„Vilniaus vandenys“ buria aplinkosauga besirūpinančius Vilniaus miesto gyventojus

„Vilniaus vandenys“  duomenimis apie gamtos taršos atvejus bendrovei pranešama vis dažniau. Bendrovės iniciatyva praėjusį mėnesį Facebook platformoje atidarytas pranešimų kanalas, raginantis pilietiškus, gamta besirūpinančius gyventojus ar jų bendruomenes pranešti apie aptiktą vandens taršą, skaičiuoja pirmuosius rezultatus ir ragina prie kovos su gamtos tarša aktyviau prisijungti žvejų bendruomenes.

Per mėnesį laiko bendrovės sukurtas personažas Neterštukas surinko virš 400 žmonių siekiančią bendruomenę. Su jos nariais buvo dalinamasi informacija apie aptiktus taršos atvejus įvairiose Vilniaus vietose, pasitelktus sprendimus taršai užkardyti, nuotekų tinkluose randamas atliekas, dalinamasi patarimais apie tinkamą atliekų utilizavimą, natūralias buitines valymo priemones ir pan.  Iš viso šioje platformoje pateikiama informacija pasiekė daugiau nei 16,2 tūkst. siekiančią auditoriją.

Sulaukta ir 6 pranešimų apie vandens taršos atvejus. Daugiausiai – apie pastebėtus neaiškios kilmės teršalus Neries upės krantinėje.

„Nors matome tik pirmuosius bendradarbiavimo su visuomene rezultatus, vertinant vilniečių įsiraukimą, augantį pranešimų skaičių akivaizdu, kad tokio pranešimo kanalo trūko. Pastebime, kad žmonėms svarbu ne tik pranešti apie taršą, bet ir palaikyti dialogą: sulaukti informacijos, kokios taršos priežastys nustatytos, kokių veiksmų buvo imtasi, kad tarša būtų sustabdyta, ar išaiškinti teršėjai“, – sako „Vilniaus vandenys“ Generalinis direktorius Marius Švaikauskas.

Pasak bendrovės vadovo, į kiekvieną iš pranešimų reaguojama, į pranešėjo nurodytą taršos vietą siunčiama avarinė tarnyba.

„Vilniaus vandenys“ darbuotojams patikrinus Neries upės krantinę nustatyta, kad neaiškios kilmės medžiagos į upę teka iš lietaus  nuotekų išleidėjo. Pranešimas buvo perduotas Vilniaus miesto tvarkymo įmonei „Grinda“. Jie išsiaiškino, jog į upę tekėjo smėlio ir molio nešmenys. Dabar jų tekėjimas nebefiksuojamas, prevenciškai vykdoma periodinė stebėsena. Bendrovės „Vilniaus vandenys“ specialistams teko ieškoti ir nelegalaus lauko tualeto, pastatyto valstybinėje žemėje, šeimininko. Kas pastatė ir paliko apleistą lauko tualetą, vis dar aiškinamasi.

Tais atvejais, kai gyventojai praneša apie vandens taršą, į gautus pranešimus reaguoja „Vilniaus vandenų“ specialistų brigada. Apie kitus taršos atvejus, informacija perduodama atsakingoms, tvarką mieste prižiūrinčioms institucijoms. Bendrovė sprendžiant vilniečių identifikuotas problemas aktyviai bendradarbiauja su kitomis savivaldybės įmonėms „Grinda“, VASA (Vilniaus atliekų sistemos administratorius), ieškoma dialogo ir su už gamtos taršos užkardymą atsakingais Aplinkos Apsaugos agentūros specialistais.

„Nors šiltasis metų sezonas baigiasi, tikimės, kad visuomenės įsitraukimas, siekiant nustatyti ir sustabdyti vandens taršos atvejus, ir toliau augs. Ypatingai vertinga būtų žvejų ir jų bendruomenių pagalba. Juk būtent žvejai paprastai pirmieji pastebi upių taršą – pavienius taršos atvejus ar rimtas avarijas. Gavę operatyvų, tikslų pranešimą, galime nedelsiant imtis veiksmų ir išvengti didesnės žalos gamtai“, – sako M. Švaikauskas. Pasak jo, „Vilniaus vandenys“ svarsto aktyvesnio bendradarbiavimo su žvejų bendruomenėmis galimybes, ieškant būdų, kaip žvejus labiau įtraukti, motyvuoti pranešti apie taršą tiesiogiai bendrovei.

„Vilniaus vandenys“ kviečia apie pastebėtą piktybinę ar avarinę vandens taršą Vilniaus mieste bei jo apylinkėse operatyviai informuoti bendrovės specialistus. Raginama pranešti apie nuotekų nuvedimo, surinkimo sutrikimus ar avarijas, sutrikusį nuotekų valyklų darbą, neaiškiomis medžiagomis užterštą upę ar vandens telkinį, kelyje matomą įdubą, atvirą šulinį, įgriuvą ar neatstatytą dangą. Taip pat informuoti ir apie pastebėtus nelegalius lauko tualetų statinius, į upę nutiestus vamzdžius  ar kitus vandens telkinius teršiančius objektus.

Pranešti apie taršą  nuo šiol bendrovei galima dviem būdais. Jei atvejis skubus, užfiksuota avarinė tarša – paskambinus į „Vilniaus vandenų“ Avarijų likvidavimo tarnybą – 8 800 10880. Arba palikus žinutę Facebook socialiniame tinkle,  žaismingo personažo – „Neterštuko“ globojamoje paskyroje.