Vilniaus Verkių mokyklos daugiafunkcio centro ugdytiniai mokosi edukacinėse erdvėse

Vilniaus Verkių mokyklos daugiafunkcio centro bendruomenė 2022 metais vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mokomės iš gamtos“. Projekto vadovai Asta Sinkevičienė ir Šarūnas Gerulaitis. Vykdydami projekto veiklas pedagogai turtina jau esamas edukacines erdves ir kuria naujas, rengia įvairių dalykų pamokų gamtoje metodikas ir veda pamokas mokyklos teritorijoje ir už jos ribų.

Spalio 14 dieną mokykloje vyko edukacinių erdvių pristatymas ir įveiklinimas. Dalyvavo ir svečiai: Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, aplinkosauginio švietimo projektų kuratorė, dr. Ona Motiejūnaitė ir VU biologijos specialybės studentai (būsimieji pedagogai). Mokyklos direktorius pristatė vidaus edukacines erdves, o pedagogai su mokiniais – lauko edukacines erdves, kuriose vyko pamokos. Mokyklos patalpose edukacinės erdvės sukurtos koridoriuose, klasėse, bibliotekoje.

Apie edukacinių erdvių išdėstymą informuoja erdvių planai. Edukacinės erdvės planuojamos tikslingai, dalyvaujant visai bendruomenei.

Lauko erdvėse vaikai mėgsta atlikti užduotis gamtos stotelėse: Mokyklos istorija, Paukščiai, Pojūčių gėlynas, Medžiai, Natūrali pieva, Vabzdžiai, Basų kojų takelis, Gamtos pasakojimai, Voro namai, Daržas, Gamtos pėdsakai ir kitose.

Renginio metu buvo atidaryta nauja Orų stotelė. Ja labai džiaugėsi vaikai, didžiavosi pedagogai. Veikloms stotelėse parengta gausi metodinė medžiaga.

Svečiams buvo galimybė dalyvauti veiklose. Ypač smagu buvo su mokiniais pašokti ir muzikuoti Muzikos stotelėje.

Matematikos stotelėje buvo matuojamas medžio skersmuo ir aukštis, buvo galima ir savo ūgį išmatuoti.

Prie augalų yra etiketės, jose augalų pavadinimai QR kodai. Medžių stotelėje vyksta mokyklos aplinkoje augančių medžių pažinimas ir tyrimas.

Gamtos pasakojimų stotelėje nustebino aplink eglę ratu išaugę grybai – grybų šokis aplink eglę. Daug įdomių veiklų galima išbandyti keliaujant iš stotelės į stotelę. Visur randame metodikas ir reikiamas priemones.

Šauniai padirbėta kuriant edukacines erdves ir džiugu, kad jose mokiniai patiria atradimo džiaugsmą. Vaikai su pedagogais atlieka tyrimus Verkių regioninio parko teritorijoje ir visame Vilniuje. Vienas paskutiniųjų tyrimų, apie kurį pasakojo ir vaikai ir pedagogai – oro kokybės, vizualios taršos tyrimai Vilniuje.

Išmokslinti vaiką yra didesnis ir svarbesnis darbas nei valdyti valstybę. Viljamas Eleris Čeningas (William Ellery Channing)

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris