Vilniaus Žirmūnų gimnazija įgyvendino aplinkosauginio švietimo projektą Aplinkosaugos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta 2021“

2021 metais, įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės programą „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“, Vilniaus Žirmūnų gimnazija vykdė projektą Aplinkosaugos konkursas „Ekologiškumo virusas plinta 2021“. Vykdytojai organizavo įvairaus amžiaus mokinių aplinkosauginį konkursą: 3-4; 5-6; 7-8; 9-12 klasių mokinių. Kad geriau pasirengti konkursui buvo organizuotas seminaras, kuriame pristatyta konkurso organizavimo tvarka, pedagogai pasidalijo gerąja aplinkosauginių veiklų patirtimi. Šio konkurso autorius ir  iniciatorius – buvęs  Žirmūnų gimnazijos mokinys K. Vėgėlė. Projekte ypač aktyviai dalyvauja technologijų, biologijos dalykų mokytojai. Vykdant projektą prisidėta prie jaunųjų vilniečių aplinkosauginio sąmoningumo didinimo ir atsakingo vartojimo įpročių ugdymo, suteikiant žinių apie sveiką gyvenseną, atliekų tvarkymą, energetiką ir transportą, kraštovaizdį, žaliąsias Vilniaus ir kitas edukacines erdves.

Projektas sėkmingai tęsiamas jau septintus  metus. Įgyvendinant projektą jaunieji vilniečiai buvo skatinami domėtis aplinkosaugine informacija, ruoštis viktorinai. Kartu aktyviai rūpintis gamta, ugdyti tvaraus vartojimo principus ir toliau siekti geresnių rezultatų besidomint aplinkosauga, taip prisidedant prie aplinkos išsaugojimo. Projekto metu suburta savanorių grupė įsitraukė į aktyvų pilietinį gyvenimą ir įgijo žinių apie aplinkos išsaugojimo svarbą, atliekų rūšis, tikimasi, kad ateityje patys imsis iniciatyvos ir organizuos panašius švietėjiškus renginius, susijusius su aplinkosauga.

Džiugu, kad projekto iniciatorius Kristijonas Vėgėlė šiemet laimėjo maksimalisto stipendiją aplinkosaugos srityje.

VIMS – International Meridian School mokiniai prisijungė prie savanorių komandos, padėjo mobilizuoti jaunimą dalyvauti renginiuose, prisidėjo prie informacijos sklaidos.

Asociacija „Jaunųjų žaliųjų“ (pirmininkas Karolis Dimbelis), nariai prisijungė prie savanorių komandos, padėjo mobilizuoti jaunimą dalyvauti renginiuose, prisidėjo prie informacijos sklaidos.

Vilniaus Žirmūnų gimnazija, ne pirmus metus prisidedanti tiek finansiškai, tiek organizacine pagalba prie šios idėjos vystymo. Šiais metais VŽG  darbo priemones scenografijai kurti, suteikė patalpas seminarui, konkursams  ir projekto veikloms vykdyti. Sudarė galimybes savanoriams ir mokytojams dalyvauti projekto veiklose, spausdino padėkas, užduotis dalyviams.

Po renginio visiems dalyviams išsiųsta forma siekiant išsiaiškinti kaip dalyviams patiko renginys, daugiau nei 90 procentų respondentų renginį įvertino kaip aktualų ir reikalingą, 9 iš dešimties mokytojų renginį rekomenduotų kolegoms ir šis renginys pateisino lūkesčius.

Apie projekto veiklas:  Aplinkosaugos konkursas Ekologiškumo virusas plinta 2021

Projekto vykdytojų parengta medžiaga:  Aplinkosauginio projekto pristatymas                                                                                                                                                   II klasių mokinių naujas daikto gyvenimas

KONFERENCIJOS 7-8 kl nuostatai 2021               KONFERENCIJOS 9-12 kl nuostatai 2021

KONKURSO 3-4 kl nuostatai 2021                          KONKURSO 5-6 kl nuostatai 2021

Visuomenės ekologinio, aplinkosauginio švietimo veiklas Vilniaus miesto savivaldybėje kuruoja, žaliųjų edukacinių erdvių klausimais konsultuoja ekologė, doc. dr. Ona Motiejūnaitė: [email protected] 

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris