Vilniaus Volungės darželio-mokyklos bendruomenė įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Gyvoji gamta – mūsų mokytojai“

2022 metais Vilniaus Volungės darželio-mokyklos bendruomenė vykdė Vilniaus miesto savivaldybės programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektą „Gyvoji gamta – mūsų mokytojai“. Projekto nauda bendruomenei: projekto veiklos padėjo tobulinti kompetencijas aplinkos apsaugos srityje ir ugdytis aplinkosauginį raštingumą, mokiniams suteikta žinių apie gamtą ir padėta ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti ir saugoti; skatino keisti ir ugdyti mokinių mąstymą ir vartojimo kultūrą, požiūrį į aplinkosaugą, aplinkos apsaugos naudą ir plėtrą, aplinkai palankų gyvenimo būdą, mokė kaip galima prisidėti prie įgyvendinti darnios Vilniaus plėtros įgyvendinimo; įkurtos bei plėtotos edukacinės erdvės Vilniaus Volungės darželyje mokykloje, kurios svarbios mokinių ekologinės savimonės ugdymui; sustiprino bendradarbiavimą su Lietuvos aplinkosauginėmis organizacijomis. Edukacinės erdvės praturtintos ugdymosi priemonėmis: įsigyta 5 edukaciniai plakatai, 4 inkilai skirtingiems paukščiams, du vabzdžių viešbučiai, Kalifornijos sliekų, įvairių augalų (serbentų, agrastų, aviečių, šilauogių, sausmedžių, žemaūgių trešnių ir slyvų, kriaušės ‘Garden Pearl‘ ir ‘Comoce‘, raudonlapė rojaus obelis ir kt. Vykdant veiklas sudarytos sąlygos vaikų sėkmingam ugdymui(si) gamtoje, puoselėtos fizinės ir psichinės galios globojant gamtą, ugdyta meilė jai, skatinta vaikai atrasti atliekų perdirbimą gamtoje natūraliais procesais, ieškota naujų įspūdžių ir patirties, įgyjant kompetencijų.

Mokymai, edukacijos, aplinkosauginio švietimo renginiai

2022-09-09. 2 pamokos apie vaisių naudą sveikatai, po 45 min. Pamokos tikslas buvo plėsti vaikų žinias apie sode augančias gėrybes, turtinti žodyną, supažindinti apie vaisiuose esančius vitaminus, ugdyti supratimą apie jų naudą, kad vaikai daugiau sužinotų, įsimintų  ir įgytų įvairių patirčių, taip pat skatinti mažuosius kasdien jų valgyti daugiau. Pamokų metu vaikai buvo ne tik supažindinti apie teikiamą vaisių naudą sveikatai, bet ir patys galėjo pajusti skirtingų vaisių tekstūras, skonius, kvapus, sandarą, aiškinosi kodėl jie turi būti subrendę švarioje aplinkoje.  O smagiausia pamokos dalis – vaikai patys pasigamino sveikuoliškas vaisių salotas.

2022-10-12.  Išvyka į Pavilnių regioninį parką. 3 val. trukmės išvyka. Rudeniui įsibėgėjus, pradinių klasių moksleiviams buvo organizuojama išvyka į Pavilnių regioninį parką. Kartu su mokytojomis mokiniai išvyko turėdami aiškų tikslą – surinkti atliekas ir padaryti Pavilnių regioninį parką švaresnį, bei skatinti bendruomeniškumą ir savanorystę, ugdytis aplinkos tvarkymo ir saugojimo įgūdžius. Tad tikslas buvo pasiektas, nes išvyka buvo baigta su gerokai papildytu šiukšlių maišu ir šypsenomis veiduose. Mokiniai ne tik tyrinėjo miško augmeniją, bei aiškinosi kokie gyvūnai šiame miške galėtų augti, bet ir rinko, rūšiavo atliekas Pavilnių regioninio parko Saulės slėnyje.

2022-10-15.  Organizuojama nuotolinė viktorina „Aš esu EKO“. Viktorinos trukmė – 45 min. Jos metu mokiniai naudodamiesi informacinėmis technologijomis varžėsi su savo bendraamžiais. Viktorina vyko temomis „Kodėl aš rūšiuoju?“ ir „Rūšiavimas ir perdirbimas gamtoje“. Viktorinoje dalyvavo ir projekto partneriai Antakalnio progimnazijos auklėtiniai. Viktorinos metu vaikai smagiai leido laiką, tenkino pažinimo poreikius, plėtė turimas žinias. Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti džiaugsmo raštais.

 2022-11-14. Edukacinė pamokėlė apie vabzdžius ir sliekus. 45 min. trukmės pamoka. Mokyklos mokinius aplankė kolekcininkas, ketvirtoko Ryčio tėtis, kuris papasakojo mokiniams apie įspūdingo grožio, įvairiaspalvius vabzdžius. Svečias pristatė savo per daugelį metų sukauptą nemažą drugių kolekciją, papasakojo apie jų įvairovę, bei reikšmę gamtoje. Pamokos tikslas – žinių, įgūdžių ir gebėjimų įtvirtinimas vabzdžių tematika buvo įvykdytas su kaupu.

2022-11-25. Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos organizuojami pažintiniai mokymai apie aplinkos apsaugos naudą. 2 val. trukmės mokymai. Volungėje lankėsi svečiai iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus valdybos, Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos. Tai viršininkė Žydrė Majauskaitė ir vyr. specialistė Indrė Balnionytė-Gecevičienė, kurios 3-4 klasių mokinius supažindino su aplinkos apsaugos aktualiomis temomis, akcentuojant atliekų rūšiavimo svarbą, biologinės įvairovės apsaugą, aplinkai palankų gyvenimo būdą. Vėliau mokiniai dalyvavo Kahoot viktorinoje, kurioje jų laukė daugybė įvairių klausimų aplinkosaugos tema. Trys geriausiai pasirodę mokiniai buvo apdovanoti prizais.

Edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas

2022-05. Įstaigos teritorijoje įkurtas vaismedžių ir vaiskrūmių edukacinis sodas. Įrengta 30 ilgalaikių edukacinių- mokomųjų lentelių: 25 su augalų atvaizdais ir 5 kortelės su įdomiais faktais apie vaismedžius ir vaiskrūmius. Informacija nuskaitoma naudojant QR kodą.  Sode auga kelių veislių obelys, persikai, kriaušė, šilauogių krūmų ir kt. Šio sodo tikslas buvo įkurti netradicinę, patrauklią, edukacinę patirtinio ugdymo(si) erdvę, atveriančią vaikams  plačias galimybes pažinti bei tyrinėti augalų augimą natūraliomis aplinkos sąlygomis. Įkūrus vaismedžių ir vaiskrūmių sodą buvo pasiektas didesnis vaikų vaisių suvartojimas, nes jau šių metų rudenį buvo galima džiaugtis pirmuoju obuoliukų derliumi. Vaismedžių ir vaiskrūmių sodas yra prieinamas visai Volungės bendruomenei ir svečiams.

2022-09. Vilniaus Volungės darželio mokyklos teritorijoje įrengti 3 Vabzdžių viešbučiai. Įrengta 20 ilgalaikių edukacinių-mokomųjų lentelių: 10 su vabalų atvaizdais ir 10 kortelių su įdomiais faktais apie vabzdžius, 1 ilgalaikis plakatas. Informacija bus nuskaitoma naudojant QR kodą. Šia veikla buvo siekiama ugdyti ekologinį darželio-mokyklos bendruomenės sąmoningumą, nuostatą, kad Žemė yra vabzdžių planeta, nes vabzdžiai viena iš būtinų išgyvenimo sąlygų žmogui. „Vabzdžių     viešbutis“ yra prieinamas tiek įstaigos, tiek ir į svečius atvykstančių kitų ugdymo įstaigų vaikams, kitiems bendruomenės nariams, sudarant galimybę stebėti „Vabzdžių viešbučio“ gyventojus. O gyventojų viešbutyje yra tikrai įvairių: žiogai, kareivėliai, skruzdelės ir kt.

2022-10. Įstaigos lauko teritorijoje įkurta erdvė „Sliekų kolonija“. Joje apgyvendinta apie 2kg sliekų (daugiau nei 300; sliekai įsigyti projekto lėšomis). Sukurta netradicinė, patraukli, edukacinė patirtinio ugdymo(si) erdvė, atverianti vaikams  plačias galimybes pažinti bei tyrinėti sliekų gyvenimą natūraliomis aplinkos sąlygomis. Sliekų kolonija yra prieinama tiek įstaigos, tiek ir į svečius atvykstančių kitų ugdymo įstaigų vaikams, kitiems bendruomenės nariams. Šalia sliekų kolonijos yra parengtas informacinis stendas, kuriame galima rasti trumpą aprašymą apie slieką, jo sandara, įvairūs faktai. Kita informacija, tinkanti skirtingo amžiaus vaikams yra nuskaitoma QR kodais.

Projekto veiklų ir rezultatų viešinimas

Paskelbti 7  pranešimai apie vykdomą projektą. Informacija apie projekto veiklas skelbta internete:  https://volunges.lt/projektine-veikla

Sukurta 1 virtuali Pažinimo knyga. Kuriant knygą vaikams buvo sudarytos sąlygos stebėti auginamų augalų augimo procesą ir vabzdžių bei sliekų gyvenimo ypatumus. Naudojantis stebėjimo metodu vaikai pastebėjo gamtoje vykstančius reiškinius,  atrado augalų ir vabzdžių, bei sliekų tarpusavio ryšį. Knygą galima žiūrėti čia:

https://read.bookcreator.com/4NKXbbld3VcZVIz8BwxrflmgEqc2/F5IPDr38TiiGDGG1TZMWnA

Projekto partneriai:

  • Vilniaus Antakalnio progimnazija, dalyvavimas organizuojamoje viktorinoje, apsilankymas Vilniaus Volungės darželio-mokyklose projekto metu įrengtose žaliose edukacinėse erdvėse.
  • Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla,  dalyvavimas organizuojamoje viktorinoje, apsilankymas Vilniaus Volungės darželio mokyklose projekto metu įrengtose žaliose edukacinėse erdvėse.
  • Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcija, mokymų vedimas.

Numatoma toliau kryptingai siekti, kad aplinkosauginis ugdymas taptų viena iš prioritetinių ugdymo įstaigos veiklos krypčių. Taip pat siekti, kad ši kryptis būtų įgyvendinama ne tik kaip projektinė veikla, o taptų ugdymo proceso dalimi. Sėkmingai įgyvendinus šį projektą, turime aiškią viziją kaip toliau judėsime aplinkosauginės krypties link.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris