Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 2017 m. specialiajai programai patvirtintų asignavimų, sąrašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. 30-1277

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 2017 METŲ SPECIALIAJAI PROGRAMAI PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ, SĄRAŠAS

Eil.
nr.
Programos pavadinimas Programos vykdytojas Lėšos
(Eur)
1 2 3 4

I.Ekologinio švietimo programos rengimas ir įgyvendinimas

1. „Saugokime Žvėryno vandenis“ Asociacija „Visuomeninė organizacija Žvėryno bendruomenė“ 1386
2. „Kompostavimas bute. Kaip iš atliekų pasigaminti naudingą biohumusą?“ VšĮ „Eko draugai“ 1500
3. „Kita forma Vilniuje“ VšĮ „RV Agentūra“ 2000
4. „Antakalnio kraštovaizdžio pažinimas: keliaujame gamtos takais“ Asociacija „Antakalniečių bendruomenė“ 1500
5. Vilniaus gamtinių erdvių kūrimo geroji patirtis TV laidoje „Pradėk nuo savęs“ VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ 3000
6. „Medžiai, mūsų Žemės plaučių alveolės“ Asociacija „Vilniaus Čiurlionio trikampio bendruomenė“ 1500
7. „Visuomenės ekologinės savimonės ugdymas keliaujant augalų pasaulio keliais“ Lietuvos gėlininkų sąjunga 3100
8. „Vilniečių gamtamokslinės kompetencijos ugdymas tyrinėjant aplinką“ Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas 3100
9. „Gamta – mūsų namai“ VšĮ „Grijos vaikai“ 2000
10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų atspindėjimas nacionaliniame aplinkosaugos savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ 2500
11. „Žvilgsnis į mus supantį pasaulį“ Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 1600
12. „Tu gali pakeisti! Pradėk nuo savęs!“ Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras
„Vilniaus mokytojų namai“
3100
13. „Kita forma – kūrybinės dirbtuvės“ VšĮ „RV Agentūra“ 1500
14. „Gyvas saulėtekis“ Studentų gamtininkų mokslinė draugija 564
15. „Kita forma muziejuje“ VšĮ „RV Agentūra“ 3000
16. „Plastikinių maišelių monstrai – keiskime įpročius aplinkos labui!“ Žaliosios politikos institutas 1500
17. „Kalėdų spalvos“ VšĮ „Nepriklausomi projektai“ 1500
18. „Miesto regioniniai parkai – žaliosios edukacinės erdvės gyventojų aplinkosauginiam ugdymui“ Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija 1000
19. „Darnus vystymasis – kaip gali prisidėti Tu?“ VšĮ „Piliečių iniciatyvos“ 1500
20. „Keliauk, pažink, išsaugok!“ VšĮ „Nepriklausomi projektai“ 1000
21. „Bee Aplinka“ VšĮ kūrybinės dirbtuvės „Bee Aplinka“ 1000
22. „Maisto/virtuvės atliekų tvarkymo patirtis ES ir praktiniai patarimai“ VšĮ „Žiedinė ekonomika“ 1000
Iš viso 39 850

II. Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas

Eil.
nr.
Programos pavadinimas Programos vykdytojas Lėšos
(Eur)
1. „Mes – gamtos dalis“ Vilniaus Lazdynų mokykla 2700
2. „Verkiukų mokyklėlė“ Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras 2000
3. „Vaikų ekologinis ugdymas tyrinėjant gamtą“ Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvinėlis“ 2400
4. „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ Vilniaus lopšelis – darželis „Rūta“ 2400
5. „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau!” Vilniaus lopšelis – darželis „Pipiras“ 2400
6. „Mažasis gamtininkas pasakų šalyje“ Vilniaus lopšelis – darželis „Justinukas“ 2400
7. „Kodėl tu gyveni vandenyje? Tuoj sužinosiu!“ Lietuvos edukologijos universitetas 1400
8. Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu 2–6 klasių moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje VšĮ „Energijos taupymo priemonės“ 2100
9. „Mokau rūšiuoti“ VšĮ „Problemų sprendimo centras“ 1100
10. „Žiedinė ekonomika ir beatliekė visuomenė gimnazistams“ VšĮ „Žiedinė ekonomika“ 2100
Iš viso 21 000
Viską sudėjus 60 850

__________________________