Visuomenei teikiama informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo

Visuomenei susipažinti teikiama informacija apie planuojamo naudoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Račkūnų smėlio ir žvyro telkinio atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojama ūkinė veikla:
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Račkūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė, Panerių seniūnija, Račkūnų kaimas.

Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-09-30 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-9856, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. 8 5 231 8178, faks. 8 5 2784455 (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt ir PAV dokumentų rengėjo būstinėje UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT – 08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, www.gjmagma.lt (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

Kita informacija

Aplinkos apsaugos poskyris