Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektai

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-2016 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2019 metų specialiosios programos priemonių sąrašo tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-598 „Dėl Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatų tvirtinimo“, administracijos direktorius 2019 m. liepos 1 dienos įsakymu Nr. 30-1644/19 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2019 metų specialiajai programai patvirtintų asignavimų, sąrašą.

Eil. nr. Programos pavadinimas Programos vykdytojas Lėšos (Eur)
1 2 3 4

I.     Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas

1. „Gamta – mūsų namai“ VšĮ „Grijos vaikai“ 2900
2. „Tik Neries pakrantėje, Žvėryne“ Visuomeninė organizacija Žvėryno bendruomenė 1100
3. Vilniaus bendruomenės ir žaliųjų erdvių kūrimas TV laidose VšĮ „Energijos taupymo priemonės“

 

3000

 

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų atspindėjimas nacionaliniame aplinkosaugos savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ VšĮ Ekologinio švietimo centras 3000
5. „Gamtos kuprinė šimtmečiui“ Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 1300
6. „Čia mūsų namai“ VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras  2200
7. „Operatyvus aplinkosauginių konfliktų valdymas ir aplinkos problemų sprendimas bendruomenėse (KOVA IR PROSPRE B)“ VšĮ „Darnaus vystymosi centras“

 

1870
8. „Miestas už mano lango. Domiuosi, kuriu, keičiu“ VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai 3000
9. Visuomenės informavimo kampanija „Eko valanda“ VšĮ „Žaliosios politikos institutas“

    

1800
10. Konferencija „Žalioji strategija Vilniui“ VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ 1300
11. „Medžiai, mūsų Žemės plaučių alveolės“ Asociacija Vilniaus Čiurlionio trikampio bendruomenė 1200
12. „Aplinkosauginės inovacijos Vilniaus mieste“ Ekologinio dizaino asociacija

 

1000
13. „Kita forma. Draugų

ekodirbtuvės“

 

VšĮ RV agentūra

 

1000
14. „Kita forma. Aplinkosauginės inovacijos Vilniuje“ VšĮ RV agentūra

 

1900
15. „Aplinkos būklės ženklai“ Studentų gamtininkų mokslinė draugija

 

747
16. „Antakalnio kraštovaizdžio pažinimas ir žalių edukacinių erdvių kūrimas“ Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“

 

2500

 

17. Daugiavaikių šeimų bendruomenės aplinkosauginio švietimo akcija „Mūsų žalesnis miestas“ Daugiavaikių šeimų asociacija „Mes“

 

1500
18. „Gamta Vilniaus širdyje“ Asociacija Lietuvos ornitologų draugija 2000
19. Atviro edukacinio sodo ir daržo plėtra prie bendruomenės centro „Miesto laboratorija“ Viešoji įstaiga „Piliečių iniciatyvos“

 

2400
20. Piliečių mokslo projektas „Mikroplastikų Vilniaus miesto vandenyse ir vilniečių naudojamoje kosmetikoje tyrimas“ VšĮ „Šviesos kūgiai“

 

 

1500
21. „Kalėdų spalvos“ Viešoji įstaiga „Nepriklausomi projektai“

 

900
22. ,,Vilniaus miesto gamta – ekologinio ir aplinkosauginio švietimo laboratorija“ Viešoji įstaiga „Nepriklausomi projektai“

 

900
23. ,,Keliauk, pažink, išsaugok!“ Viešoji įstaiga „Nepriklausomi projektai“

 

983
Iš viso 40 000

II. Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas

Eil. nr. Programos pavadinimas Programos vykdytojas Lėšos (Eur)
1. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“ Vilniaus Žirmūnų gimnazija

 

2800
2. Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje VšĮ „Energijos taupymo priemonės“

 

3100
3. „Tapu  tapu, aš einu, ekologiniu taku“ Vilniaus lopšelis-darželis „Šnekutis“

 

1000
4. ,,Aš  vaikelį vedu  ekologiniu keliu“ Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“

 

3000
5. „Gamtos namų duris pravėrus“ Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“

 

2800
6. „Mokomės gamtoje“ Vilniaus Šilo mokykla 2500
7. „Prikeltas naujam gyvenimui“ Vilniaus Senvagės gimnazija

 

1100
8. „Rūšiuok su STEAM“  Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla

 

1200

 

9. „Mažasis gamtininkas vaismedžių sode“ Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“

 

3000
10. ,,Atrandu, tyrinėju, suprantu, saugau“ Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvinėlis“

 

3000
11. „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“

 

3000
12. „Mes – gamtai, gamta – mums“ Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

 

3000
13. „Vaikų atradimai darželio kieme ir Vilniaus parkuose“ Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“

 

2200
14. „Mes – gamtos dalis“ Vilniaus Lazdynų mokykla 2000
15. Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas Asociacija „Žirmūnų bendruomenė“ 5000
16. „Mokau rūšiuoti“ VšĮ „Problemų sprendimo centras“

 

1300
Iš viso 40 000
Viską sudėjus 80 000

Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo klausimais prašome kreiptis į ekologę Oną Motiejūnaitę, el. paštas [email protected];

tel. 8 5 211 2461; 869804724; 861863048.

Aplinkos apsaugos poskyris