Vilnius patvirtino draustinių steigimo tvarkos aprašą

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Vilniaus mieto savivaldybės taryba įgyvendino aplinkos ministro įsakymą – patvirtino naują tvarkos aprašą dėl draustinių steigimo, ar esamų jų ribų koregavimą, bei gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais.

Savivaldybės yra įpareigotos parengti ir patvirtinti atskirą pasiūlymų dokumentą, nes aplinkos ministras 2020 m. priėmė įsakymą, kuriame 2006 metais Vyriausybės patvirtintas nutarimas, sprendžiant klausimus dėl naujų savivaldybės draustinių steigimo, ar esamų draustinių ribų koregavimo bei saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais, nebegalioja.

„Vadovaujantis nauju tvarkos aprašu, pasiūlymas yra teikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui. Pasiūlymus dėl Savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo nagrinės Miestovaizdžio skyrius, o dėl gamtos paveldo objektų skelbimo saugomais – Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos, – sako Miestovaizdžio skyriaus patarėja dr. Vaiva Deveikienė. – Vadovaujantis naujuoju dokumentu, numatyta galimybė pasitelkti į pagalbą ekspertus ar/ir sudaryti komisiją. Numatytas aiškus pasiūlymo nagrinėjimo terminas.”

Tvarkos aprašas nėra taikomas trimis atvejais. Pirmasis, kai fiziniai ir juridiniai asmenys, nevyriausybinės organizacijos teikia pasiūlymus dėl rengiamų saugomų teritorijų specialiųjų planų svarstymo su visuomene metu. Taip pat pasiūlymų nenagrinėja, jei jie pateikiami nepraėjus 3 metams, kai buvo pakeisti saugomų teritorijų planavimo dokumentai ir šių asmenų pasiūlymai buvo anksčiau išnagrinėti ir nesikeitė jų veiklos koncepcija, kryptis, tvarkymo prioritetai. Tvarkos aprašas taip pat netaikomas kultūros paveldo objektams.

Pasiūlymai dėl draustinių steigimo bei gamtos objektų paskelbimo saugomais rengiami vadovaujantis patvirtintais Saugomų teritorijų steigimo kriterijais
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4786fb435ab11eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=i3h7wo459

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija atsakinga už visų devynių (Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis, Aukštagirio geomorfologinis, Valakupių klonio geomorfologinis, Veržuvos hidrografinis, Vokės hidrografinis, Cedrono aukštupio kraštovaizdžio, Šeškinės šlaitų geomorfologinis, Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio ir Tapelių kraštovaizdžio) Vilniaus miesto savivaldybės draustinių priežiūrą. http://www.pavilniai-verkiai.lt/priskirtos-saugomos-teritorijos/

Vilniaus savivaldybės saugomais šiuo metu yra paskelbti 33 gamtos paveldo objektai. https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/gamtos-paveldo-apsauga/

Siūlymus steigti naujas saugomas teritorijas ar saugoti gamtos objektus gali teikti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt