Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2021 metų specialiajai programai patvirtintų asignavimų, sąrašas

Visuomenės aplinkosauginis švietimas ir informavimas – sėkmingo aplinkos apsaugos uždavinių įgyvendinimo pagrindas. Valstybės ir savivaldos institucijų vykdomo visuomenės aplinkosauginio švietimo svarbiausios kryptys: ugdyti atsakingą visuomenės požiūrį į aplinką, skatinti juos remti pažangias aplinkosaugos technologijas; įtraukti miestų bei rajonų bendruomenes, moksleivius ir jaunimą į vykdomas aplinkosaugos programas; supažindinti visuomenę su gyvenamosios vietovės aplinkos būkle, ugdyti aplinkos saugojimo įgūdžius, gamtojautą. Pagrindinės aplinkosauginio visuomenės švietimo veiklos skirtos vaikų ir jaunimo aplinkosauginiam ugdymui ir suaugusiųjų aplinkosauginiam švietimui. Siekiant profesionaliau įgyvendinti ekologinio švietimo tikslus, būtina, kad valstybės bei savivaldos institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir visuomenė glaudžiau bendradarbiautų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kiekvienais metais vykdo Ekologinio švietimo ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programas. Programos sudaromos konkurso būdu atrinktų visuomenės aplinkosauginio švietimo paraiškų pagrindu. Paraiškas teikia švietimo ir ugdymo įstaigos, bendruomenės, NVO ir kitos organizacijos.

2021 metų birželio 2 dieną Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė įsakymu Nr. 30-1487/21 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2021 metų specialiajai programai patvirtintų asignavimų, sąrašą. 2021 metais bus vykdomi 27 projektai.

Projektų sąrašas: 2021m_aplinkosauginiai+projektai

Projektų vykdytojams linkime sėkmės, kūrybingumo, prasmingos partnerystės ir aplinkosauginio švietimo uždavinių įgyvendinimo.

Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo klausimais konsultuoja, projektus kuruoja Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė: el.paštas [email protected]; mobilus telefonas +37061863048.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris