Vilniaus miškininkų metai: rūpinosi ne vien miškotvarka, išvežė apie 150 sunkvežimių šiukšlių

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Metams baigiantis, Vilniaus miškininkai apžvelgė nuveiktus darbus ir papasakojo apie savivaldybei priklausančių miškų priežiūrą. Vilniaus miesto savivaldybės prižiūrimuose 5,8 tūks. ha rekreaciniuose miškuose šiais metais daugiausia užsiimta sanitariniais kirtimais. Pasak Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio miškininko Šarūno Bazio, taip miškininkai stengėsi apginti sveikus medžius nuo kenkėjų ir ligų.

Vilniaus savivaldybės miškams būdinga didelė rūšinė įvairovė ir mišrumas. Spygliuočių medynais apaugę 69%, kietųjų lapuočių – 10%, minkštųjų lapuočių – 22% ploto. Savivaldybėje vyrauja pušies medynai, užimantys 59% bendro medynų ploto.

Dėl nepalankios klimatinės situacijos, 2021 m. išplitusių miško kenkėjų (eglės žievėgraužio tipografo, pušies viršūninio žievėgraužio) židinių, didelių sniegolaužų, sniegovartų, vėjovartų kiekių, Vilniaus savivaldybės prižiūrimuose miškuose pašalinta 5750 m³ praėjusios žiemos pažeistų, nudžiūvusių medžių, taip pat 76 židiniai, kuriuose medžiai buvo užpulti pavojingų kenkėjų.

Pasak Š. Bazio, 2021 metais buvo tvarkomi rekreaciniai miškai, takai, šienaujamos natūralios pievos, piliakalniai (šienaujamo ploto yra apie 59 ha).

Teko tvarkytis ir su savavališkais sąvartynais. Iš Vilniaus miškų per metus surinkta ir į sąvartynus išvežta net apie 150 sunkvežimių šiukšlių (1070 m³) šiukšlių.

Miškininkai reguliariai prižiūrėjo ir Savivaldybės įrengtą 100 km taką aplink Vilnių (https://vilnius100km.lt/), kurio didžioji dalis atkarpų driekiasi sostinės miškais. Ši unikali 100 km vientisa trasa tinkama visiems mėgstantiems bėgioti, vaikščioti ir tyrinėti neatrastas Vilniaus vietas.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus miesto teritorijos miškingumas – 34%. Valstybinės reikšmės miškai mieste užima 13,89 t.ha, savivaldybės valdomi miškai – 5,8 tūkst. hektarų. Jie suskirstyti 4 keturias girininkijas: Valakupių, Pavilnių, Vingio ir Panerių. Vadovaujantis Valstybinio miškotvarkos instituto parengtu ir patvirtintu vidiniu miškotvarkos projektu, metinė kirtimų norma sudaro 6400 m³ likvidinės medienos. Paprastai apie 4000 m³/122 ha yra ugdomasis kirtimas, o likęs – sanitarinis.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt