Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektai

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 1-1463 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2020 metų specialiosios programos priemonių sąrašo tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-598 „Dėl Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatų tvirtinimo“, administracijos direktorius 2020 m. rugpjūčio 26 dienos įsakymu Nr. 30-2045/20 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2019 metų specialiajai programai patvirtintų asignavimų, sąrašą.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 2020 METŲ SPECIALIAJAI PROGRAMAI PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ, SĄRAŠAS

Eil. nr. Programos pavadinimas Programos vykdytojas Lėšos (Eur)
1 2 3 4

I.     Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas

1. „Antakalniečių bendruomenės 2020 metų aplinkosauginio švietimo programa“ Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ 4500
2. „Sąmoningas ir aktyvus balsietis“ Asociacija „Balsių bendruomenė“

 

1500
3. „Pažintis su žaliuoju Vilniumi  pasitelkiant žiniasklaidos priemones“ Baltijos pažangių technologijų institutas 1560
4.                                     „ Leidinys „Eko partnerystė“ Ekologinio dizaino asociacija

 

1500
5. „Sodinam“ Asociacija „Gyvoji planeta“

 

1030
6. „Gamta – mūsų namai“ VšĮ „Grijos vaikai“

 

4000
7. „Keliauk Vilniaus miesto gamtiniais takais“ Asociacija Lietuvos ornitologų draugija 6180
8. „Saugi ir švari kaimynystė“ Asociacija „Naujųjų Verkių bendruomenė“ 1500
9. „Gamtos kuprinė šimtmečiui“

 

VšĮ profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ 1650
10. „Kita forma. Draugų eko dirbtuvės“

 

VšĮ RV agentūra

 

3300
11. „Saugome gamtą aplink mus“ VšĮ Šv. Juozapo mokykla

 

3250
12. „Žeme, Tu man viena!“ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus 2000
13. Renginių ciklas „Vilniaus aplinkos apsaugos forumas 2020“ VšĮ „Žaliosios politikos institutas“

 

5830
14. Aplinkosauginio ugdymo kampanija „Kontaktas: žmogaus įtaka gamtai“ VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ 2200
    Iš viso 40 000

 

II. Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas

Eil. nr. Programos pavadinimas Programos vykdytojas Lėšos (Eur)
1. „Medžių pavėsyje“ Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“ 1410
2. „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“ Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“

 

3000
3. „Mes – gamtai, gamta – mums“ Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

 

3120
4. „Mažieji gamtos saugotojai“ Santariškių lopšelis-darželis 3000
5. „Gamtos namų duris pravėrus“. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“

 

2800
6. „Stebėk, pažink, (iš)saugok“ Vilniaus Senvagės gimnazija

 

2900
7. „Vaikų ekologinės savimonės ugdymas puoselėjant ekologinį daržą“ Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvinėlis“

 

3000
8. Aplinkos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta“. Vilniaus Žirmūnų gimnazija

 

4925
9. Knygelės  „Kuriu pasaką apie gamtą“ leidyba VšĮ „Problemų sprendimo centras“

 

3385
10. Žaidimas „Mokau rūšiuoti“ VšĮ „Problemų sprendimo centras“

 

990
11. Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų atspindėjimas nacionaliniame aplinkosaugos savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ VšĮ Ekologinio švietimo centras

 

5270
12. „Gamtai draugiška mokykla“ VšĮ RV agentūra 3200
13. „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ 3000
    Iš viso 40 000
    Viską sudėjus 80 000

Mielai konsultuosime, pagal kompetenciją pagelbėsime jums vykdant projekto veiklas ir jose dalyvausime. Projekto Tikrinimo komisijos nariai lankysis renginiuose. Visais projekto vykdymo klausimais kreipkitės į projektų kuratorę Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologę dr. Oną Motiejūnaitę: telefonai 211 2461; 861863048; 869804724;   el. paštu: [email protected].

Skatiname projektų vykdytojus bendradarbiauti, dalyvauti vieni kitų renginiuose, derinti renginių datas. Todėl iš anksto prašau su mumis suderinti seminarų, žygių, o ypač baigiamųjų renginių datas, kad jos nesidubliuotų, laiku teikti informaciją apie renginius.

Tikimės turiningo ir prasmingo bendradarbiavimo vilniečių ir mūsų miesto žaliosios aplinkos labui.

Pagarbiai

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris