Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla vykdė projektą „Justiniškių mikrorajono aplinkos biologinės įvairovės ir gamtos dėsnių perpratimas orientuojantis į patyriminį ugdymą bei kritinį mąstymą gamtojautos ir aplinkosaugos srityje“. Vykdytojai savo įstaigos aplinkoje sukūrė ir ugdymo procese pradėjo naudoti 6 žaliąsias edukacines erdves, parengė metodinę medžiagą. http://peledospradine.lt/galerija/zaliosios-edukacines-erdves-mokyklos-aplinkoje/ .

Įgyvendinant projektą į aplinkosaugines veiklas buvo įtraukti ir kitų įstaigų pedagogai ir ugdytiniai. Vilniaus Medeinos pradinė mokykla – bendrų veiklų įgyvendinimas: dalyvavimas iš antrinių žaliavų pagamintų paveikslų dirbtuvėse – konkurse, dalyvavimas iš antrinių žaliavų pagamintų paveikslų parodoje, bendros eilėraščių knygelės apie gamtą ir aplinkos saugojimą kūrimas, pranešimų skaitymas konferencijoje aplinkosaugos tema, konferencijų dalyvių pranešimų santraukų knygelės kūrimas. Vilniaus lopšelis – darželis „Justinukas“ – bendrų veiklų įgyvendinimas – talkinimas aplinkos tvarkymo bei atliekų rūšiavimo talkoje, talkinimas kuriant pakeliamas lysves, keičiantis edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi. Justiniškių seniūnija – bendrų veiklų įgyvendinimas – talkinimas aplinkos tvarkymo bei atliekų rūšiavimo talkoje, informacijos sklaida. http://peledospradine.lt/galerija/rudens-talka/

Įgyvendintas projektas padėjo mokiniams suvokti gamtos vientisumą ir jos harmoniją, pažinti artimiausią gyvenamąją aplinką, ugdytis ekologinę savimonę, formuoti gamtai draugiškas vertybines nuostatas. Projekto dalyviai įgydami ir gilindami turimas gamtamokslines žinias bei tobulindami aplinkos apsaugos įgūdžius smagiai leido laiką gamtoje, stiprino tarpusavio ryšius, formavo komandinę dvasią ir ugdėsi aplinkosauginį sąmoningumą. Edukacinės veiklos padėjo stiprinti žmonių ryšį su supančia plinka, formavo gebėjimą pajusti gamtą, jos gyvenimą visais žmogaus pojūčiais: rega, klausa, lytėjimu ir uosle. Projektas paskatino glaudesnį Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos, Vilniaus lopšelio darželio “Justinukas“, Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos bendruomenės narių, Justiniškių seniūnijos ir Justiniškių mikrorajono bendruomenės narių aplinkosauginį bendravimą bei bendradarbiavimą. Projekto metu sukurtomis erdvėmis bei metodinėmis priemonėmis sėkmingai edukaciniais tikslais gali naudotis visi Justiniškių mikrorajono bendruomenės nariai.

Apie proejkto veiklas: Justiniškių mikrorajono aplinkos biologinės įvairovės ir gamtos dėsnių pažinimas            Vilniaus Pelėdos pradinė mokykla_Atlikti darbai

Vykdytojų parengta medžiaga:  Dirvožemio tyrinėjimas       Ekologinė daržininkystė        Haiku_knygelė_2021_PDF

Krūmų bei medžių pažinimas_metodinė priemonė               QR kodai_vaiskrūmiai_metodinė priemonė

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris