Vilniaus Volungės darželis-mokykla dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Planingai ir kūrybingai edukacines erdves savo mokyklos aplinkoje kuria ir naudoja Vilniaus Volungės darželio-mokyklos pedagogai. Tolygiai po visą teritoriją išdėstytose edukacinėse erdvėse vyksta įvairių dalykų pamokos. Sudaryti savarankiškų veiklų tvarkaraščiai leidžia produktyviai planuoti laiką ir racionaliai išnaudoti erdves ir jų galimybes. Pagrindinės jau mokinių pamėgtos ir dažnai naudojamos edukacinės erdvės: vaismedžių ir vaiskrūmių sodai,  kompozicija iš nacionalinių gėlių (Latvijos –baltagalvė, Estijos – rugiagėlė, Lenkijos – aguona), sliekų kolonija ir kompostavimo erdvė (šalia sliekų kolonijos yra įrengtas informacinis stendas, kuriame galima rasti trumpą aprašymą apie slieką, jo sandara, įvairūs faktai, kita informacija, tinkanti skirtingo amžiaus vaikams yra nuskaitoma QR kodais), meteorologinis akmuo, basakojų takas, lauko svarstyklės, žmogaus šešėlio ir Saulės laikrodis (Saulės laikrodis įrengtas su galimybe pritaikyti jį žiemos ir vasaros laikui), šaknų sandara, spalvingas inkilų parkas ( inkilai skirti varnėnams, pelėdoms ir kitiems paukščiams, lizdas gandrui, sukurti informaciniai QR kodai), vabzdžių viešbutis, nešienaujama pieva, boružėlių alėja, drugelio ir bitės erdvės, muzikos kampelis (muzikos instrumentai pagaminti iš antrinių žaliavų), lauko skaitykla, judumo, žaidimų, poilsio erdvės ir kt. Organizuojant ugdytinių veiklas žaliosiose edukacinėse erdvėse siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, vadovaujamasi visuminiu požiūriu į vaiką ir integraliu kompetencijų ugdymu.

Nauja lauko klasė – kupolas, kuriame įrengta kondicionierius, informacinių technologijų priemonės, todėl galima ją naudoti įvairiais metų laikais.

Šiltnamyje įrengta Lauko laboratorija, kurioje yra ir edukacijai naudojama daug įvairių aplinkos tyrimams reikalingų priemonių, parengtos užduotys, tyrimų metodikų aprašymai. Šalia laboratorijos yra užduotis jauniesiems tyrėjams  – ištirti kas gyvena po akmeniu. Vaiskrūmių ir vaismedžių soduose auga ir dera persikas, kriaušė, obelys, serbentai, agrastai, sausmedis, trešnės, šilauogės ir kiti. Lysvėse vaikai augina daržoves, stebi jų augimą, mokosi prižiūrėti augalus. Mokymo(si) turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka, sudarytos galimybės stebėti ir analizuoti gamtoje vykstančius pokyčius, siekiama, kad ugdymo patirtys vaikui būtų prasmingos, aktualios ir įdomios.

Veikloms erdvėse sukurti informaciniai stendai, plakatai, QR kodai, parengta gausi metodinė medžiaga. Žaliosiose edukacinėse erdvėse mokiniams 2 kartus per mėnesį yra organizuojamos patirtinio ugdymo dienos, darželio ugdytiniams – 1 kartą per mėnesį. Visos dienos mokyklos grupės mokiniai taip pat edukacinėse erdvėse atlieka įvairias užduotis, tyrinėja gamtos objektus.

Vidaus patalpose taip pat sukurtos spalvingos edukacinės erdvės, kuriose žaidžiant, atliekant užduotis tobulinamos mokinių kompetencijos. Kiekviena grupė turi savo stendą, kuriame atsispindi grupėse vykdoma veikla.

Daug informacijos apie veiklas edukacinėse erdvėse talpinama įstaigos interneto svetainėje www.volunges.lt. Mokyklos bendruomenės misija ir veiklos atsispindi Volungės bendruomenės knygoje, kuri nuolat pildoma (https://read.bookcreator.com/4NKXbbld3VcZVIz8BwxrflmgEqc2/F5IPDr38TiiGDGG1TZMWnA/EI-0RyPsSVi-j7zfJHbWJg).

Pedagogai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje ir patys inicijuoja projektų vykdymą. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto mastu organizavo STEAM projektą – viktoriną „Saugau gamtą“, kurio tikslas buvo pasitelkiant fantaziją ir kūrybiškumą įtraukti vaikus ir pedagogus į aktyvią kūrybišką STEAM įgyvendinimo veiklą, kuriant iš antrinių žaliavų savo ateities darželį. Volungės darželis-mokykla laimėjo 2022 m. konkursą „Erasmus“ akreditacijai gauti. Volungės darželis – mokykla tapo viena iš 2022 metų Nacionalinio mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojų. Jau keli metai  įstaiga vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus aplinkosauginio švietimo projektus, kuriuos vykdant organizuojami aplinkosauginiai renginiai, įsigyjama priemonių veikloms edukacinėse  erdvėse įvairinti.

Mokyklos bendruomenė atsakingai ir tikslingai naudoja edukacines erdves, sėkminga edukacinių erdvių naudojimo vadyba užtikrina, kad susidariusios problemos greit išsiaiškinamos ir sprendžiamos, o edukacinėse erdvėse vykdomas ugdymo procesas tampa vis patrauklesnis, motyvuojantis mokinius tyrinėti, pažinti, saugoti gamtą.