Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla 2022 metais įgyvendino visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą

Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla 2022 metais įgyvendino visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Justiniškių mikrorajono aplinkos biologinės įvairovės ir gamtos dėsnių perpratimas orientuojantis į patyriminį ugdymą bei kritinį mąstymą gamtojautos ir aplinkosaugos srityje“.

Įgyvendinant projektą pavyko atskleisti oro taršos problemas įstaigos ir Justiniškių mikrorajono bendruomenėms, pravedant aplinkosaugines edukacijas, informuojant renginių dalyvius apie aplinkosaugos problemas bei skatinant jų atsakingumą ir kritinį mąstymą gamtojautos ir aplinkosaugos srityje. Buvo ugdoma Justiniškių mikrorajono bendruomenės narių ekologinė bei aplinkosauginė savimonė per artimiausios aplinkos kūrimą, tyrinėjimą bei puoselėjimą, kuriant ir naudojant žaliąsias edukacines erdves; buvo formuojamas Justiniškių mikrorajono bendruomenės narių darnus ryšis su aplinka perteikiant žinias apie oro kokybę (užterštumą) ir jo poveikį gyvybei Žemėje, skatinant pažinti ir saugoti biologinę įvairovę; buvo didinamas Justiniškių mikrorajono bendruomenės narių aplinkosauginis raštingumas per bendrų veiklų organizavimą bei gerosios patirties sklaidą.

Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas. Įstaigos teritorijoje įkurtos 3 edukacinės edvės, kuriose įrengta 19 edukacinių stovų. Dalyvavo 110 bendruomenės narių.

2022-10. Krūmų pažinimo erdvės sukūrimas – „Krūmų sala“. Įrengti 7 informaciniai stovai.

2022-10. Gėlių ir kitų augalų pažinimo erdvės sukūrimas – „Gėlių oazė“. Įrengta 11 edukacinių stovų. Pasėta baltagalvių, vaistinių ramunių, saulėgražų ir kt. gėlių sėklų. Pasodinti hiacintai, daugiamečių gėlių kerai (rausvažiedė ežiuolė ‘Mars‘, rasakila, notra ‘Humello‘, paprastoji gumbenė, kiškio ašarėlės, gojinis šalavijas ir kt.), blizgantysis kaulenis. Iš projekto lėšų įsigyti du vabzdžių viešbučiai.

Gėlių įvairovė

2022-10. Edukacinės erdvės „Rasakila“ įkūrimas. Įrengtas 1 informacinis stovas.

Rasakila  Rasakila projektas

Mokymai, edukacijos, aplinkosauginė ugdomoji veikla. Edukacijų skaičius – 15, jų trukmė – 24 val. Dalyvių skaičius – 380. Parengti lankstinukai (edukacijų pristatymai – 6). Edukacijoms iš projekto lėšų įsigyta magnetinių baltų lentų (45 vnt.).

2022-10. Edukacijos „Oro kokybė“. Žinių apie oro kokybę (užterštumą) ir jo poveikį gyvybei Žemėje perteikimas Justiniškių bendruomenei, skatinimas pažinti ir saugoti biologinę įvairovę. Edukacijų skaičius – 5, jų trukmė – 6 val. Dalyvių skaičius – 110. Parengta „PowerPoint“ pristatymų – 2. Iš projekto lėšų įsigytas oro taršos matuoklis (CO2, TVOC, HCHO). Mokyklos ketvirtokai pagilino  žinias apie oro kokybę ir jo taršos poveikį ekosistemai. Specialiu matuokliu išmatavo oro taršą klasėje ir mokyklos kieme (rezultatas oro kokybės skalėje – geras), piešė piešinius Žemei, porose ieškojo būdų, kaip jie gali prisidėti prie mažesnės oro taršos. Mokiniams ši patirtis buvo labai naudinga, sužadino norą kiekvieną dieną rūpintis mus supančia gamta.

https://peledospradine.lt/galerija/aplinkosauginis-projektas-igauna-pagreiti/

Oro_tarsa_3kl      Oro tarša pristatymas

2022-10. Edukacija apie  augalų sodinimą, priežiūrą, vabzdžių įtaką augalams bei augalų poveikį oro taršos mažinimui. Edukacijų skaičius – 3, jų trukmė – 6 val. Dalyvių skaičius – 70. „PowerPoint“ pristatymų skaičius – 1.

2022-10. Edukacija apie vaistinį, dekoratyvinį augalą – rasakilą. Edukacijų skaičius – 5, jų trukmė – 6 val. Dalyvių skaičius – 120. „PowerPoint“ pristatymų skaičius -1.

2022-10. Edukacija apie krūmų įvairovę ir jų reikšmę mieste (edukacinėje erdvėje „Krūmų sala“). Edukacijų skaičius – 1, jų trukmė – 3 val. Dalyvių skaičius – 40. „PowerPoint“ pristatymų skaičius – 1.

2022-10. Gėlių pažinimo pamokos edukacinėje erdvėje „Gėlių oazė“. Edukacijų skaičius – 1, jų trukmė – 3 val. Dalyvių skaičius – 40. „PowerPoint“ pristatymų skaičius – 1.

2022-11. Baigiamasis projekto renginys, rezultatų pristatymas, gerosios patirties sklaida. Trukmė – 3 val. Dalyvių skaičius – 20.

Konkursai, parodos

2022-10. Piešinių konkursas „Rasakila mano daiktuose“. Trukmė – 3 val. Dalyvių skaičius – 320. Kūrybinių darbelių skaičius – 21 vnt.

Konkurso nuostatai_Rasakila mano daiktuose

2022-11. Mokinių protmūšio turnyras „Aplinkosaugos asai“. Trukmė – 3 val. Dalyvių skaičius – 36. Protmušio nuostatai

2022-11. Viktorina „Gamtos žinovai“. Viktorinų skaičius – 3, jų trukmė – 3 val. Dalyvių skaičius – 72.

2022-11. Piešinių „Rasakila mano daiktuose“ paroda. Trukmė – 168 val. Dalyvių skaičius – 800. Eksponuojamų kūrybinių darbų – 21.  https://peledospradine.lt/galerija/mokiniu-piesiniu-paroda-rasakila-mano-daiktuose/ 

Leidiniai, metodinės priemonės

 

Haiku eilėraščių knygelė apie oro taršos problemas ir jų mažinimo galimybes. 300 dalyvių. Knygelių egzempliorių skaičius – 30 vnt. PDF knygelės versija – 1vnt.

Projekto veiklose dalyvavo partneriai:

  • Vilniaus Medeinos pradinė mokykla – bendrų veiklų įgyvendinimas: dalyvavimas piešinių konkurse „Rasakila mano daiktuose“, haiku eilėraščių kūrimas, dalyvavimas mokinių protmūšio turnyre „Aplinkosaugos asai“, mokytojų dalyvavimas baigiamajame renginyje;
  • Vilniaus „Taikos“ progimnazija – bendrų veiklų įgyvendinimas: dalyvavimas piešinių konkurse „Rasakila mano daiktuose“, dalyvavimas mokinių protmūšio turnyre „Aplinkosaugos asai“, mokytojų dalyvavimas baigiamajame renginyje.

Įgyvendintas projektas padėjo mokiniams giliau panagrinėti oro taršos problemas, pažinti artimiausią gyvenamąją aplinką, ugdytis ekologinę savimonę, formuoti gamtai draugiškas vertybines nuostatas. Projekto dalyviai įgydami ir gilindami turimas gamtamokslines žinias bei tobulindami aplinkos apsaugos įgūdžius smagiai leido laiką gamtoje, stiprino tarpusavio ryšius, ugdėsi aplinkosauginį sąmoningumą. Projektas paskatino glaudesnį Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomenės narių, Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos bendruomenės narių bei Vilniaus „Taikos“ progimnazijos bendruomenės narių aplinkosauginį bendravimą bei bendradarbiavimą. Projekto metu sukurtomis žaliomis erdvėmis ir metodinėmis priemonėmis sėkmingai edukaciniais tikslais gali naudotis visi Justiniškių mikrorajono bendruomenės nariai.

2023 metais numatoma ir toliau puoselėti ir naudoti  įrengtas žaliąsias erdves, suteikiant galimybes projekto metu sukurtomis žaliomis erdvėmis bei metodinėmis priemonėmis sėkmingai edukaciniais tikslais naudotis Justiniškių mikrorajono bendruomenės nariams.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris