Vilniaus Verkių mokykla daugiafunkcis centras įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Pažink supančią aplinką, ja rūpinkis ir saugok“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus Verkių mokykla daugiafunkcis centras vykdė projektą „Pažink supančią aplinką, ja rūpinkis ir saugok“. Vykdant projektą buvo įrengtas pažintinis  gamtos takas, atnaujintas sodas, sukurtos daržo, kompostavimo edukacinės erdvės. Mokiniai su pedagogais pagamino vabzdžių viešbutį. Vyko aplinkosauginiai renginiai. Organizuoti du seminarai gerosios patirties, kuriant edukacines erdves, aptarimui. Mokyklos bendruomenė tobulino gamtamokslinę kompetenciją, susitelkė savo įstaigos aplinkos tvarkymo ir edukacinių erdvių kūrimo bei naudojimo mokinių ugdymui(si) darbams.

Plačiau apie vykdytą projektą:  Pažink supančią aplinką, ja rūpinkis ir saugok

Projekto vykdytojų parengta medžiaga: Pažintinio tako pristatymas            Pateiktis-madų šou

Gamtos pamokos artimoje palinkoje-2021-11-16         Mano vaidmuo darnioje aplinkoje 2021-11-16          Programa-2021-11-16 d_

Gamtos pamokos artimoje palinkoje-2021-11-23        Programa-2021-11-23 d_                    Seminaras 11.23 Aušra&Snieguolė

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris