Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ dalyvauja 2022 metų Nacionaliniame mokyklų edukacinių erdvių konkurse

Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ planingai ir kūrybingai kuria ir naudoja edukacines erdves. 2021 metais įstaiga dalyvavo Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse ir tapo nugalėtojais. Šiais metais įstaiga dalyvauja nacionaliniame mokyklų edukacinių erdvių konkurse (toliau – Konkursas).

Konkurso vertinimo komisijos nariai aplankė Vilniaus specialųjį lopšelį-darželį „Čiauškutis“. Įstaigos vidaus ir lauko erdvių koncepcija yra pritaikyta stiprinti vaikų sensorinį patyrimą: regą, uoslę, klausą, skonį, vestibiuliką, propriorecepciją, taktiką ir interorecepciją. Įrengtas muzikinis takas, hamakai, basų kojų takas, balansinės sūpynės, augalų zonos, jogos terasa, pojūčių sodas su uogom ir vaisiais. Sensorinę integraciją įstaigoje plėtoja bendradarbiaudami pedagogai, specialistai ir tėvų bendruomenė.

Edukacinėse erdvėse taikoma simbolių ir ženklų sistema nekalbantiems vaikams, nukreipianti tyrinėti. Aikštelėse įrengtos vaikams pritaikytos paviršių dangos, įvairios faktūros ir skirtingos ugdymuisi naudojamos gamtinės priemonės. Vaikų žaidimų aikštelės įrengtos atsižvelgiant į higienos, sveikatos, estetikos, informatyvumo aspektus. Kasmet gaunama aikštelių saugos pažyma. Informacija apie įstaigos pojūčių sodą visuomenei teikiama įstaigos internetiniame puslapyje ir socialiniuose tinkluose (www.ciauskutis.lt, https://www.facebook.com/sld.ciauskutis, televizijoje). Edukacinių erdvių naudojimo gerosios patirties sklaidą pedagogai vykdo mūsų šalyje ir už jos ribų. Nuolatinis domėjimasis naujienomis, kvalifikacijos tobulinimas suteikia bendruomenei daug galimybių ateities erdvių plėtojimui.

Vaikai turi galimybę praktiškai išbandyti ir stebėti visą augalų augimo laikotarpį šiltnamyje ir daržovių bei prieskonių lysvėse. Tyrinėjant aplinką ugdomi vaikų savarankiškumo įgūdžiai. Geriau pažinti gamtą vaikams padeda naudojama simbolių sistema, pritaikyta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Augalų įvairovė įstaigos teritorijoje dera su Karoliniškių draustinio augmenija, sukuriant tęstinumą ir eksterjero pritaikomumą sensoriniams pojūčiams ugdytis. Tuo tikslu įdiegta miško maudynių paslauga vyresniesiems vaikams, kurios metu vyksta gamtos patyriminis įsisąmoninimas. Lauko erdvių sensorinė koncepcija persipina ir su įstaigos patalpose įrengta erdve – gyvūnijos pasaulis. Šios erdvės dėka vaikai ne tik stiprina sensorinius pojūčius, bet ir tobulina socialinius įgūdžius rūpinantis gyvosios gamtos objektais. Įstaigoje organizuojamos dailės, keramikos ir medžio darbų edukacijos. Šiose veiklose vyksta ugdytinių ir gamtos „pokalbiai“.

Įstaiga turi sveikatą stiprinančios mokyklos statusą. Judumui įrengtas sporto aikštynas, kuriame vaikai žaidžia futbolą, krepšinį, judriuosius žaidimus. Aikštelės įranga pritaikyta kopimo, šliaužimo, koordinacijos, balansavimo įgūdžiams tobulinti. Kitose lauko erdvėse taip pat įrengtos judėjimą aktyvinančios priemonės: batutai, laipynės, čiuožynės, įvairios sūpynės, basų kojų takas. Įstaigos viduje įrengtos kineziterapijos salės, interaktyvios grindys. Specialistai nuolat vykdo ir dalyvauja projektuose, skatinančiuose fizinį aktyvumą.  Šiuo metu dalyvaujama ilgalaikiame tarptautiniame projekte su Lietuvos specialiosios olimpiados komitetu „Raidos sutrikimų turinčių vaikų integracija per sportą“.

Įstaigai labai svarbi vaikų socialinių įgūdžių ugdymosi sritis, todėl ekologinis švietimas persipina su kasdieniais vaikų įgūdžiais: rūšiavimu, mitybos įpročiais, tvariu daiktų naudojimu, pagarba gamtai ir sau. Dažnai vyksta visos bendruomenės terapijos užsiėmimai, gerinantys įstaigos mikroklimatą. Šioms idėjoms įgyvendinti pasitelktos Visuomenės sveikatos biuro specialistų organizuojamos programos bei savo įstaigoje parengtos ugdymo programos. Lauko erdvėse džiaugiamasi vabzdžių viešbučiais, inkilais, pojūčių sodu, daržu bei galimybe antrines žaliavas panaudoti tikslingam ugdymosi procesui.

Svarbus aplinkos akcentas – estetiškumas, profesionalus aplinkos želdinimas migliniais ir aromatiniais augalais, skatinimas pažinti, stebėti, atrasti.

 

Visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo, žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo klausimais konsultuoja Vilniaus miesto savivaldybės ekologė gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris