Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų prioritetinės temos

2023 metais, organizuojant visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklas, išskirtinis dėmesys skiriamas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių ir pedagogų aplinkosauginiam švietimui, ekologinio ir aplinkosauginio vaikų švietimo programų rengimui, žaliųjų edukacinių erdvių kūrimui, žaliojo Vilniaus uždavinių įgyvendinimui, šias veiklas siejant su Vilniaus 700 metų jubiliejumi.

 „Manau, kad kiekvienas žmogus turi suprasti aplinkosaugos svarbą, nes tai yra vienintelis kelias, kuriuo turime eiti. Tas kelias turi prasidėti šeimoje ir tęstis visą gyvenimą, tapdamas dalimi kiekvienos asmenybės. Asmenybės, kuri taip elgiasi natūraliai, suprasdama, kad priešingu atveju ji naikina pačio žmogaus asmenybę ir gyvenimo gerovės lygį. Kai visi tai suprasime, problemos savaime spręsis. Nereikės įspėti, nereikės skirti baudų nei pramonininkams, nei paprastiems žmonėms. Mano giliu įsitikinimu, švietimas ir supratimas yra atsakymas į visas žmonijos problemas. Norėčiau, kad gamtosaugos sritis grįžtų į Lietuvos švietimo sistemą, kad šis klausimas vėl atsidurtų žiniasklaidoje“. V. Adamkus. https://www.bernardinai.lt/2015-12-02-v-adamkus-aplinkosauga-turi-tapti-asmenybes-dalimi-tuomet-problemos-spresis-savaime/

2023 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų prioritetinės temos.

  1. Žaliųjų ekologinio ir aplinkosauginio švietimo edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas mokyklų aplinkoje. Medžių, krūmų, daugiamečių žolinių augalų sodinimas, priežiūra, pažinimas, tyrimai edukacinėse erdvėse. Žaliojo Vilniaus pažinimas ir puoselėjimas:  mokymai, tyrimai, konkursai, parodos, metodinės medžiagos (filmukai, tyrimo metodikos ir kt.) rengimas, sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi ir kt.
  2. Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių naudojimo konkurso organizavimas (žaliųjų edukacinių erdvių naudojimas asmens gamtamokslinės kompetencijos, aplinkosauginio raštingumo tobulinimui, ekologinės savimonės ugdymui, aplinkosauginės komunikacijos stiprinimui).
  3. Žydinčios edukacinės pievos mieste. Mėta (Mentha) – 2023 metų žaliojo Vilniaus simbolis. 2023 metų organizmų TOP dešimtuko paieška Vilniaus mieste. Mokymai, konkursai, parodos, talkos ir kt.
  4. Geri darbai gamtai (talkos gerinant aplinkos būklę, augalų sodinimas bei priežiūra ir pan.).
  5. Vilniaus miesto kraštovaizdžio pažinimas, tyrimai ir apsauga. Vilniaus kraštovaizdis per 700 miesto metų. Konkursai, seminarai, mokymai, konferencijos, talkos, leidiniai ir kt. Fotografijų konkursai-parodos „Vilniaus miesto kraštovaizdžio spalvos įvairiais metų laikais“, „Vilniaus kraštovaizdžio vizualinis raiškumas ir estetinis potencialas“, „Atradimai tyrinėjant Vilniaus miesto kraštovaizdį“, „Mano Vilnius žalias“, „Vilnius – 700-metis miestas“ ir pan.
  6. Vilniaus miesto atmosferos kokybė ir apsauga. Oro tarša ir jos poveikis gamtai, žmogaus sveikatai. Pamokos, seminarai, konferencijos.
  7. Neries upės žydintys krantai. Neries upė ir kitos upės per 700 Vilniaus metų. Lašišų kelionės į Vilnių. Upės ir užtvankos.
  8. Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimas. Klimato savaitės renginiai. Nieko nepirkimo diena. Gamtos šventės. Metodinės medžiagos rengimas ir sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi.

Vilniaus miesto savivaldybėje visuomenės aplinkosauginio švietimo projektus kuruoja ekologė, gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė, el. paštas Ona.Motiejunaite@vilnius.lt.