VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 2015 METŲ SPECIALIAJAI PROGRAMAI PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ, SĄRAŠAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

2015 METŲ SPECIALIAJAI PROGRAMAI PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ,

SĄRAŠAS

Eil. nr.

Programos pavadinimas

Programos vykdytojas

Lėšos (Eur)

1

2

3

4

I. Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas

„Antakalnio seniūnijos edukacinių programų visų amžiaus grupių gyventojams organizavimas“

Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“

1500

„Vilniaus grybų ir kerpių paroda“

Lietuvos mikologų draugija

1000

„Saugokime aplinką kasdien – EKOLOGIKA“

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

2000

„Vilniaus miesto gyvūnijos žemėlapis“

VšĮ „Media ir aplinkos projektai“

2000

„Neskriausk gamtos – draugauk su aplinka“

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

2900

„Vilniaus bendruomenių aplinkosauginės iniciatyvos TV ekologinėje periodinėje laidoje nacionalinio transliuotojo kanale“

VšĮ „Energijos taupymo priemonės“

4000

„Kita forma Vilniuje“

VšĮ „RV Agentūra“

1500

„Antakalniečių sodo plėtra – bendruomeninės daržininkystės populiarinimas Antakalnyje“

Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“

1000

„Už žalią Žvėryną!“

VO Žvėryno bendruomenė

1000

„Gamta – mūsų namai“

VšĮ „Grijos vaikai“

1452

„Atverkime gamtos namų duris mieste: ikimokyklinis ugdymas gamtoje“

VšĮ „Lauko darželis“

1000

„Darnaus vystymosi principai kasdieniniame gyvenime“

Asociacija Šnipiškių bendruomenės centras

2000

„Tu gali tai pakeisti“

Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai

3000

„Vilniaus miesto kraštovaizdžio gidas“

VšĮ „Problemų sprendimo centras“

1600

„Pažinkime Vilniaus miesto parkų paukščius drauge“

Lietuvos ornitologų draugija

1500

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų atspindėjimas nacionaliniame aplinkosaugos savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“

Ne pelno organizacija „Ekologinio švietimo centras“

2300

Informacinio leidinio „Aplinkosauga ir šiukšlių rūšiavimo svarba“ leidyba Brailio raštu

VšĮ „Brailio knyga“

1000

„Keliauk, pažink, pamilk“

VšĮ „Nepriklausomi projektai“

1000

„Kalėdų spalvos“

VšĮ „Nepriklausomi projektai“

1000

„Ekosintezė“

VšĮ „Menas sau“

2000

Iš viso

34 752

II. Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas

Eil. nr.

Programos pavadinimas

Programos vykdytojas

Lėšos (Eur)

1.

„Sulaikykime Žemę – jai žaluma reikalinga“

Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla

4000

2.

„Mes – gamtos dalis“

Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla

5000

3.

„Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu 2-6 klasių moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje“

VšĮ „Energijos taupymo priemonės“

2000

4.

„Aplinkos taršos mažinimas Vilniaus mieste skatinant darnų judumą“

ECAT, Aplinkos valdymo ir technologijų centras

2500

5.

„Pradinių klasių mokinių aplinkosauginių įgūdžių ir nuostatų ugdymas pasitelkus miesto žaliąsias aplinkas ir augintinius“

Lietuvos edukologijos universiteto Projektų ir inovacijų skyrius

388

6.

„Vilniaus miesto švietimo įstaigos ir jų aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“

Visuomeninė organizacija „Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija“

2000

7.

„Visuomenės aplinkosauginio sąmoningumo ugdymas praktinės gamtosaugos priemonėmis“

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija

1487

Iš viso

17 375

Viską sudėjus

52 127

Primename programų vykdytojams, kad Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos naudojamos tik pagal paskirtį:

1. Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

1.1. visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones (pvz., spauda, radijas, televizija, internetas, reklamos stendai, švieslentės ir pan.);

1.2. visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas (seminarai, konferencijos, mokymai ir kvalifikacijos kėlimo kursai) aplinkosaugos tema. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

1.3. aplinkosaugos srityje dirbančių specialistų (valstybės, savivaldybių ir įmonių darbuotojų) mokymas ir (ar) kvalifikacijos kėlimas. Finansuojama tik mokymų medžiagos parengimas, spausdinimas, patalpų ir (ar) mokymui būtinos įrangos nuoma, lektorių ir (ar) transporto paslaugos;

1.4. aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas;

1.5. knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių (laikraščiai ir žurnalai) aplinkosaugine tema spausdinimas (leidyba), įsigijimas ir platinimas;

1.6. filmų ir (ar) reklaminių filmukų kūrimas;

1.7. tikslinių grupių (pvz., švietimo įstaigos, neformalaus ugdymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės ir pan.) vykdoma aplinkosauginė veikla, aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas;

1.8. išvardintoms priemonėms įgyvendinti reikalingos dokumentacijos rengimas.

(Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijos. Aplinkos ministerija, 2013).

Aplinkos apsaugos skyrius