Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 2016 m. specialiajai programai patvirtintų asignavimų, sąrašas

PATVIRTINTA:
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m.  rugpjūčio 9 d.
įsakymu Nr. 30-1825

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ,
FINANSUOJAMŲ IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 2016 METŲ SPECIALIAJAI PROGRAMAI
PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ, SĄRAŠAS

Eil. nr. Programos pavadinimas Programos vykdytojas Lėšos
(Eur)
1 2 3 4

I.  Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas

1. „Vilniaus žaliosios viešosios erdvės vietos bendruomenėms“. TV laida-konkursas „Pradėk nuo savęs“ VšĮ  „Energijos taupymo priemonės“ 4000
2. „Kita forma Vilniuje“ VšĮ „RV Agentūra“ 2600
3. „Kita forma muziejuje“ VšĮ „RV Agentūra“ 1500
4. „Miesto sanitarai“ VšĮ „Piliečių iniciatyvos“ 2055
5. „Gyvas dvaro parkas“ VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ 880
6. „Edukacinių programų Antakalnio seniūnijos gyventojams organizavimas Neries pakrantėje“ Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ 4000
7. „Gyvename prie Neries!” Visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė“ 1660
8. „Žaliasis mokyklos rūbas“ VšĮ „Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla“ 2000
9. „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“ Asociacija „Gyvoji Planeta“ 500
10. „Gamta – mūsų namai“ VšĮ „Grijos vaikai“ 1500
11. „Mokau rūšiuoti“ VšĮ „Problemų sprendimo centras“ 1050
12. „Vilniaus visuomenės ekologinės savimonės ugdymas tiriant aplinką“ Vilniaus kolegija Agrotechnologijų fakultetas 2040
13. „Ornitologiniai takai ir paukščiams ir vilniečiams“ Lietuvos ornitologų draugija 4015
14. „Projekto „CoolŪkis“ tvaraus gyvenimo būdo ir sodininkavimo mieste pamokėlės“ VšĮ „Socialinių idėjų dirbtuvė“ 1000
15. „Ąžuolai Karoliniškių seniūnijos teritorijoje“ Karoliniškių bendruomenė 1000
16. „Miesto regioniniai parkai – edukacinė aplinka gyventojų ekologinės savimonės ugdymui“ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija 1500
17. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų atspindėjimas savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ 2500
18. „Aplinka – mūsų gyvenimas“ Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija 1000
Iš viso 34 800

II. Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas

Eil. nr. Programos pavadinimas Programos vykdytojas Lėšos
(Eur)
1. Kompleksinė aplinkosauginio švietimo edukacinė erdvė „Miestiečio sodas“ Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla 1800
2. „Verkių sodas“ Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras 800
3. „Mes – gamtos dalis“ Vilniaus Lazdynų mokykla 2000
4. „Labas, gamta! Štai ir aš!“ (Pradinių klasių mokinių tiriamojo darbo gebėjimų ugdymas Vilniaus žaliosiose aplinkose) LEU Studentų mokslinis klubas „Idėjų laboratorija“ 973
5. „Moksleivių darnaus judumo kampanija Vilniaus mieste“ Aplinkos valdymo ir technologijų centras 2527
6. „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės“ VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ 1700
7. „Kas aš be medžio, be vandens, be paukščio?“ Vilniaus inžinerijos licėjus 2000
8. „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“ 2500
9. „Mano mažas pasaulis gamtos kraitėje“ Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“ 1500
10. „Žaliojo Vilniaus vaikai“ Lietuvos edukologijos universitetas 1500
Iš viso 17 300
Viską sudėjus 52 100

__________________________