Vilniaus „Vaidilutės“ lopšelio-darželio vaikų kūrybiniai darbai iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų

Gamta – geriausia kūrėja. Vaikai, besimokantys gamtoje ir iš gamtos, padedami pedagogų, ne tik stebi gamtą, tačiau ir renka gamtos lobius ir iš jų kuria įvairias kompozicijas. Joms kurti naudoja ir antrines žaliavas. Taip per gamtos pažinimą, meninę kūrybinę veiklą ugdomos įvairios vaikų kompetencijos.

Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris