Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė įgyvendino visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mokomės iš gamtos“

Jau ne vienerius metus prasmingai Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu aplinkosauginio švietimo srityje. 2022 metais įstaiga vykdė VMS finansuojamą programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektą „Mokomės iš gamtos“. Aplinkosauginio švietimo veiklos padeda pedagogams ir mokiniams tobulinti gamtamokslinę, kūrybingumo, komunikavimo, socialinę ir kitas kompetencijas, skatina nelikti abejingais aplinkos problemoms, rinktis tvaraus gyvenimo kelią.

Mokymai, edukacijos, aplinkosauginiai renginiai

2022-06. Pamokos gamtoje „Gamtos kuprinė“. 3 dienos, 7 veiklos po 1,5 valandos. Praktinių veiklų metu mokiniai susipažino su šalia mokyklos-daugiafunkcio centro esančiu Verkių regioniniu parku. Pirmoji diena buvo skirta biologinės įvairovės stebėjimui ir tyrimui. Mokiniai tiek mokyklos teritorijoje, tiek Verkių regioniniame parke, galėjo susipažinti, stebėti, tyrinėti upių ir ežerų šlaituose augančius miškus, jų augalų įvairovę. Mokiniai mokėsi atspausti ant popieriaus, naudojant guašą arba akvarelę, kelių skirtingų tipų medžių gyslų tinklą ir taip išgauti „Medžių pirštų atspaudus“ (medžių lapų atspaudai). Taip pat ant popieriaus, naudojant vaškinius pieštukus ar kreideles, gamino medžio žievės atspaudus, kurie yra saviti kiekvienai medžių rūšiai ir yra diagnostinis rūšies požymis. Labai įdomi mokiniams buvo užduotis, kur turėjo pasigaminti iš gipso lapų atspaudą. Norėdami sužinoti ar bus tą dieną kritulių ar ne, mokiniai gaminosi iš pušies kankorėžio barometrą. 1-4 klasių mokiniai iš lapo ar žievės, naudojant įmagnetintą adatą, pasigamino kompasą ir palygino jo veikimą su tikru prietaisu. Mokiniai turėjo puikią progą atlikti upelio vandens pH tyrimus. Pirmos dienos veiklas apibendrino mįslių apie medžius įminimas. Įminus mįslę dar reikėjo surasti medį ir vieną jo lapą užklijuoti vietoj pavadinimo. Kitos dvi dienos buvo skirtos daugiau pažinčiai su Verkių regioniniu parku. Numatytos veiklos skirtos labiau pažinti ir patyrinėti miškingus Verkės ir Baltupio (Cedrono) upelių slėnius,  susipažinimui su Verkių rūmų architektūros ansambliu, kraštovaizdžio parku, senųjų tvenkinių sistema. Nepamirštas buvo ir savitas Kalvarijų kompleksas – Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia ir kryžiaus kelias, Trinapolio vienuolyno ansamblis. Mokytojai ir mokiniai pasirikinę sau mielą parko vieta matavo medžio aukštį ir storį, mokėsi nustatyti medžio amžių.  Norint sužinoti šalia parko esančio kelio galimą transporto taršą ir sukeliamą triukšmą, mokiniai stebėjo kelio eismo intensyvumą, diskutavo apie transporto įtaką gamtai ir žmogui. Viso žygio metu mokiniai turėjo stebėti čia esantį kraštovaizdį ir vėliau jį apibūdinti nurodant natūralius ir žmogaus paveiktus kraštovaizdyje elementus.  Informacija mokyklos svetainėje: https://verkiumokykla.lt/pamokos-gamtoje/.

2022-06. Pasaulinės aplinkos apsaugos dienai skirtas renginys – medelių sodinimas. Taip norima prisidėti prie švaresnio ir žalesnio Vilniaus miesto. Šia veikla siekiama taip pat skatinti mokinius domėtis medžių nauda žmogui ir gamtai, oro tarša, kaip mes galime prisidėti prie jos mažinimo sodindami medžius. Siekiama kuo labiau įtraukti bendruomenės narius, tai pat skatinama kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, domėtis Vilniaus mieste augančiais medžiais, tyrinėti gamtinę medžiagą, užsiimti aktyvia gamtamoksline veikla.

 2022-06/09. Pamokos gamtoje. Suplanuotas ir atliktas Vilniaus miesto atmosferos kokybės tyrimas: oro tarša ir poveikis aplinkai. Mokytojai ir mokiniai atliko Vilniaus miesto oro kokybės, vizualinės ir triukšmo taršos tyrimą. Žinant, kad mokykla yra unikalioje vietovėje, tai yra iš vienos pusės Verkių regioninis parkas, o iš kitos – Neries upė, tarsi sufleruoja, kad esame švarioje aplinkoje. Tam, kad šią hipotezę patvirtintumėme, suplanavome ir atlikome tyrimą. Tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti Vilniaus miesto oro kokybę, vizualinę ir triukšmo taršą pasirinktose vietose. Šiam tikslui pasiekti nusimatėme uždavinius: 1) išanalizuoti pasirinktose Vilniaus miesto mikrorajonų vietose oro kokybę, vizualinę ir triukšmo taršą; 2) įvertinti ir palyginti skirtingų Vilniaus miesto mikrorajonų vietovių vizualinę ir triukšmo taršą, oro kokybę; 3) sukurti tirtų Vilniaus miesto mikrorajonų vietovių oro kokybės, vizualinės ir triukšmo taršos žemėlapį. Tyrimui atlikti pasirinkti metodai: Oro taršos nustatymas kerpių metodu; Vizualios aplinkos taršos tyrimo metodas; Aplinkos triukšmo lygio tyrimai garso matuokliu (dBA). Iš atliko tyrimo paaiškėjo, kad mokykla yra gana švarioje ir sveikoje aplinkoje, šioje vietovėje oro tarša yra vidutinė, tai palyginti rami, netriukšminga vieta. Verkių regioninį parką bus galima visada atidžiau stebėti ir patiems prisidėti prie aplinkos tvarkymo. Iškelta hipotezė iš dalies pasitvirtino. Informacija mokyklos svetainėje: https://verkiumokykla.lt/kokioje-aplinkoje-gyvename/.

Oro tyrimas.Straipsnis Taršos tyrimas Vilniaus mieste Taršos tyrimas Vilniaus mieste.mokinio darbo lapasdocx Užpildytas mokinio lapas.Taršos tyrimas Vilniaus mieste

2022-10-06. Seminaras „Aplinkosauginis ugdymas specialiųjų poreikių turinčiose mokyklose“. Trukmė 3 val. Seminare dalyvavo 83 dalyviai. Zoom platformoje. Renginys skirtas projekto veiklų sklaidai ir bendruomenės švietimui, kurio metu mokyklos bendruomenė kartu su besidominčiais kolegomis, Verkių ir Žirmūnų seniūnijos specialistais aptarė aplinkos ugdomąją reikšmę, žaliųjų mokymosi aplinkų kūrimo principus, dalinosi gerąją visuomenės aplinkosauginio švietimo patirtimi. Seminaro metu buvo keliami diskusiniai klausimai, kaip keisti galima kurti mokykloje edukacines erdves, žaliąsias zonas. Programa-2022-10-06 d

Lankytojų centras Verkių mokyklai (2)

 2022-10-20 Seminaras „Gamtos terapija“. Trukmė 4 val. Dalyvavo 64 dalyviai iš visos Lietuvos. Renginys skirtas dalintis gerąja patirtimi su pedagogais, kurios moko specialiųjų poreikių turinčius mokinius. Pedagogai, dalyvavę projekto veiklose, dalinosi savo sumanymais, kaip tobulinti ugdymo procesą tam naudojant mokyklos žaliąją aplinką. Informacija mokyklos svetainėje: https://verkiumokykla.lt/edukaciniu-erdviu-kurimo-ir-naudojimo-geraja-patirtimi-pedagogai-dalijosi-seminare-gamtos-terapija/ ; https://aplinka.vilnius.lt/edukaciniu-erdviu-kurimo-ir-naudojimo-geraja-patirtimi-pedagogai-dalijosi-seminare-gamtos-terapija/

https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-moksleiviai-tiria-miesto-oro-kokybe/. 

Programa-2022-10-20 d          Pojūčių sodas

2022-06. Pasirinko medžio globa ir edukacija „Medžio draugas“. Taip, pat mokiniai aptarė kokie medžiai būna, kokia jų svarba ir įsipareigojo globoti mokyklos teritorijoje esantį medį. 1 val. 20 mokinių, 4 pedagogai. Lietuvoje augantys medžiai

Konkursai, parodos

2022-06-14. Viktorina skirta paminėti Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną. Po to vaikai su mokytojais sodino medžius, kūrė naują egzotinių medžių erdvę. Dalyvavo 5-10 klasių mokiniai. Mokiniai atsakinėjo į klausimus apie gamtą, aplinkosaugą, ekologiją, atliko praktines užduotis. Viktorina skirta mokinių patirtiniam gamtos pažinimo ugdymui bei įgytos informacijos per pamokas įsisavinimui.

Viktorina

2022-06. Mokinių piešinių paroda, skirta Pasaulinės aplinkos apsaugos dienai. Mokiniai pasirinktomis technikomis piešė pasirinktą medį. Nupiešus medžių portretus mokinai surengė parodą. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams, mokyklos-daugiafunkcio centro kieme organizuojamas piešinių konkursas. Išrenkami labiausiai aplinkosaugos problematiką atspindintys kūriniai. Konkursas – patraukli ugdymosi forma mokiniams, kai sužadinamas vaikų noras ne tik domėtis gamta, bet ir įgyti apie ją naujų žinių, tokiu būdu ugdoma vaikų ekologinė savimonė ir elgesio gamtoje kultūra.

2022-10. Nuotraukų ir piešinių paroda „Rasakilos (Alchemilla) portretas Vilniaus mieste“. Mokiniai žaismingai susipažino su rasakila (Alchemilla) ir kitais augalais. Piešė portretus ant plėvelės ir popieriaus. Mokiniai dainavo dainas apie liną, rasakilą bei šoko šokius susietus su mūsų krašto augalais. Trukmė 2 savaitės. 20 mokinių ir 4 pedagogai.

Edukacinių erdvių kūrimas

2022-08/09. Edukacinės erdvės „Basų kojų takas“ įrengimas. Takui įrengti buvo organizuota talka, mokytojai ir mokiniai pasidomėjo, kas yra basų kojų takas, kaip jis įrengiamas, o po to pasirengė planą ir išrinkę tinkamą vietą įrengė sveikatinimui ir edukacijai skirtą erdvę. Taip skatinimas bendradarbiavimas, mokinių kūrybiškumas, mokymasis gamtoje ir iš gamtos.

2022-06/10. 5 edukacinių stotelių – bibliotekėlių įrengimas mokyklos teritorijoje. Bibliotekėlių atidarymas – 2022-10-14.Bibliotekėlės tyrimo metodikomis, informacine mokomąja medžiaga papildė esamas edukacines erdves: Medžiai miško barometrai, Gamtosaka miške, Eolo arfų melodijos, Augalai ir „aukso pjūvis“, Gamtos pasakojimai. Įsigyta edukacijai priemonių: vaikiškas .mikroskopas, didinamieji stiklai, dirvožemio rūgštingumo ir drėgmės matuoklis, kompasas, vėjo malūnėliai ir kt. Čia mokiniai galės stebėti ir tyrinėti aplinką, atlikti įvairius matematinius skaičiavimus, mokytis pažinti besikeičiančią gamtą, skaityti pasakas ar legendas, o taip pat mokysis išgirsti natūralius gamtos garsus, juos atkartoti,  o gal sukurti savo melodiją. Prie kiekvienos bibliotekėlės parengti rekomenduojamų veiklų aprašymai, numatytos veiklų gairės mokiniams. Informacija mokyklos svetainėje: https://verkiumokykla.lt/mokysimes-gamtoje-ir-is-gamtos/.

2022-06/10. Edukacinės erdvės „Voro namai“ įkūrimas. Įkurta nauja edukacinė erdvė, kurioje mokinai mokosi pažinti vorus, o kartu ir mąstyti. Čia mokiniai galės susipažinti su vorų įvairove, jų svarba ekosistemai. Taip pat bus galima išsiaiškinti, kodėl daugelis žmonių bijo vorų.  Mokinio veiklos lapas         Vorai

Metodinės medžiagos rengimas

2022-06. Ekskursijos į Dzūkijos nacionalinį parką praktinės užduotys. Parengta metodinė medžiaga mokytojui ir veiklos lapas mokiniui. Pažintis su Zervynų etnografinio kaimo medine architektūra, Ūlos „Akies“ šaltinio tyrimas, pelkės tyrimas (tikslas: išsiaiškinti kaip atsiranda ir vystosi pelkė, kokios formuojasi durpės, kokios yra vandens savybės, tipinė pelkių augmenija).

Tiriamoji veikla Dzūkijos nacionaliniame parke. Mok Tiriamoji veikla Dzūkijos nacionaliniame parke

2022-09/10. Metodinės medžiagoms parengimas pedagogų ir mokinių veikloms edukacinėse erdvėse Medžiai miško barometrai, Voro namai, Gamtosaka miške, Eolo arfų melodijos, Augalai ir „aukso pjūvis“, Gamtos pasakojimai. Pateikiamas QR kodas, kur smalsūs mokiniai galės sužinoti daugiau apie nagrinėjamą temą.

Projekto viešinimas

Straipsnis „Pamokos gamtoje“: https://www.svietimonaujienos.lt/pamokos-gamtoje/.

Straipsnis „Kokioje aplinkoje gyvename“: https://www.svietimonaujienos.lt/kokioje-aplinkoje-gyvename/

Projekto veiklos buvo reikšmingos formuojant mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės atsakingą požiūrį į supančią aplinką, didinant bendruomenės narių ekologinį sąmoningumą, aplinkosauginį informuotumą ir iniciatyvumą. Mokiniams sudarytos sąlygos mokytis gamtoje ir iš gamtos, ši veikla prisideda prie „Mokykla be sienų“ iniciatyvos įgyvendinimo.