Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja 2023 metų Vilniaus švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse

Jau ne vienerius metus Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio bendruomenė vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus aplinkosauginio švietimo projektus, bendradarbiauja su savivaldybės aplinkosaugininkais, kuria ir naudoja edukacines erdves. Edukacinių erdvių tematika suderinta su darželyje vykdoma ugdymo programa. Įstaigos teritorijoje sukurta per 30 edukacinių erdvių, kiekvienoje jų vyksta vaikų ugdymo procesas ir jose sudarytos sąlygos vaikams nuosekliai įgyti dvasinę, kognityvinę ir fizinę brandą, integraliai ugdytis kompetencijas. Erdvės dinamiškos, funkcionalios, vaikams sudarytos galimybės mokytis savarankiškai, grupėje ar kolektyve, yra sąlygos jų saviraiškai ir prigimtinių galių sklaidai. Visa teritorija skendi žalumoje, čia auga įvairūs lapuočiai ir spygliuočiai medžiai, auginama daug dekoratyvinių augalų. Vaikai turi galimybę pažinti sumedėjusių ir žolinių augalų įvairovę, lyginti jų sandarą, rasti panašumus ir skirtumus, kurti pasakojimus apie pasirinktus augalus. Įstaigos teritorijoje žaliuoja alyvų, forsitijų alėjos, Pušų miškelis. Derlių brandina lietuviškų veislių vynmedžiai. Žaliosios edukacinės erdvės planuojamos taip, kad derėtų su lopšelio-darželio aplinka. Pamokos ir renginiai žaliosiose edukacinėse erdvėse organizuojami planingai – sudaryti tvarkaraščiai kada ir kokiose erdvėse grupėms organizuojama edukacinė veikla. Žaliąsias edukacines erdves planuoja ir veiklas jose koordinuoja ekologinė metodinė grupė, daug patarimų ir visokeriopos pagalbos sulaukiama iš darželio tarybos narių. Sukurtas ir eksponuojamas edukacinių erdvių žemėlapis, kuriame pažymėtos lopšelio-darželio teritorijoje esančios edukacinės erdvės. Kiekvienoje erdvėje yra įrengti informaciniai stendai, pedagogai parengę edukacijų metodikas ir aprašymus.

Viena naujausių erdvių – lauko teatras. Iš gamtinių medžiagų ir senų, panaudotų medinių langų bei durų sukonstruota scena ir teatro siena. Įstaigos talentingųjų aktorių trupė džiugina nuostabiais spektakliais „Grybų karas“, „Gedimino sapnas“, tai puiki vieta vaikų pasirodymams.

Dar viena nauja, bet jau labai plačiai naudojama, erdvė – kupole įrengta lauko klasė, kurioje yra grybų ir kerpių ekspozicija, sukaupta daug priemonių aplinkos tyrimams ir eksperimentams. Tyrinėjimų erdvė tapo funkcionalesnė, sudarytos palankios sąlygos patyriminiam vaikų ugdymu(si). Kupole įrengtas kondicionierius, todėl veiklos čia gali vykti bet kokiomis oro sąlygomis.

Lopšelio-darželio teritorijoje įrengtos vaistingųjų augalų lysvės, kuriose auga citrininiai čiobreliai, mėtos, šalavijai, melisos, medetkos ir daug kitų augalų. Vaikai, pasitelkę visus savo pojūčius – regėjimą, lytėjimą, uoslę, klausą ir skonį, patys sėja, sodina, prižiūri, tyrinėja augalus. Vaikams ypač patinka tyrinėti augalus ir degustuoti išsiaugintų žolelių arbatas. Auginama ir įvairių prieskoninių augalų, todėl vaikų mityba praturtinta prieskoniais iš augalų lysvės. Jau keletą metų klesti ir džiugina šiltnamis, kuriame auginama įvairių veislių pomidorai, agurkai, salotos, moliūgai, kuriuos vaikai, kartu su pedagogais, praktinių veiklų metų patys sodina, prižiūri, o vėliau mėgaujasi savo užaugintu derliumi. Praktinės veiklos šiltnamyje skatina vaikų smalsumą, jie sužino, kam skirtas yra šiltnamis, veiklos motyvuoja ieškoti atsakymų į klausimus kokių sąlygų reikia augalams augti ir išauginti gausų derlių. Vaikai supažindinami su ekologine žemdirbyste. Yra ir piktžolių pažinimo kampelis. Juk visi augalai yra vienodai svarbūs, gamtoje nėra blogų, gerų, piktų ir nenaudingų organizmų. Meteorologinės stotelės prietaisų pagalba mokosi stebėti oro kaitą, matuoti temperatūrą, drėgmę, nustatyti vėjo kryptį, sužino kas yra vėjų rožė. Edukacinės priemonės padeda vaikams ugdytis laiko, pasaulio šalių nustatymo įgūdžius.

Lauko erdvėje „Gėlių įvairovė“ vaikams sudaryta galimybė susipažinti su vienmečiais, dvimečiais, daugiamečiais žydinčiais augalais. Etnografiniai darželio augalai (bijūnas, skaistenis, mėta, ramunė, saulutė, gaisrena ir kt.) primena lietuvių liaudies tradicijas bei papročius. Vaikai, atlikdami augalų tyrimus, stebi augalų vystymąsi ir pildo augalų stebėjimo protokolus, kuriuose fiksuoja augalo aukštį, lapų sandaros savitumus, žiedų spalvas, vaisių formas, augalo kvapą ir kitas augalų savybes. Žaliasis žilvičių tunelis tapo meno galerija, kur vaikai piešia, kuria ir eksponuoja savo kūrinius.

Edukacinėje erdvėje „Pelkė“ nuolat vyksta pokyčiai, erdvė turtinama naujais objektais, vaikai stebi kaip auga augalai, kinta vandens lygis pelkėje, susieja pokyčius su atmosferos reiškiniais.

Lauko klasės baldai pagaminti iš panaudotų euro padėklų. Šioje klasėje taip pat galima žaisti šaškėmis, kurių lenta pagaminta iš prikelto antram gyvenimui euro padėklo. Teritorijoje daug namelių, suolelių, vietų kur vaikai gali pabūti tyloje ir kur gali žaisti, mokytis grupelėse.

Edukacinėje erdvėje „Amatų kaimas“ antram gyvenimui prikelti  ir edukacijai naudojami lietuvių senųjų amatų įrankiai, įvairūs ūkio rakandai. Praktinių pažintinių veiklų šioje erdvėje metu vaikai susipažįsta su senovės lietuvių amatais – verpimu, miltų malimu, batsiuvio amatu, rūbų lyginimu. Vaikų žaidimų objektais šioje erdvėje yra vežimas, rogės, pasislėpti nuo kaitrios saulės gali šiaudų ir šieno palapinėje-žaginyje.

Žaliojoje edukacinėje muzikinėje erdvėje „Gamtos muzika“ visi instrumentai pagaminti iš antrinių žaliavų, o pati muzikinė sienelė įrengta iš panaudotų euro padėklų. Muzikinis ugdymas labai svarbus visapusiškam intelekto lavinimui, vaikas išmoksta kurti, lavėja jo pažintiniai gebėjimai. Muzikinius instrumentus gaminant iš antrinių žaliavų ugdoma ne tik vaikų meninė kompetencija, vaikų kūrybiškumas, bet ir sustiprinamas ryšys su gamta, suvokimas apie aplinką, ugdomas tvarus vartojimas.

Teritorijoje atnaujintas pojūčių takas, kuris yra veiksminga organizmo grūdinimo priemonė. Vaikščiojant basomis skirtingais paviršiais, dirginant padukus – masažuojamos kojos. Toks natūralus masažas atpalaiduoja, stiprina pusiausvyrą.

Edukacinėje erdvėje  „Mes rūšiuojam“ vaikai ne tik mokosi atliekų rūšiavimo, tačiau įgyja ir žaliųjų atliekų kompostavimo įgūdžių, sužino kaip ir kodėl reikia kompostuoti atliekas. Taip patys vaikai pasigamina geros kompostinės žemės, kurią naudoja augalų sodinimui, žemės pagerinimui. Vaikai sužino, kas yra kompostas, kokie procesai padeda susidaryti kompostui, kam jį galima panaudoti ir jo naudą augalams. Praktinės veiklos vaikams ypač patinka, jos sužadina domėjimąsi juos supančia aplinka, gamta, paskatina gilintis ir tyrinėti. Vaikai stebi vykstančius pokyčius, analizuoja, diskutuoja, daro išvadas. Moko vieni kitus rūpintis ir mylėti gamtą.

Žaliosiose edukacinėse erdvėse vyksta praktinės-pažintinės veiklos, kurių metu vaikai tyrinėja dirvožemį, vandenį, susipažįsta su orų reiškiniais, klimato problemomis, tyrinėja aplinką, sėja, sodina ir prižiūri augalus, mokosi tvaraus vartojimo, būna harmonijoje su gamta. Tyrimams skirtos erdvės: „Slieko namai“, „Pieva“, „Magnolija“, „Paukščių dvaras“, „Saulės laikrodis“, „Keliai ir jų istorija“, „Grybų karalystė“, „Samanos“, oro, vandens, dirvožemio tyrinėjimui – „Aplinkos ABC“, vabzdžių tyrimams – „Skruzdėlynas“, „Bičių avilys“, „Vabzdžių namas“, „Voro namas“ ir kt.