovanos“. Atrenkami originaliausi kūrybiniai darbai.
  2. „2016 metų Lazdynų seniūnijos augalas“. Išrinktas 2016 metų medis – trijų ąžuolų grupė Erfurto g. 48 (pasiūlė Lazdynų senbuvė, Aldona Bružinskienė) ir gėlė – nuostabiai gėlyne žydinti juka (nugalėtoja Vida Gedžiūnienė). 2016 m. rugsėjis-spalis. A. Bružinskienė: „šiuos ąžuolus mes vadiname Bergo ąžuolais. Projektuojant Lazdynų mikrorajoną, juos ir šalia augančias liepas, buvo planuota iškirsti. Ir tik tuometinio Gamtos apsaugos komiteto pirmininko Viktoro Bergo dėka projektas buvo pakeistas ir iki šiol galima džiaugtis šia didinga žaliąja oaze. Su dėkingumu prisimenamas žmogus, kurio dėka išsaugota ir daugiau įspūdingų Lietuvos gamtos paminklų.
  3. „Aš ir mano gyvūnas“.

Parodos

  1. „Mes mokomės iš gamtos“. Mokinių kūrybinių darbų eksponavimas.
  2. „Antras daikto gimimas“.
  3. „Gamtos dovanos“. 2016 m. rugsėjo 30-spalio 6 d. Eksponuotos daržovių, vaisių, augalų kompozicijos.

Edukacinės erdvės

  1. Mokyklos aplinkoje pasodintos lazdynų kolekcijos tvarkymas, priežiūra, turtinimas, naudojimas mokymo procese.

Talkos, akcijos

  1. Medelių sodinimas mokyklos aplinkoje. 2016-09-22. Vad. D. Potapčik.
  2. Inkilėlių gamyba. Vad. D.Potapčik.
  3. „Geri darbai gamtai“. Lazdynų miško ir Bukčių kapinaičių tvarkymas. Per 300 dalyvių.
  4. Kankorėžių rinkimo akcija (kankorėžiai bus naudojami kūrybiniams darbams, tyrimams, lesyklėlių gamybai).
  5. Gėlynų priežiūra mokyklos teritorijoje.

Kiti aplinkosauginiai renginiai

  1. Gyventojų apklausa. Mokinių tiriamasis darbas „Lazdynų mikrorajono erdvės išsaugojimas“. Vad. M. Milašienė. 2016, spalis. 8-10 kl. mokiniai. Išsiaiškintas Lazdynų mikrorajono gyventojų požiūris į mikrorajono aplinką, jų lūkesčiai.

Leidiniai ir kt.

  1. „Lazdynų gėlės“. 2017 m. kalendorius. 100 egz.
  2. Filmukas apie projektą „Mes – gamtos dalis“. https://www.facebook.com/lazdynumokykla.lt/photos/pb.1435626666703464.-2207520000.1480398025./1873147519618041/?type=3&theater

4

„Labas, Gamta! Štai ir aš“

2016 m. rugsėjo 12 d. sutartis Nr. A72-1462/16 (3.1.36-TD2)

Lietuvos edukologijos universitetas.

Vadovas doc.dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

Ugdomoji veikla

  1. „Vanduo. Kas jis?“. 2016 spalio 4-7 d. Dalyvavo aštuonių pradinių klasių mokiniai iš keturių Vilniaus mokyklų (M.Mažvydo ir „Genio“ progimnazijų, Šeškinės ir „Šviesos“ pradinių mokyklų). pamokos vyko Neries krantinėje ties LEU. Vienos dienos mokymų trukmė – 5 val. Mokymus vedė LEU „Idėjų laboratorija“ studentės, vadovaujamos doc. dr. Ritos Makarskaitės-Petkevičienės.
  2. „Oro paslaptys“. 2016 spalio 4-7 d. Dalyvavo aštuonių pradinių klasių mokiniai iš keturių Vilniaus mokyklų (M.Mažvydo ir „Genio“ progimnazijų, Šeškinės ir „Šviesos“ pradinių mokyklų). pamokos vyko Neries krantinėje ties LEU. Vienos dienos mokymų trukmė – 5 ak. val. Mokymus vedė LEU „idėjų laboratorija“ studentės, vadovaujamos doc. dr. Ritos Makarskaitės-Petkevičienės.
  3. „Dirvožemio įdomybės“,. 2016 spalio 4-7 d. Dalyvavo aštuonių pradinių klasių mokiniai iš keturių Vilniaus mokyklų (M.Mažvydo ir „Genio“ progimnazijų, Šeškinės ir „Šviesos“ pradinių mokyklų). pamokos vyko Neries krantinėje ties LEU. Vienos dienos mokymų trukmė – 5 ak. val. Mokymus vedė LEU „idėjų laboratorija“ studentės, vadovaujamos doc. dr. Ritos Makarskaitės-Petkevičienės.
  4. „Kaip orientuotis aplinkoje?“. 2016 spalio 4-7 d. Dalyvavo aštuonių pradinių klasių mokiniai iš keturių Vilniaus mokyklų (M.Mažvydo ir „Genio“ progimnazijų, Šeškinės ir „Šviesos“ pradinių mokyklų). pamokos vyko Neries krantinėje ties LEU. Vienos dienos mokymų trukmė – 5 ak. val. Mokymus vedė LEU „idėjų laboratorija“ studentės, vadovaujamos doc. dr. Ritos Makarskaitės-Petkevičienės. Pravestos 48 pamokos gamtoje. Viso pravestos 48 pamokos gamtoje. dalyvavo 220 mokinių.

Mokiniai visų veiklų rezultatus fiksavo specialiai parengtuose veiklos lapuose. Atlikta veiklos lapų analizė, refleksijos. Gauti rezultatai analizuojami mokslo straipsniuose, kursiniuose ir baigiamuosiuose studentų darbuose.

  1. Savarankiška tiriamoji pradinių klasių mokinių veikla atliekant parengtas užduotis. Ugdomosios veiklos dalyviai gavo namų darbų paketus. Namų užduotims buvo skirtas 1 mėn. Jas mokiniai atliko miesto žaliosiose aplinkose, pasitelkę šeimos narius, klasės draugus, konsultuojantis su mokytojais ar LEU studentų mokslinio klubo „Idėjų laboratorija“ narėmis. 2016 m., spalis.

Konferencijos

  1. Konferencija klasėse, mokyklose. „Mama, tėti! Eime tyrinėti!“. Dalyvavo aštuonių pradinių klasių mokiniai iš keturių Vilniaus mokyklų: M.Mažvydo ir „Genio“ progimnazijų, Šeškinės ir „Šviesos“ pradinių mokyklų. 2016 m., lapkritis.
  2. Jaunųjų tyrėjų mokslinė konferencija „Ką aš išmokau dalyvaudamas Projekte?“. 2016-11-18. LEU, Žalioji klasė.

Projekto rezultatų apibendrinimas, pristatymas, sklaida

Konferencijose, seminaruose:

  • Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Eisvydė Jurkevičiūtė „Dirvožemio kaip gyvenamosios aplinkos supratimo ugdymas naudojant tyrinėjimu grįstą mokymąsi ketvirtoje klasėje“. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokytojas šiandien ir rytoj: Tarp realybės ir lūkesčių“, vykusioje 2016-11-24, LEU
  • Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Rūta Rimašiūtė „3-4 klasės mokinių orientavimosi gebėjimų ugdymas gamtinėje aplinkoje“. Pranešimas skaitytas konferencijoje „Geografija: mokslas ir edukacija, vykusioje 2016-11-25, LEU.
  • Seminaras respublikos pradinių klasių mokytojams „Pasaulį pažįstu tyrinėdamas: koks nuostabus gamtos pasaulis!“. Rita Makarskaitė – Petkevičienė, Eisvydė Jurkevičiūtė, Izabela Savickaja, Paroda „Mokykla- 2016“. 2016-11-25.
  • Parengti 4 pranešimai studentų mokslinei konferencijai, kuri vyko 2016-12-15.

Informacija apie projektą LEU svetainėje:

5

„Moksleivių darnaus judumo kampanija Vilniaus mieste“

2016-08-26 sutartis Nr. A72- 1314/16(3.1.36-TD2)

Aplinkos valdymo ir technologijų centras.

Lina Gelažienė

Ugdomoji veikla

  1. Kampanija „Eismo gyvatėlė“. 2016-09-08. Mokymai mokytojams kaip pravesti kampaniją, kaip informuoti ir įjungti tėvus bei kaip organizuoti papildomas veiklas mokykloje, susijusias su darniu judumu. Renginio trukmė – 2 val., dalyvavo atstovai 5 Vilniaus mokyklų.

Kampanijos „Eismo gyvatėlė“ organizavimas

2016 m. rugsėjo 19-30 d. Kampanijoje dalyvavo 5 mokyklos: Lazdynų vidurinė mokykla, Medeinos pradinė mokykla, Prano Mašioto pradinė mokykla, Vilniaus Trakų Vokės gimnazija ir Tuskulėnų gimnazija. Iš viso žaidimą žaidė 1328 pradinių klasių mokiniai iš 60 klasių.

Mokyklos registravosi tarptautinėje kampanijos svetainėje http://www.trafficsnakegame.eu/lithuania ir joje fiksavo savo pasiektus rezultatus. Visi dalyvavę Vilniaus mokyklų pradinukai apdovanoti – kiekvienam asmeniškai įteikti atšvaitai. Mokykloms parengtos padėkos, dalyvavusių klasių mokytojams – pažymėjimai. Kaip tarptautinės kampanijos partneris šioje svetainėje registruota ir Vilniaus miesto savivaldybė

Projektas buvo viešinamas svetainėse www.vilnius.lt ir www.aplinka.vilnius.lt. 5-ioms dalyvaujančioms mokykloms sukurtos atskiros paskyros tarptautinėje kampanijos internetinėje svetainėje www.trafficsnakegame.eu.

Straipsnis apie kampaniją ir jos vykdymą Vilniaus miesto mokyklose parengtas ir 2016-11-17 publikuotas savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ (apimtis – 1 psl.).

6

Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės“

2016-08-26 sutartis Nr. A72-1313/16(3.1.36-TD2)

VšĮ „Energijos taupymo priemonės“.

Dalia Juočerytė

Ugdomoji veikla

  1. Piešimo atsinaujinančios energetikos tema pamokėlės su dailininku. 10 pamokėlių, 225 dalyviai (Baltupių ir Balsių progimnazijų mokiniai). 2016 m. rugsėjis-spalis.

Ekskursijos

  1. Ekskursijos atsinaujinančios energetikos muziejuje su gidu, kuris vadovavo eksperimentams su veikiančiais modeliais. 10 ekskursijų, 225 dalyviai (Baltupių ir Balsių progimnazijų mokiniai). 2016 m. rugsėjis-spalis.

Konkursas

  1. Piešinių, atsinaujinančios energetikos tema, konkursas. Dalyviai – mokiniai. 2016 m. lapkritis

TV reportažas

  1. TV reportažas apie projekto „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės“ veiklas. 5 min. TV LRT Kultūra kanalu. 2016-10-29.

7

„Kas aš be medžio, be vandens, be paukščio?“

2016-08-26 sutartis Nr. A72-1315/16(3.1.36-TD2)

VGTU inžinerijos licėjus.

Milda Černiauskaitė,

Jovita Ponomariovienė

Ugdomoji veikla

  1. Žaliosios pamokos: Spalvotieji šaltiniai, unikali pelkė Neries krante ties Antakalniu. Nijolė Balčiūnienė. 2 pamokos pradinių klasių mokiniams (96).
  2. Žaliosios pamokos: spygliuočiai ir lapuočiai medžiai, jų nauda žmogui, medžio amžiaus nustatymas. 4 pamokos pradinių klasių mokiniams (96).
  3. Žaliosios pamokos: mažieji miško gyventojai – skruzdėlės. 2 pamokos pradinių klasių mokiniams (96).
  4. Žaliosios pamokos: kerpės – švaraus oro indikatoriai. 3 pamokos 5-8 klasių mokiniams (81).
  5. Žaliosios pamokos: Dūkštų ąžuolynas. 20 mokinių. 5 pamokos.
  6. Pamokos Nacionaliniame lankytojų centre: saugomos teritorijos, „Kelionė gyvenimo ratu“. 24 mokiniai. 3 pamokos.
  7. Žaliosios pamokos Europos parke. 45 mokiniai. 5 pamokos.
  8. Integruotos pamokos temomis: upės, upeliai, kriokliai, šaltiniai; ežerai; vandens gyviai; vandens augalai; stebuklai po vandeniu; šuliniai, versmės, fontanai; krituliai. 13 pamokų.
  9. Praktinė ugdomoji veikla: gamtos ženklai (orų prognozės ir pan.). 3 pamokos 5-6 klasių mokiniams (81).
  10. Praktinė ugdomoji veikla: orientavimasis miške. Dvarčionių apylinkės. 2-4 klasių mokiniai (72). 3 pamokos.
  11. Praktinė ugdomoji veikla mokyklos žaliojoje aplinkoje: pažink medžius. 24 pamokos 12 pradinių klasių (1-3) mokiniams (276). 2016 m. rugsėjis.
  12. Lietuvos vandens organizmų bendrijos ir jų įvairovė (vandens tyrimai stebint pro mikroskopą). 3 pamokos. 81 mokinys.
  13. Kūrybinės dirbtuvės: gamtinė medžiaga mokinių kūryboje. 120 mokinių. 10 pamokų.
  14. Metodinių priemonių kūrimas ir naudojimas: geometrinių figūrų dėlionės iš lapų mokyklos aplinkoje ( kartojimas sąvokų ampas, kraštinė, viršūnė ir t.t.) . 8 klasių mokiniai (192). 8 pamokos.
  15. Mokslinė laboratorija: eksperimentai su vandeniu. 4 pamokos, 96 mokiniai.

Ekskursijos

  1. Išvyka į VĮ Vilniaus miškų urėdijos muziejų. 2016-09-23. 3 kl. mokiniai.

Konferencijos

  1. Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių mokslinė konferencija „Atradimai mano gyvenamojoje aplinkoje“. 2016-11-30. 103 dalyviai. Darbas dvejose sekcijose: „Vanduo – gyvybės šaltinis“, „Tarša ir elgesio kultūra gamtoje“.

Konkursai

  1. Konkursas logotipo projektui „Kas aš be medžio, be vandens, be paukščio?“ sukurti. 587 mokiniai. 12 val.
  2. Viktorina „Voverės namai“. 4 klasės, 96 mokiniai, 8 val.
  3. Viktorina „Rūšiavimo enciklopedija“ (renginys skirtas Europos atliekų mažinimo savaitei). 2016-11-20. 3 klasių mokiniai (96). 4 val.
  4. Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų iš gamtinės medžiagos konkursas „Medis vaiko rankose“. 2016 m., lapkritis. 10 geriausių darbų autoriai apdovanoti.

Parodos

  1. Paroda „Gamtinė medžiaga mokinių kūryboje“.
  2. Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų iš gamtinės medžiagos paroda „Medis vaiko rankose“. 2016 m., lapkritis.

Gamtai svarbių datų minėjimas

  1. Medžių puošimo šventė. 5 klasės, 120 mokinių. Papuošti mokyklos kieme 5 medžiai.

Edukacinės erdvės mokyklos aplinkoje

  1. Mokyklos kieme augančių medžių ir krūmų sąrašo sudarymas ir jų aprašų parengimas. 4 kl. mokiniai (120). 10 val.
  2. Pranešimų apie mokyklos žaliąją aplinką parengimas (PPT) ir pristatymas kitų klasių mokiniams. 4 kl. mokiniai (96). 12 val.
  3. Informacijos apie mokyklos kieme augančius medžius ir krūmus kodavimas QR kodais. 4 kl. mokiniai (120). 10 val.
  4. Žaliosios palangės sukūrimas klasėse. 5 klasės, 96 mokiniai.

Kiti aplinkosauginiai renginiai

  1. Projekto „Kas aš be medžio, be vandens, be paukščio?“

tikslų ir uždavinių pristatymas mokyklos bendruomenei. 1 val.

  1. Jaunųjų tyrėjų būrelio veikla: bandymai su vandeniu. 24 mokiniai, 10 val.

Leidiniai

  1. Animacinio filmuko „Vandens lašelio kelionė sukūrimas. 3 klasė, 24 mokiniai. 16 val.
  2. Kalendorius 2017 metai. 300 vnt.

Projekto rezultatų apibendrinimas, pristatymas, sklaida

Straipsniai

„Žaliasis pasaulis“; „Švietimo naujienos“.

Internete:

https://www.vilnius.lt ir http://vgtulicejus.lt

8

„Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“

2016-08-26 sutartis Nr. A72-1311/16(3.1.36-TD2)

Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“.

Rita Stulpinienė

Aplinkosauginiai renginiai

  1. Praktinė veikla ugdant vaikų gamtamokslinę kompetenciją: moliūgų sėklų sėja, daigų auginimas, daigų dovanojimas kitoms įstaigoms, bičiuliams ir artimiesiems. Moliūgų auginimas, priežiūra, stebėjimas vykstančių pokyčių ir jų fiksavimas piešimo lapuose, fotografavimas. Dalyvavo per 70 švietimo įstaigų. 2016 m. balandis-rugsėjis.
  2. Renginys „Eko moliūgėliai“ Vingio parke. 68 švietimo įstaigų bendruomenės suvežė savo užaugintus moliūgus. Užfiksuotas ilgiausios Lietuvoje moliūgų eilės rekordas – 214,92 m, kurioje buvo 903 moliūgai. Renginio metu vyko moliūgo patiekalų degustacija, kūrybinės dirbtuvės, meniniai, sportiniai pasirodymai, organizuoti žaidimai.

Konferencija

  1. „Gerosios patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu“. Lietuvos edukologijos universitetas, 185 dalyviai. 13 pranešimų. 2016-12-07.

Leidiniai, straipsniai, TV

  1. Ilgiausios moliūgų eilės Lietuvoje rekordas. Fotoknyga.
  2. „Žaliasis pasaulis“. Nesustok, oranžini traukiny! 2016.04.
  3. „Žaliasis pasaulis“. Keliaujant oranžiniu traukiniu. 2016-12-22. nr. 44(1030).
  4. LRT TV, 2016-10-07. Laba diena, Lietuva. 14.00 val.
  5. LRT TV, 2016-10-07. Šiandien. 18.30 val.
  6. LNK TV, 2016-10-07. Žinios. 18.30 val.
  7. TV3 TV, 2016-10-07. Žinios. 18.30 val.

9

„Mano mažas pasaulis gamtos kraitėje“

2016-09-12 sutartis Nr. A72-1427/16(3.1.36-TD2)

Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“.

Vilija Loginovienė, Alfreda Žilinskienė

Ugdomoji veikla

  1. Mažieji mokslininkai. Eksperimentas ,, Žemėje ne vien žemė”. 2016-09-23.60 dalyvių.
  2. Žaliosios paskaitėlės „Žolynų grožis ir sveikata“. 2016-09-29. 3 paskaitėlės. 175 dalyviai (vaikai, tėvai, pedagogai). Dalyvavo l/d „Žemyna“ ir „Vėjelis“ atstovai (25).
  3. ‚Migruojantys paukščiai“. 3016-10-24. Lektorius ornitologas G. Petkus. 2 paskaitėlės. 100 dalyvių.
  4. Paukščių stebėjimo pamokėlės (3) lopšelio-darželio teritorijoje. 2016-10-24.
  5. Kūrybinis seminaras „Žemė kėlė žolę“ (vaikai, piešę, kūrė koliažus ir pan.). 120 dalyvių. 2016-10-24-28.
  6. Žaliosios paskaitėlės „Ant tėvelio lauko“/ 2016-10-27. 2 paskaitėlės. Dalyvavo l/d „Strazdelis“ ir „Vėjelis“ atstovai (25). 175 dalyviai.
  7. Mažieji mokslininkai. Eksperimentas „Naminės dantų pastos gamyba“. 2016-11-04. 35 dalyviai.
  8. Mažieji mokslininkai. Eksperimentas „Naminė vandens valykla“. 2016-11-18. 50 dalyvių.
  9. Žalioji paskaitėlė „Mus moko skruzdėliukas“. 2016-11-22. Dalyvavo l/d „Žemyna“ atstovai (22). 147 dalyviai.

Konferencijos

  1. „Mano mažas pasaulis gamtos kraitėje“. Konferencija ikimokyklinių įstaigų pedagogams. 7 pranešimai. 60 dalyvių.

Ekskursijos

  1. Ekskursija į VU botanikos sodą (Kairėnai). Edukacinė pamokėlė „Gamtos žinutė mums“. 2016-09-14. 45 dalyviai.
  2. Ekskursija į Neries regioninį parką. 2016-10-18. 44 dalyviai. Edukacinis užsiėmimas „Lietuvos sengirė – Dūkštų ąžuolynas“.

