Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą „Vaikų aplinkosauginio ugdymo(-si) tobulinimas žaliosiose edukacinėse erdvėse“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelis-darželis vykdė projektą „Vaikų aplinkosauginio ugdymo(-si) tobulinimas žaliosiose edukacinėse erdvėse“. Vykdytojai organizavo gamtos pažinimo pamokėles, kūrybines dirbtuves, praturtino edukacines erdves naujomis priemonėmis, tyrimo objektais, parengė metodinę medžiagą. 2021 metais daug dėmesio buvo skirta žaliosios edukacinės erdvės „Pelkė“ įrengimui. Vaikai keliavo į pelkę ir susipažino su jos kraštovaizdžiu ir biologine įvairove, pelkių susidarymu ir apsauga, vėliau piešė pelkę. Visa bendruomenė aktyviai dalyvavo Klimato kaitos savaitės renginiuose. Dėmesys buvo skirta ir medžių pažinimui bei jų globai. Projekto veiklos skatino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo metodų įvairovę, alternatyvias vaikų saviraiškos formas.

Apie projekto veiklas:  Vaikų aplinkosauginio ugdymo(-si) tobulinimas žaliosiose edukacinėse erdvėse

Projekto vykdytojų parengta medžiaga: Ankštinių augalų pažinimas        Atvir. veikl. ,,Lietaus lašeli“

Konferencijos programa Žilvinėlis 2021-11-25

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris