Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Skambina gamta – atsiliepk“

Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos bendruomenė 2022 metais vykdė Vilniaus miesto savivaldybės programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektą „Skambina gamta – atsiliepk“. Projekto tikslas buvo suteikti mokiniams žinių apie augmeniją bei padėti jiems suprasti gamtos tausojimo svarbą. Vykdant projekto veiklas mokiniams buvo suteikta žinių apie juos supančią artimą aplinką bei mokytasi ją stebėti; susipažinta su mokyklos kiemo medžiais ir krūmais; atlikti pasirinkto medžio stebėjimai; plėtotos mokinių, Žirmūnų bendruomenės žinios apie nykstančius Lietuvos augalus.

Mokymai, edukacijos, aplinkosauginio švietimo renginiai

2022-09/10. Susipažinta su mokyklos kiemo medžiais ir krūmais. Organizuota 16 pamokų po 45 min. Kiekvienoje pamokoje dalyvavo po 20-24 mokinius. Mokiniai prisiminė medžių ir krūmų pavadinimus, aiškinosi augmenijos svarbą žmogau gyvenime, sužinojo apie nykstančius Lietuvoje augalus bei  atliko užduotis. Visi mokyklos mokiniai susipažino su medžiais ir krūmais augančiais mokyklos kieme, atnaujinti informaciniai stendai. Šių pamokų dėka mokiniai pažįsta visus mokykloje augančius medžius ir krūmus. http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/2022/10/06/skambina-gamta-atsiliepk/ .

2022-09/10. Stebėti pasirinkti medžiai – mokiniai su pedagogo pagalba stebėjo pasirinktą medį rudenį, fiksavo duomenis fotografuodami, sukūrė nuotraukų koliažus bei sekos žemėlapius, kuriuos iškabino mokyklos koridoriuose. Veikloje dalyvavo 360 mokinių ir 16 mokytojų, sukurti 32 informaciniai sekos žemėlapiai ir 96 koliažai. Trečių klasių mokiniai domėjosi nykstančiais Lietuvos augalais ir rinko informaciją apie pasirinktą nykstantį augalą. Buvo organizuota piešinių ir plakatų paroda, o pavasarį informaciniai stendai apie augalus papuoš mokyklos kiemą. Mokiniai ne tik vykdė stebėjimą, bet ir dalinosi savo įžvalgomis, grožėjosi kitų sukurtais koliažais, studijavo vieni kitų sukurtus žemėlapius. http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/2022/11/15/skambina-gamta-atsiliepk-2/ .

2022-09/10. Vykdyti 8 edukaciniai užsiėmimai – praktinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo 340 mokinių. Sužinota apie nykstančius Lietuvos augalus – mokiniai surinko informaciją apie pasirinktą nykstantį augalą, kūrė nykstančio augalo pristatymus–plakatus, pakabinti informaciniai stendai, sumaketuotas ir atspausdintas kalendorius. Atkreiptas dėmesys į augmenijos tausojimą – edukaciniame užsiėmime – praktinėse dirbtuvėse sužinota, kaip tausoti ir rūpintis mus supančiais augalais. Pagaminti ir mokyklos kieme iškabinti 22 informaciniai plakatai. Informaciją rinko ir plakatus kūrė visi mokyklos mokiniai, vadovaujami 16 klasių mokytojų. Kiekvienoje klasėje pakabinta po vieną atspausdintą kalendorių. Paruošta informacija gali naudotis visi mokyklos mokiniai ir Žirmūnų bendruomenės atstovai.

2022-11-29/30. Organizuoti mokymai – praktinės dirbtuvės 1-2 klasių mokiniams. Mokymų tema „Nykstančių augalų apsauga. Konstrukcijos sodinukų apsaugai“. Mokymų organizatorius VšĮ „Edukaciniai renginiai“. Vykdyti 8 srautai po 2,75 akad. val. Mokymuose dalyvavo 183 mokiniai.

Mokymų metu mokiniai įgijo informacijos apie nykstančius augalus Lietuvoje, konstravo mechanizmus augalų priežiūrai (laistymui, šildymui, apsaugai). Mokiniai įgytas žinias ir praktinius įgūdžius panaudojo kuriant klasės vaistažolių palanges.

2022-09/10. Organizuoti 8 žygiai gamtoje, kuriuose dalyvavo 366 mokiniai. Mokiniai gebėjo atpažinti nykstančius augalus aplinkoje, prisiminė jų pavadinimus. Žygių metu stiprinta mokyklos bendruomenės sveikata ir ugdytas kiekvieno dalyvio pastabumas atkreipiant dėmesį į nykstančius augalus Vilniuje.

2022-09/11. Lankytasi parodose, tyrinėti įvairūs meno kūriniai – mokiniai mokėsi pastebėti ir atpažinti augmeniją meno kūriniuose, sukūrė puikią parodą mokyklos koridoriuose, o susitikime su

menininku, sužinojo kaip kuria kiti. 350 mokinių aplankė 8 parodas, organizuoti 2 susitikimai su menininkais, kuriuose dalyvavo 92 mokiniai, surengta paroda. Mokyklos koridoriuose buvo eksponuojama 212 mokinių darbų. Ugdytas mokinių meninis suvokimas, gebėjimas atpažinti augalus meno kūriniuose, supažindinta su gamtos grožio vaizdavimu meno priemonėmis.

2022-09. Organizuota talka mokyklos kieme įrengiant kompostavimo vietą – kompostuojami mokyklos teritorijoje krentantys medžių lapai ir šakos, kompostas ateityje bus naudojamas vaistažolių palangėms ir lysvėms atnaujinti. Įrengta 36 m3 kompostavimo vieta, organizuota talka, kurioje dalyvavo 28 mokyklos mokinių tėvai. Kompostavimo vieta sėkmingai pildoma mokyklos teritorijoje krentančiais lapais ir šakomis.

Konkursai

2022-10. Surengta viktorina – išsiaiškinta, kurie mokiniai apie augalus sužinojo daugiausiai.

Organizuoti 2 viktorinos etapai, pirmame dalyvavo visi mokyklos mokiniai, antrame – 32 geriausieji (iš kiekvienos klasės po 2). Išrinkti ir apdovanoti kiekvieno koncentro geriausieji. Sukurtos viktorinos užduotys patalpintos mokyklos bendrinamoje aplinkoje. Mokiniai buvo motyvuoti gilinti žinias, rinkti faktus ir dalintis turima patirtimi.

2022-10. Organizuotas dainų apie augalus konkursas – ugdyti mokinių meniniai gebėjimai, atpažinti augalai dainose ir išmokta dainuoti naujų dainų, kurios dainuotos Chorų karuose. Organizuotame dainų konkurse dalyvavo 16 mokyklos klasių, kiekvienos klasės mokiniai išmoko po 3 naujas dainas apie augalus. Į pasiruošimą dainų konkursui aktyviai įsitraukė mokinių tėvai, ieškojo naujų dainų, repetavo kartu su mokiniais.

Edukacinių aplinkų kūrimas ir naudojimas

2022-09. Įrengtos vaistažolių palangės klasėse – klasių koncentrai išsirinko savo auginamą vaistažolę, ją pasodino vazonėliuose ant palangių. 4 skirtingų vaistažolių palangės, kurias prižiūri pagal grafiką visi mokyklos mokiniai. Mokiniai prižiūri augančias vaistažoles, renka, džiovina ir daro arbatų rinkinius. Parengti vaistažolių savybių aprašymai-etiketės. Mokiniai aktyviai įsitraukė į vaistažolių pasirinkimą, noriai stebi ir prižiūri savo pasodintus augalus. Pavasarį augalus persodins į lauko lysves.

Projekto viešinimas

2022-029. Projektas pristatytas mokyklos pedagogams – pedagogų bendruomenė įsitraukė į projekto veiklas; stendai. 20 min pranešimas pedagogams, kuriame pristatytos projekto veiklos, pasiskirstyta atsakomybėmis, suderintas galutinis veiklų planai. Visi mokyklos mokytojai žino apie įgyvendinamą projektą ir įsitraukė į jo veiklas. Bendradarbiauta su Vilniaus kolegija, būsimiems pradinių klasių mokytojams papasakota apie projektą bei projektinių veiklų galimybes. Bendradarbiauta kuriant viktorinos klausimus. Vilniaus Prano Mašioto pradinei mokyklai pristatytas projektas, pasidalinta idėjomis ir pamokų aprašais bei viktorinos klausimais. Planuojama pasikviesti šios mokyklos mokinius į mokyklos kiemą ir palyginti dviejų mokyklų kiemuose augančius augalus.