Parodos

  1. Darželio aplinkoje augančių augalų nuotraukų paroda. 2016 m. rugsėjis-spalis.
  2. Vaikų pagamintų paukščių paroda. 2016-12-06.
  3. „Toks mano Vilnius“. Nuotraukų paroda. Miestą fotografavo vaikai su tėveliais. Gauta 100 nuotraukų. Parodai atrinkta 21.
  4. Vaikų kūrybinių darbų paroda. 2016-11-11-30. Juozapo pasažo erdvėje (Vilnius).
  5. Vaikų kūrybinių darbų paroda. 2016-11-07-30. Pašilaičių mikrorajono kavinės erdvėje (Vilnius).
  6. Vaikų kūrybinių darbų paroda. 2016-11-18-29. LEU erdvėje (Vilnius).
  7. Vaikų kūrybinių darbų paroda. 2016-11-1-12. Raseinių „Iki“ (Vilnius).
  8. Vaikų kūrybinių darbų paroda. 2016-12-06-30. Lazdynų mikrorajono bibliotekos erdvėje (Vilnius).

Konkursai, viktorinos

  1. Viktorina „Giedojo paukštis mano gimtinėje“. Dalyvavo lopšelių- darželių „Žiedas“, „Gabijėlė“, „Vėjelis“, „Žemyna“ ir „Aitvaras“ komandos (5-6 metų vaikai).

Edukacinės erdvės

  1. Įstaigos edukacinės erdvės praturtintos ginkmedžiu ir magnolija.
  2. Sudarytas vaistažolių katalogas (skenuotų nuotraukų rinkinys su trumpu aprašymu).
  3. Sudarytas lopšelio-darželio „Aitvaras“ teritorijoje augančių medžių katalogas (ruduo ir pavasaris)

10

„Žaliojo Vilniaus vaikai“

2016-09-12 sutartis Nr. A72-1428/16(3.1.36-TD2)

Lietuvos edukologijos universitetas.

Inga Kepalienė, Evelina Buivydaitė

Ugdomoji veikla

  1. Edukacinis užsiėmimas „Ruduo žiedų pasaulyje“ Vilniaus Universiteto Kairėnų botanikos sodas. 2016-09-13. 2 val. 44 dalyviai.
  2. Mokymai gamtoje Verkių regioniniame parke (teritorijoje prie Vilniaus Žirmūnų gimnazijos). 2016-09-15. 2 val. 37 dalyviai.
  3. Mokymai gamtoje Pavilnių regioniniame parke (Pūčkorių atodanga, pažintinis takas). 2016-09-23. 2 val. 26 dalyviai.
  4. Edukacinis užsiėmimas „Pagaminkime augalų klonų patys“. Vilniaus Universiteto Kairėnų botanikos sodas. 2016-09-29. 2 val. 20 dalyvių.
  5. Edukaciniai užsiėmimai „Rudens vaisiai“ ir „Žemės meno objektai“. Vilniaus Universiteto Kairėnų botanikos sodas. 2016-09-30. 2 val. 28 dalyviai.
  6. Mokymai gamtoje Verkių regioniniame parke (Verkių rūmai – Šv. Juozapo kunigų seminarija). 2016-10-11. 2 val. 37 dalyviai.
  7. Kūrybinės dirbtuvės – kuriame žaidimą „Pažink paukščius“ Vilniaus Naujininkų mokykloje. 2016-10-19. 2 val. 17 dalyvių.
  8. Kūrybinės dirbtuvės „Dėkojame gamtai“ (edukaciniai užsiėmimai „Už ekologijų su kaligrafija“ ir „Eko kūryba rudenį“) Lietuvos edukologijos universitete Technologijų ir technologinio ugdymo katedroje. 2016-10-28. 2 val. 17 dalyvių iš Vilniaus Naujininkų mokyklos ir Lietuvos edukologijos universiteto.

