Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomenės iniciatyva tvarkoma aplinka

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomenė, įgyvendinanti Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Justiniškių mikrorajono aplinkos biologinės įvairovės ir gamtos dėsnių perpratimas orientuojantis į patyriminį ugdymą bei kritinį mąstymą gamtojautos ir aplinkosaugos srityje“, spalio 21 dieną organizavo tiek didelių, tiek mažų Justiniškių bendruomenės narių bendrą rudeninę aplinkos tvarkymo talką. Aktyviai į veiklą įsitraukė ir Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ bendruomenės nariai bei Justiniškių seniūnijos atstovai.

Trečių ir ketvirtų klasių mokiniai kartu su savo klasių vadovais, tėveliais, svečiais bei mokyklos socialine pedagoge, psichologe ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui susitelkė aplinkos tvarkymui ir naudingai padirbėjo miesto labui: tvarkė teritoriją, įkūrė naujas lysves mokyklos teritorijoje, sveikai bei nuotaikingai praleido laiką gryname ore. Sėkmingas talkos įgyvendinimas ir puikūs rezultatai paskatino mokyklos bendruomenės narius pagalvoti ir apie bendros pavasarinės talkos organizavimą.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris