„Vilniaus vandenys“ dalinasi praėjusių metų rezultatais: tarp svarbiausių pasiekimų „žaliosios“ energijos gamyba ir rekordinė suma investicijoms

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ per praėjusius metus, lyginant su 2021 m., investicijoms skirtą sumą padidino 44 proc., nuo daugiau nei 30 mln. eurų iki beveik 51 mln. eurų. Viena strateginių sričių, į kurias bendrovė 2022 m. kreipė savo investicijas, bent iš dalies padėjusias amortizuoti ženkliai ir neprognozuotai išaugusias elektros energijos kainas – „žaliosios“ energijos gamybos plėtra. Per 2022 metus „Vilniaus vandenys“ pasigamino 16 proc. daugiau (1,77 mln. kWh daugiau) „žaliosios“ energijos nei 2021 metais.

Neaudituotais duomenimis, Bendrovės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) 2022 metais siekė 1,5 mln. Eur, tačiau eliminavus sąnaudų augimą dėl elektros energijos brangimo, mokesčių indeksavimą bei neigiamą infliacijos įtaką, koreguotas bendrovės metinis EBITDA rodiklis sudarė 9,2 mln. Eur. 2021 m. jis siekė 11,8 mln. Eur (eliminavus parduoto bendrovės nebenaudojamo turto šalia Bernardinų sodo pelną, 2021 m. EBITDA rodiklis sudarė 8,5 mln. Eur).

Bendrovės elektros energijos sąnaudos 2022 metais, dėl stipriai išaugusių elektros energijos kainų, sudarė 18 proc. visų „Vilniaus vandenų“ veiklos sąnaudų ir siekė net 8,9 mln. Eur (5,6 mln. Eur daugiau nei 2021 m.).

Per 2022 metus bendrovė „Vilniaus vandenys“ pardavė 29 mln. kub. metrų vandens (2021 m. – 28,2 mln. kub. m) ir 32,5 mln. kub. metrų nuotekų tvarkymo paslaugų (2021 m. – 32,2 mln. kub. m). Pernai įmonės pagrindinės veiklos pajamos už tiekiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas padidėjo 1,5 mln. Eur – nuo 37,6 mln. Eur iki 39,1 mln. Eur.

„Kaip ir daugeliui, 2022 metai mūsų bendrovei buvo sudėtingi. Neprognozuotai išaugusios elektros energijos kainos, rekordiniai infliacijos rodikliai bei mokesčių perskaičiavimas neigiamai paveikė mūsų veiklos rezultatus. Vis tik, praėjusiais metais augančių elektros energijos kainų atsvara mums tapo kur kas anksčiau priimti sprendimai – investavimas į „žaliosios“ energijos gamybos sprendimus taip ne tik tausojant aplinką, bet ir sumažinant perkamos elektros energijos kiekį“, – sako bendrovės „Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius Saulius Savickas.

Praėjusiais metais „Vilniaus vandenys“ rekordinę investicijų sumą skyrė Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcijai, kurios I-ojo etapo darbų pabaiga numatyta 2023 m. rudenį. Bendrovė 2022 metais tęsė bei užbaigė ir Švenčionių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbus, kurių eksploatacija bus pradėta 2023 m.

Bendrovė užbaigtais vykdyti tinklų plėtros projektais per 2022 metus vandentiekio tinklų ilgį padidino 28,8 km, o nuotekų surinkimo tinklų – iki 25,5 km.  Vykdant tinklų plėtros projektus prie centralizuotų inžinerinių tinklų „Vilniaus vandenys“ iš viso pernai prijungė 1200 vartotojų prie vandens tiekimo tinklų ir 1428 – prie nuotekų surinkimo tinklų.

2022 m. „Vilniaus vandenys“ tęsė fotovoltinių saulės elektrinių ant savo pastatų stogų ar šalia jų įrengimo projektą bei per metus iš viso įrengė 5 naujas saulės elektrines, taip bendrą jų skaičių padidinant iki 10. Iš viso per 2022 metus saulės fotovoltinės elektrinės pagamino 508 MWh elektros energijos.

Žaliąją elektros energiją „Vilniaus vandenys“ gamino naudojant ir iš nuotekų dumblo išgaunamas dujas: iš viso 2022 m. įmonė pasigamino net 24,6 proc. visos technologinėje veikloje sunaudojamos elektros energijos (2021 m. šis skaičius siekė 21,3 proc.). Bendrovė „Vilniaus vandenys“ yra daugiausia elektros energijos pasigaminanti vandentvarkos įmonė Lietuvoje, kuri pagamina net 43,9 proc. visos elektros energijos pagaminamos Lietuvos vandentvarkos įmonėse.

Nors „Vilniaus vandenys“ 2022 m. susidūrė su nenumatytais iššūkiais, nulėmusiais įmonės finansinius rezultatus, bendrovei metinius tikslus pavyko pasiekti.

Pagal visame pasaulyje pripažintą metodiką 2022 m. atliktas bendrovės „Vilniaus vandenys“ klientų pasitenkinimo tyrimas (GCSI) parodė, jog bendrovės klientai teigiamai vertina bendrovės teikiamas paslaugas: šio tyrimo rodiklis per metus paaugo 3 balais, nuo 76 balų 2021 metais, iki 79 balų 2022 metais.

2022 m. bendrovėje taip pat augo ir darbuotojų įsitraukimo bei įgalinimo rodikliai. Remiantis įmonėje atlikto tyrimo rezultatais, „Vilniaus vandenų“ darbuotojų įsitraukimas per metus padidėjo nuo 65 proc. iki 66 proc., o įgalinimo rodiklis nuo 73 proc. 2021 metais iki 75 proc. 2022 metais. Atliktame tyrime įvertintas ir bendrovės darbuotojų lojalumo indeksas, kuris 2022 m. pasiekė 27 proc. (5 proc. augimas per metus). Šis rodiklis 2022 m. buvo ženkliai aukštesnis už visos Lietuvos įmonių (2 proc.) ir Lietuvos komunalinių paslaugų įmonių (- 3 proc.) vidurkį.

2023 m. bendrovė planuoja ir toliau išlaikyti investicijų į ilgalaikį turtą apimtis, vykdant visus pradėtus ir suplanuotus strateginius projektus, toliau nuosekliai plėsti elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojamus sprendimus, mažinti savo veikloje išskiriamo CO2 išskyrimą į aplinką bei skirti didelį dėmesį teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui, atliepiant tiek klientų, tiek akcininkų ir tiek visos visuomenės lūkesčius.

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ 2022 metų rezultatus dar turi patvirtinti nepriklausomi auditoriai bei bendrovės akcininkai: Vilniaus miesto ir Vilniaus, Švenčionių bei Šalčininkų rajonų savivaldybės.