Konferencijos

  1. Baigiamoji projekto aplinkosauginių darbų konferencija „Technologijų idėjų mugė“. 2016-11-25. LEU. 10 pranešimų.

Konkursai

  1. Aplinkosauginių darbų konkurso I etapas. Konferencija Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje. 2016-10-27. 2 val. 34 dalyviai iš Vilniaus Žirmūnų gimnazijos ir Lietuvos edukologijos universiteto. Pristatyti 8 pranešimai aplinkosaugine tematika.
  2. Aplinkosauginių darbų konkurso I etapas. Konferencija Vilniaus Naujininkų mokykloje. 2016-11-10. 2 val. 51 dalyvis iš Vilniaus Naujininkų mokyklos ir Lietuvos edukologijos universiteto. Pristatyti 2 pranešimai aplinkosaugine tematika, 5-10 klasių mokinių kūrybiniai darbai konkursui „Antras daikto gyvenimas“.
  3. Fotografijos konkursas „Aš tikrai myliu Vilnių!“. 2016-10-01-2016-11-25. Lietuvos edukologijos universitetas. Dalyviai iš Lietuvos bendrojo ugdymo, profesinio rengimo ir aukštojo mokslo įstaigų. Konkursui pateiktos 446 nuotraukos, kurias atsiuntė 205 dalyviai.
  4. Baigiamasis mokinių aplinkosauginių darbų konkursas organizuotas kartus su Lietuvos edukologijos universiteto Technologijų ir technologinio ugdymo katedros renginiu „Technologijų idėjų mugė“. 2016-11-25. Trukmė: 5 val. 338 dalyviai (179 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai ir 173 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai). Pristatyta 12 pranešimų aplinkosaugine tematika, kūrybiniai darbai konkursui „Naujas daikto gyvenimas“. 9 kūrybinės dirbtuvės skirtos Europos atliekų mažinimo savaitei paminėti.

Projekto rezultatų apibendrinimas, pristatymas, sklaida

  1. Edukacinis užsiėmimas „Ruduo žiedų pasaulyje:

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/prasidejo-pirmosios-technologiju-k9cc.html

http://naujininkumokykla.lt/projekto-zaliojo-vilniaus-vaikai-isvyka/

http://www.kurstoti.lt/s/5591/leu-vykdo-projekta-zaliojo-vilniaus-vaikai

  1. Mokymai gamtoje Verkių regioniniame parke (teritorijoje prie Vilniaus Žirmūnų gimnazijos):

http://www.vzg.lt/

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/projekto-zaliojo-vilniaus-dpge.html

https://leu.lt/lt/leu_naujienos/universiteto-naujienos/zaliojo-vilniaus-vaikai.html

3. Mokymai gamtoje Pavilnių regioniniame parke (Pūčkorių atodanga, pažintiniai takai):

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-6wn6.html

4. Edukacinis užsiėmimas „Pagaminkime augalų klonų patys“:

http://www.vzg.lt/

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-d8ty.html

  1. Edukaciniai užsiėmimai „Rudens vaisiai“ ir „Žemės meno objektai“:

http://naujininkumokykla.lt/edukacinis-uzsiemimas-rudens-vaisiai/

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-t7df.html

5. Mokymai gamtoje Verkių regioniniame parke (Verkių rūmai – Šv. Juozapo kunigų seminarija):

http://naujininkumokykla.lt/mokymai-verkiu-regioniniame-parke/

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/mokymai-gamtoje-verkiu-1yjr.html

6. Kūrybinės dirbtuvės – kuriame žaidimą „Pažink paukščius“:

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/p10/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-v353.html

7. I aplinkosauginių darbų konkurso etapas-konferencija Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje:

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-phd1.html

  1. Kūrybinės dirbtuvės „Dėkojame gamtai“ (edukaciniai užsiėmimai „Už ekologijų su kaligrafija“ ir „Eko kūryba rudenį“):

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-emme.html

8. I aplinkosauginių darbų konkurso etapas-konferencija Vilniaus Naujininkų mokykloje:

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-223r.html

9. Fotografijos konkursas „Aš tikrai myliu Vilnių!“:

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-223r.html

http://www.kurstoti.lt/s/5594/iamzinkime-zaliojo-vilniaus-grozi

/index.php?2424257479

/index.php?656706578

http://leu.lt/lt/gmtf-techn_tu_katedra/ttuk_naujienos/iamzinkime-zaliojo-vilniaus-grozi.html

https://www.facebook.com/pg/techpeda/photos/?tab=album&album_id=1184405224949887

http://www.zveryno.vilnius.lm.lt/site/

10. Baigiamasis mokinių aplinkosauginių darbų konkursas-konferencija Lietuvos edukologijos universitete:

http://www.kurstoti.lt/s/5593/leu-gmtf-kviecia-i-technologiju-ideju-muge-2016

http://leu.lt/lt/leu_naujienos/renginiai/showContentNews/technologiju-ideju-muge.html

https://www.facebook.com/pg/techpeda/photos/?tab=album&album_id=1233720370018372

http://www.vzg.lt/

Aplinkos apsaugos poskyris

Vyriausioji specialistė Ona Motiejūnaitė

tel. 211 2461; Ona.Motiejūnaitė@vilnius.lt