Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis įgyvendino 2022 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą ,,Žaliasis sodelis“

2022 metais Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio bendruomenė vykdė Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektą ,,Žaliasis sodelis“.

Vykdant projekto veiklas, bendradarbiaujant su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis bei vietos bendruomene, buvo ugdoma ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinė savimonė ir gamtamokslinė kompetencija, formuojamos aplinkai draugiškos vertybinės nuostatos. Įgyvendinti uždaviniai: ugdyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ekologinė savimonė kuriant, plėtojant, žaliąsias edukacines bei gamtamokslinio tyrinėjimo erdves; bendradarbiaujant su bendruomene bei projekto partneriais dalintasi aplinkosaugos gerąja patirtimi, siekiant formuoti aplinkai draugišką visuomenės požiūrį.

 Mokymai, edukacijos, ugdomosios aplinkosauginės veiklos

2022-06-01/03. Ugdomoji aplinkosauginė veikla ,,Augalo pažinimas nuo sėklytės“. Pravestos 6 veiklos. Su projektu ir jo metu atliekamomis užduotimis vaikai buvo supažindinti ryto rato metu projektui prasidėjus. Svarbu buvo pateikti vaikams visą projekto viziją, numatytas įgyvendinti veiklas bei rezultatų pristatymą. Su projektu ir jo veiklomis taip pat buvo supažindinti tėvai, jiems buvo išsiųstas kvietimas dalyvauti projekte. Ugdomosios veiklos metu vaikai susipažino su įvairių augalų rūšių sėklomis, jų dygimo  ir augimo sąlygomis, priežiūra. Vaikai kartu su pedagogu ieškojo informacijos internete, kaip auga augalas, koks jo augimo ciklas, kokia galima jo priežiūra. Interaktyviame ekrane vaikai fiksavo augalų vystymosi ciklą. Su mokytojomis klausėsi lietuvių liaudies muzikos, aptarė, kokius  spektaklius ruoš projekto baigiamajam renginiui. Buvo pastebimas vaikų įsitraukimas, noras veikti.

2022-06-10. Sodinukų mugė. Vaikai turėjo sugalvoti, kaip vyks augalų pardavimai: su pedagogais aptarė pardavimams skirtą vietą, koks turėtų būti prekystalis, aptarė, kiek galėtų kainuoti kiekvienas augalėlis (iš ko ši suma galėtų susidaryti), taip pat buvo pasitarta iš anksto, kur ir kaip vaikai norėtų išleisti pinigus. Vaikai pardavinėjo savo augintus ir paruoštus sodinukus įstaigos bendruomenei (darbuotojams, tėvams): juos pristatinėjo, vyko derybos, pardavimai. Vaikai ugdėsi verslumo, finansinio raštingumo, pristatymo, bendravimo ir bendradarbiavimo  įgūdžius.

2022-07-04/08. Ugdomoji aplinkosauginė veikla „Oro tarša – kas tai?“ . Pravestos 6 edukacinės veiklos po 20-40 min. Vilniaus Santariškių lopšelyje-darželyje bei lopšelyje-darželyje ,,Pakalnutė“.

Veiklos metu vaikai įtvirtino žinias įgytas patirtinių veiklų metu: ekologija, rūšiavimas, gamtos saugojimas, klimato kaita, oro, žemės tarša, oro pokyčių priežastys, pasekmės.  Veiklų metu vaikai buvo supažindinami su oro savybėmis, tarša, jos poveikiu gamtai, žmogaus sveikatai. Vaikai kartu su pedagogu ieškojo informacijos internete, žiūrėjo video medžiagą apie taršą, kylančias grėsmes pasauliui. Organizavo diskusijas, dalyvavo parengtoje viktorinoje. Vaikai išmoko nusakyti oro savybes, įvardinti oro taršą sukeliančius veiksnius, suprasto taršos poveikį gamtai, žmogaus sveikatai. Taip pat ugdėsi komandinio darbo bendravimo – bendradarbiavimo, problemų sprendimų gebėjimus.

2022-09-12/23. Edukacinė išvyka į Nacionalinį lankytojų centrą. 4 išvykos į Nacionalinį lankytojų centrą. Pažintinė veikla buvo skirta skatinti vaikų smalsumą, aktyvumą, norą pažinti ir atrasti gamtos lobius. Išvykos metu vaikai susipažino su saugomomis Lietuvos teritorijomis, nacionaliniais ir regioniniais parkais, saugomomis augalų ir gyvūnų rūšimis, kraštovaizdžiu. Vaikai aiškinosi, kodėl reikia saugoti gamtą. Pažintį pradėjo apžiūrėdami lauko stendus: vaikai susipažino su juose augančiais  augalais, patikrino, kas slepiasi pievų spintose. Su saugomų teritorijų sistema susipažino sukant krumpliaračius. Apžiūrėjo saugomų teritorijų  gamtos „lobius“ sienoje įrengtose ertmėse su konkrečiais daiktais interaktyvių priemonių pagalba.

2022-10.  Žaliajame sodelyje užaugintų augalų ,,Dovanonė“. Vaikai džiaugėsi nuimdami savo užaugintą derlių. Patys rovė, skynė, pjovė ir įvairiais būdais gabeno derlių iki įstaigos. Kai kuriuos augalus (levandas, ramunėles) vaikams reikėjo paruošti džiovinimui. Nuskintas gėrybes vaikai matavo, lygino, stebėjo kuo jie panašūs ir skiriasi. Svarbu paminėti, kad viso projekto metu vaikai taip pat iš auginamų daržovių, gaminosi salotas, kokteilius ir t.t.. Prieš šventę vaikai galvojo, kaip gražiai supakuoti, rūšiuoti, kad galima būtų padovanoti sodo gėrybes kitiems. Na o šventės metu vaikai dovanojo Žaliajame sodelyje užaugintos gėrybes įstaigos bendruomenei (darželio darbuotojams, tėvams). Šio renginio metu buvo integruojamos įvairios sritys (pažinimo, raštingumo, meninio raštingumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, matematinio suvokimo).

2022-10. Šeimos sodelio traukinys. Vyko užaugintų daržovių, vaistažolių augintų daržovių paroda. Personažas vedė pokalbius, refleksijas su vaikais apie projektines veiklas. Vaikai pristatinėjo savo paruoštus lietuvių liaudies pasirodymus augalų, daržovių tematika. Buvo pristatyti skirtingi vaidinimai, paruoštos mįslės kitiems vaikams, eilėraščiai, dainos, lietuvių liaudies žaidimai. Renginys buvo įsimintinas vaikams – nes šio renginio kūrėjai ir dalyviai buvo jie patys.

Edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas

 2022-06-01/10. Žaliosios edukacinės erdvės „Žaliasis sodelis“ planavimas. Apželdinimo plano rengimas ,,Žaliasis sodelis“. Parengti „Žaliojo sodelio“ planai: žaliosios palangės – grupėje ir lauko lysvių projektai – lauke. Vaikai žaliojo sodelio planą perteikė piešdami, braižydami, naudojant įvairius simbolius. Taip pat veiklų metu buvo ugdomas vaikų informatinis mąstymas, kūrybiškumas, sisteminis mąstymas, matematiniai gebėjimai. Planavimo metu vaikams į ugdomąjį procesą buvo integruotas ir inžinerinis mąstymas (su vaikais stebimos įvairios konstrukcijos, planavimo pavyzdžiai). Vaikams tai buvo naujas patyrimas, nes nupiešti, braižyti planai virto tikrove ir jie patys buvo žaliojo sodo kūrėjais. Buvo pastebimas vaikų didesnis susidomėjimas, rūpinimasis augalais. Kuomet planai buvo braižomi lauke, vaikai ypatingai buvo patenkinti, nes žinojo, kad lysves taip pat turės sukonstruoti patys.

2022-06-12/30. Žaliosios edukacinės erdvės „Žaliasis sodelis“ kūrimas. Augalų sodinimas, priežiūra ir tyrinėjimas (augalų augimo dienoraščio pildymas). Pasodinti augalai grupėje, užpildyti užduočių stebėjimo lapai, sukurtos lauko lysvės ir jose pasodinti augalai, augalų priežiūra, stebėjimai. Pagamintos informatyvios augalų kortelės. Iš projekto lėšų įsigyta priemonių sodelio įrengimui ir edukacijai (laistytuvų, kastuvų, kauptukų, kibirų, pirštinių, vazonų, pakeltų lysvių, daigyklų, požeminė laboratorija, kinetinis smėlis, kūrybinis rinkinys ir kt.), gėlių ir daržovių sėklų ir augalų sodinimui (alyvos, dailieji auskarėliai, šilokai, kardeliai, lelijos, vilkdalgiai, svogūninės gėlės ir kt.). Organizuota šventė. Veikla vyko 3 etapais: pirmame etape vaikai kūrė sodelius ant palangės, pildė augalų stebėjimo dienoraščius: matavo žemės drėgmę, matavo augalų augimo pokytį, stebėjo, kaip augalas reaguoja į saulę ir koks jis yra kuomet nėra tiesioginių saulės spindulių. Antrame etape vaikai lauke įrenginėjo lysves (patys konstravo, modeliavimo ant žemės paviršiaus, rinko ir pylė akmenukus, vėliau sodino augalus), kiekvienos grupės vaikai parengė auginamų augalų korteles. Daugiausiai patiko, dėliojant lauke žaliojo sodelio erdvę vadovautis savo sukurtu planu. Plano galutinis sprendimas, padedant auklėtojoms, buvo priimtas kartu. Vėliau sėjo, persodino ant palangės užaugintus sodinukus. Vaikai savo pasodintais augalais, daržovėmis, gėlėmis rūpinosi visą laikotarpį iki derliaus nuėmimo: ravėjo žoles, pureno žemę, laistė, tyrinėjo. Trečiasis etapas baigėsi renginiu – derliaus nuėmimo švente ,,Traukinys iš šeimos sodelio“. Renginio pradžioje vaikams buvo demonstruojamas video apie jau projekto įvykusias veiklas: vaikai džiaugėsi galėdami save atpažinti. Renginio metu vaikai pristatė vaidinimus, mįsles, žaidė lietuvių liaudies žaidimus ir šoko ratelius.

Konkursai, parodos

2022-10-03/07. Parengtas nuotraukų, piešinių koliažų albumas, atspindintis augalo augimo etapus. Koliažų albumų video paroda, kurios darbuose pavaizduoti vaikų augalų stebėjimo rezultatai – augalo augimo etapai, ypatingas dėmesys skiriamas rasakilai, kaip 2022 metų žaliojo Vilniaus simboliui.

2022-10. Piešinių paroda ,,Mano augalų istorijos“. Vaikams paliko įspūdį tai, kad piešiniai buvo piešiami skirtingose erdvėse: lauke, darželio viduje. Jie galėjo būti laisvi kūrybiniame procese. Vaikai ne tik piešė savo sugalvotus augalus bet ir kūrė jų istorijas, kurias padėjo užrašyti pedagogai. Lauke vaikai piešė klausydami muzikos. Šios veiklos metu buvo daug dėmesio skiriama jautrumo aplinkai, kūrybiškumo, estetiškumo, sakytinio raštingumo ugdymui. Vėliau vaikų darbai buvo eksponuojami salėje,  o paroda galėjo gėrėtis visa įstaigos bendruomenė: vaikai, tėvai, pedagogai. Sukurtas video Augalų istorijos: https://www.facebook.com/watch/?v=505812637993702&ref=sharing

Metodinės medžiagos rengimas. 

Metodinės projektinės veiklos ,,Žaliasis sodelis“ rekomendacijos, užduočių rinkinys . Išleistas 48 psl. 1 el. leidinys, rekomendacijų, užduočių rinkinys. Užduočių rinkinyje yra pateiktos visos projekte įgyvendintos veiklos su aprašymais, siūloma veiklų eiga, pateikti užduočių pavyzdžiai.

Parengta vaizdinė medžiaga ir užduotys ,,Augalo pažinimas nuo sėklos iki jo brandos“. Su projekto partneriais pasidalinta užduotimis.

Parengta vaizdinė medžiaga ,,Žaliojo tyrinėtojo užduotys“. Parengti užduočių lapai vaikų gamtos tyrimams.

Projekto rezultatų sklaida

Sklaida vyko viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto veiklos buvo pristatytos Vilniaus kolegijos II kurso studentams spalio 3 ir 17 d. jų apsilankymo įstaigoje metu. Studentai ne tik galėjo susipažinti su įgyvendintu projektu, tačiau taip pat buvo atskleista, kaip tai siejasi su vaikų pažintinės kompetencijos ugdymu. Paskaitą skaitė Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio pedagogė Vaida Burbaitė.

Veiklos rezultatai yra viešinami Vilniaus Santariškių lopšelio- darželio tinklapyje https://www.santariskiudarzelis.lt/veiklos-sritys/projektine-veikla/ ir socialiniame tinkle https://www.facebook.com/profile.php?id=100054366048518.

Sukurtas video apie vykdytą projektą „Žaliasis sodelis“: https://www.facebook.com/watch/?v=1101253997222151&ref=sharing . Veiklos pristatytos internete: https://www.santariskiudarzelis.lt/wp-content/uploads/2022/12/ZALIOJO-SODELIO-KNYGA.pdf .

Projektas buvo vykdomas su partneriais:

  • Vilniaus lopšeliu-darželiu ,,Pakalnutė“, kartu įgyvendinamos visos numatytos projekte veiklos, dalintasi bendrais veiklų rezultatais su vaikais ir bendruomenės nariais.
  • Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu: projekto rezultatų viešinimas Pedagoginių studijų studentams; sudaryta galimybė dalintis gerąja patirtimi su Pedagoginių studijų studentais.

Projekto veiklos sutelkė įstaigos bendruomenę projekto tikslo ir uždavinių įgyvendinimui. Praturtintos įstaigos pažintinės, tyrinėjimo lauko erdvės. Prisidėta prie visuomenės gamtojautos, pilietiškumo ir atsakingos asmenybės, saugančios gamtą ugdymo. Stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimo tinklas. Projekto idėja bus ir toliau plėtojama Vilniaus Santariškių lopšelyje- darželyje bei Partnerio įstaigoje atliekant aplinkosauginio tyrinėjimo temas, dalinamasi patirtimi su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentais.

Projekto planas Zaliasis sodelis

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris