Vykdomas visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“

Vilniaus inžinerijos licėjaus pradinių ir 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai 2015 metų gegužės – gruodžio mėn. vykdys tęstinį Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“

Projekto vykdymo grupė – pradinių ir 5-8 klasių mokytojos.

Projekto vadovas – Jovita Ponomariovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projekto veiklas koordinuoja: Milda Černiauskaitė – pradinių klasių mokytoja ekspertė,

Daiva Cironkienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Tikslas:
Ugdyti mokinių sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, tobulinant kompetencijas aplinkos apsaugos srityje, suteikti žinių ir padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti, tyrinėti ir ją saugoti.

Uždaviniai:

  • Suteikti mokiniams žinių apie žmogaus ir gamtos tarpusavio ryšį, augalų, vabzdžių ir paukščių įvairovę, jų įtaką žmogui.
  • Supažindinti su mokyklos žaliųjų zonų augalų įvairove, jų priežiūra. Suteikti žinių apie rudenį žydinčių augalų rūšių, spalvų įvairovę, ugdyti kūrybinius mokinių gebėjimus.
  • Skatinti mokinius stebėti aplinką, vykdyti tiriamąją veiklą, rezultatus fiksuoti lentelėse, diagramose.
  • Skatinti mokinius domėtis tautos kultūros palikimu, jo sąsajomis su šiandieną minimomis gamtai svarbiomis datomis, pasidalinant gerąja patirtimi su mokyklų partnerių mokiniais bei Antakalniečių bendruomene.
  • Supažindinti mokinius su Lietuvos saugomais gamtosauginiais paminklais, jų svarba, išsaugant natūralią gamtą, nykstančias augalų bei gyvūnų rūšis, įtrauktas į Raudonąją knygą.
  • Suteikti praktinių žinių, darbinių įgūdžių, atliekant darbus gamtoje, Antakalniečių bendruomenės darže, Bernardinų sode.
  • Propaguoti gamtinio paveldo išsaugojimo aktualumą, organizuojant akcijas, konkursus, vykdant informacijos sklaidą apie projektą.
  • Skatinti mokyklos, Antakalnio bendruomenių atvirumą, norą generuoti idėjas ir jomis pasidalyti aplinkosauginėje veikloje.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto

,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“

p r o g r a m a

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Veiklos vykdymo data

Atsakingi asmenys

1.

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“ pristatymas mokyklos bendruomenei

rugpjūčio mėn. 27 d. 15 val.

Jovita Ponomariovienė – Vilniau inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Mokymai

Žmogaus ir gamtos santykio edukaciniai aspektai – Dr. Rita Makarskaite – Petkevičienė

Rugsėjo mėn.

27-28 d. licėjaus aktų salė 11 val.

4-5 klasių mokiniai

Dr. Rita Makarskaite – Petkevičienė

Didžiausia žalioji edukacinė erdvėLEU vyresnioji botanikė T. Jokšienė.

Rugsėjo mėn. 16 d. 11 val.

4 klasių mokiniai

T. Jokšienė

LEU Studentų g. 37

Lietuvos paukščiai. Vilniaus apylinkėse dažniausiai sutinkami paukščiaiLietuvos ornitologų draugijos narys Gediminas Petkus

Edukacinė valandėlė ,,Pažink paukščius“

Rugsėjo pabaiga, spalio pradžia

3-4 klasės

Licėjaus aktų salė, Tverečiaus gatvėje esantis miškelis

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Milda Černiauskaitė, Daiva Cironkienė

Vabzdžių įvairovė, jų išsaugojimo svarba, tyrimų metodaiLEU gamtos ir matematikos fakulteto prof. Habil. dr. Jonas Rimantas Stonis

Spalio mėn.

licėjaus aktų salė

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytoja Vanda Kiguolienė

Labirintas Neries pakrantėje – Antakalniečių bendruomenė

Rugsėjo 24 d. 13 val. Vileišio gatvė prie Neries.

Vaidenis Čapskis Antakalniečių bendruomenės narys,

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytoja

Milda Černiauskaitė

3.

Integruotos, edukacinės pamokos

Pažintis su mokyklos žaliąja zona – 1 klasės

Rugsėjo – spalio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Vanda Kiguolienė,

Feodotija Grochovskaja

Botanikos sodas. Rudeninių žiedų spalvos. Kūrybiniai darbai. – 2 klasės

Spalio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Vilė Bajevienė, Daiva Jesilionienė

Lietuvos Jaunųjų Gamtininkų centras. Smulkieji vandens gyventojai.- 3 klasės

Spalio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Lina Kairiūkštienė, Renata Žukauskienė

Ąžuolyno takas. Medžių, krūmų, žolinių augalų stebėjimas, aprašymai – 4 klasės

Spalio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Vlada Janutėnienė, Marytė Jagminienė

4.

Gamtos dienų minėjimas

Paukščių palydos diena – Vilniaus inžinerijos licėjus Dvarčionių skyrius.

Spalio mėn. 6 d.

Vilniaus inžinerijos licėjaus Dvarčionių skyrius, mokytojos: Kristina Judickaja, Neringa Braškuvienė

Medžių puošimo šventė – Antakalniečių bendruomenė – Vilniaus inžinerijos licėjus

Lapkričio mėn.

mokyklos kiemas

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Ligita Meižytė, Vilė Bajevienė

Pasaulinė gyvūnų diena – Vilniaus inžinerijos licėjus – Vilniaus Tuskulėnų gimnazija

Spalio mėn. 05 d. 10 val.

Tuskulėnų gimnazijos klasės

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Vanda Kiguolienė, Feodotija Grocovskaja, Rita Statiškienė

Rudens lygiadienis – Vilniaus inžinerijos licėjus, Antakalniečių bendruomenė

Rugsėjo mėn. 24 d. 13-17 val. Neries pakrantė

Vaidenis Čapskis Antakalniečių bendruomenės narys,

Milda Černiauskaitė

Prinokimo, rudens gėrybių šventė ,,Derliaus šventė“ – Antakalniečių bendruomenė – Vilniaus inžinerijos licėjus

Rugsėjo 13 d. 14-18 val. Sapiegų parkas Antakalniečių bendruomenė

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Rita Statiškienė, Marytė Jagminienė

5.

Kūrybinės dirbtuvės

Vabzdžių viešbučių projektavimas ir gamyba.

Rugsėjo – spalio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus technologijų mokytojas Laurynas Dapkevičius;

Antakalniečių bendruomenė

Floristinės kompozicijos kūrimas panaudojant antrines žaliavas (praktiniai darbai)

Spalio mėn. 13,15 d. 11 val.

Lekt. dr. I. Kepalienė. LEU Technologijų ir technologinio ugdymo katedra

Skiautinių technikų įvairovė (praktiniai darbai)

Lapkričio mėn.

Lekt. Rūta Indičianskienė LEU technologijų ir technologinio ugdymo katedra, Anžela Kuzmienė Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytoja

6.

Stebėjimai, tyrinėjimai.

Žaliosios palangės. Augalų, žemės dirvožemio, paukščių stebėjimas

Žaliųjų palangių įkūrimas klasėse. Augalų sodinimo, priežiūros, stebėjimo tyrinėjimo darbai.

Gegužės mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Milda Černiauskaitė, Daiva Cironkienė

Augalų, žemės dirvožemio, paukščių, stebėjimo, tyrinėjimo, analizavimo darbai. (anketų, diagramų sudarymas). (6-8 klasės)

Rugsėjo-spalio mėn.

5-8 klasių mokiniai

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Edita Lukšaitė, Edita Jankauskienė

7.

Konkursai, viktorinos, parodos

Logotipas projektui ,,Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“

Rugsėjo mėn.

1-8 klasių mokiniai

Jovita Ponomariovienė

Pradinių klasių mokinių jaunųjų tyrėjų darbų pristatymas – konkursas

Spalio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Lina Kairiūkštienė, Renata Žukauskienė

Paroda ,,Augalų labirintai“

Konkursas „Mano mažasis sodas“

Paroda ,,Augalų labirintai“

Rugsėjo 25-27 dienomis

LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas – T. Jokšienė

Daiva Cironkienė

Rašinių konkursas ,, Sulaikykime žemę – jai žaluma reikalinga“

Spalio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Vanda Kiguolienė, Renata Biveinienė

Viktorina ,,Voverės namai – 2”

Spalio mėn.

6-8 klasių mokiniai Aktų salė

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytoja Edita Lukšaitė, doc. Dr. Giedrė Kmitienė

Piešinių konkursas ,, Aš gamtos dalis“

Lapkričio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Vitalija Kikutienė, Daiva Jesilionienė

Paroda Antakalnio seniūnijoje ,,Mandalos iš gamtinių medžiagų“

Lapkričio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytoja Anžela Kuzmienė

8.

Seminarai, konferencijos

Seminaras mokytojams ir mokiniams

,,Vilniaus biologinė įvairovė ir jos apsauga“

Spalio mėn.

LEU – Dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė

Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konferencija ,,Mokomės gamtoje ir iš gamtos“

Lapkričio mėn.

26 d. 13 val.

Jovita Ponomariovienė, Milda Černiauskaitė, Daiva Cironkienė- Vilniaus inžinerijos licėjus

9.

Praktinė veikla gamtoje. Augalų lysvėse sodinimo darbai. Vabzdžių tyrinėjimai. Mokymasis gamtoje

Lysvės priežiūra Bernardinų sode

Rugsėjo- lapkričio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Renata Biveinienė, Marytė Jagminienė

Mokyklos aplinkos darbai rudenį

Rugsėjo- gruodžio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytoja: Rūta Filončikienė

Vabzdžių stebėjimas, tyrinėjimas vabzdžių viešbučiuose

Rugsėjo -lapkričio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojai: Laurynas Dapkevičius, Milda Černiauskaitė, Daiva Cironkienė

Paukščių stebėjimai Antakalnio apylinkėse.

Rugsėjo-spalio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Vanda Kiguolienė, Feodotija Grochovskaja

10.

Ekskursijos

Neries regioninis parkas. Neries pakrančių gamtos ir kultūros turtai. Bradeliškių ir Buivydų piliakalniai.

Spalio mėn.

II klasės

Daiva Jesilionienė

Lietuvos Jaunųjų gamtininkų centras

Spalio mėn.

III klasės

Daiva Cironkienė

Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas

Spalio mėn.

IV klasės

Renata Biveinienė

11.

Leidiniai, reklaminiai filmukai aplinkosaugine tema

Aplinkosauginiai kalendoriukai miesto žaliosioms erdvėms pažinti 2016 metams

Lapkričio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Renata Žukauskienė, Milda Černiauskaitė, Daiva Cironkienė

Reklaminių filmukų kūrimas aplinkosaugine tema

Spalio- gruodžio mėn.

Vilniaus inžinerijos licėjaus mokytojos: Daiva Cironkienė, Renata Žukauskienė, Rūta Filončikienė

Straipsnis žurnale ,,Žaliasis pasaulis“

Gruodžio mėn. pradžia

Jovita Ponomariovienė, Milda Černiauskaitė, Daiva Cironkienė – Vilniaus inžinerijos licėjus

Aplinkos apsaugos skyrius

Ona Motiejūnaitė, Ona.Motiejunaite@vilnius.lt