Vilniaus Šilo mokykla įgyvendina visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą ,,Mokomės gamtoje“

Vilniaus Šilo mokykla, įgyvendindama Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mokomės gamtoje“, rugsėjo-lapkričio mėnesiais vykdo įvairias aplinkosaugines veiklas. Visus tris mėnesius vyksta vaikų edukacinės išvykos, kurių tikslas padėti mokiniams praktiškai pažinti Vilniaus miesto gamtą, fiksuoti jos grožį fotografijose ir mokytis saugiai elgtis gamtoje. Parengtos vizualizuotos saugaus elgesio taisyklės gamtoje vaikams padeda ugdytis elgesio gamtoje įgūdžius. Visus tris mėnesius organizuojami vaikų grupių pažintiniai žygiai gamtoje, mokymasis tyrinėjant aplinką, kraštovaizdžio stebėjimas ir jo grožio fiksavimas. Vykdoma mokyklos bendruomenės tęstinė akcija ,,Plastiką keičiu į kartotinius gaminius“.

Rugsėjo 30 dieną, įgyvendinant visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą ,,Mokomės gamtoje“, Vilniaus Šilo mokykloje vyko konkursas-viktorina ,,Ką žinau apie gamtą“. Viktorina skirta mokinių ekologinio švietimo ir patirtinio gamtos pažinimo ugdymui. Viktorinoje dalyvavo 3 vaikų komandos: Meškučiai, Kiškučiai, Pelėdžiukai. Viktorinai klausimai buvo parengti pagal pagrindines temas: paukščiai, gyvūnai, augalai, rūšiavimas, ekologija ir kt. Parengtos praktinės užduotys. Vaikai turėjo puikią galimybę pasitikrinti bei įtvirtinti jau turimas žinias apie gamtą bei įgyti naujų. Viktorina – labai patraukli mokiniams ugdymosi forma, kai sužadinamas vaikų noras ne tik domėtis gamta, bet ir įgyti apie ją naujų žinių, tokiu būdu ugdoma vaikų ekologinė savimonė ir elgesio gamtoje kultūra. Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir prizais. Vaikai įtvirtino savo turimas gamtos mokslų, aplinkosaugos žinias.

Rugsėjo mėnesį vyko mokinių kraštovaizdžio fotografijų konkursas-paroda „Mano Vilnius žalias“ virtualioje ir mokyklos erdvėse. Lakštingalų gatvėje įrengta ir nuolat puoselėjama rugiagėlių pievelė. Taip  saugoma žalioji veja nuo automobilių statymo.

Spalio 26 d. įvyko Gamtos šventė, kuri buvo organizuota su projekto ir socialiniais partneriais.

Spalio mėnesį buvo įrengtas medžių pažintinis takas Lakštingalų gatvėje, parengta medžiams pažinti metodinė medžiaga. Lakštingalų gatvėje yra keturios ugdymo įstaigos: Vilniaus Šilo mokykla, Lakštingalų namai, lopšelis-darželis ,,Lakštingala“ ir socialinės globos vaikų namai ,,Gilė“. Gatvės žalioji zona šalia miško papildyta Lietuvos florai būdingais medžiais. Šios veiklos tikslas: mokinių supažindinimas su Lietuvos medžių įvairove. Įrengtu medžių pažintiniu taku gali naudotis visi Lakštingalų gatvėje esančių ugdymo įstaigų ugdytiniai, Valakampių bendruomenė. Parengta metodinė-mokomoji medžiaga skatins visą šios gatvės bendruomenę domėtis gamta, augalais augančiais artimiausioje aplinkoje, juos pažinti, saugoti ir puoselėti visą aplinką.

Vilniaus Šilo mokyklos SĮ A ir 9-10 A klasių mokiniai kartu su savo mokytojais tęsia kasmetinę tradiciją ir prieš Vėlines organizavo talką Antakalnio kapinėse. Vaikai ne tik tvarkė, grėbė ir rinko lapus, bet ir uždegė žvakutes ant nelankomų kapų.

Lapkričio mėnesį baigiama įrengti edukacinė erdvė lauko aikštelėje ,,Gamtininkų laboratorija“ su parengta metodine-mokomąja medžiaga. Joje planuojama organizuoti gamtamokslines veiklas mokyklos ir kitų įstaigų mokiniams.  Lapkričio mėnesį vyksta ir mokinių darbų paroda virtualioje erdvėje ,,Daiktų antrasis gyvenimas“. Organizuotos mikrorajono bendruomenės talkos Antakalnio rajono aplinkos tvarkymui ir mokyklos bendruomenės talkos edukacinių erdvių ir  aplinkos kūrimui.

Projekto vykdymas baigiamas lapkričio pabaigoje organizuojant rezultatus apibendrinančią nuotolinę projekto konferenciją. Projekto vykdymas suaktyvino aplinkosauginę veiklą mokykloje, sudarė sąlygas įkurti naują edukacinę erdvę.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris