Vyksta konsultacijos dėl visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo projektų paraiškų rengimo

2019 metais Vilniaus miesto savivaldybėje numatoma vykdyti dvi visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo programas: Ekologinio švietimo programą ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programą. Programų vykdymas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (11 programa Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga) lėšomis.

Kvietimas teikti paraiškas jau paskelbtas: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/skelbiamas-2019-metu-visuomenes-ekologinio-ir-aplinkosauginio-svietimo-projektu-konkursas/

Paraiškos priimamos iki 2019 metų balandžio 26 d. 12 val., siunčiant paštu arba įteikiant užklijuotuose vokuose Savivaldybės administracijos interesantų aptarnavimo skyriuje (18-19 langeliai), 1 aukšte (Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius), adresuojant Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyriui, ant voko būtinai paryškintai užrašius: KONKURSUI ,,2019 metų Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas“.

Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-598 patvirtintais Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais. Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatus ir jų priedus galima rasti internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/patvirtinti-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-programu-remimo-nuostatai/  (Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatai. 1 priedas. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto paraiška. 2 priedas. Projektų vertinimo kriterijai ir t.t.).

Balandžio 4 ir 10 dienomis jau vyko informaciniai seminarai dėl numatomų vykdyti aplinkosauginio švietimo veiklų, Aplinkos apsaugos poskyrio specialistų susitikimai su paraiškų teikėjais. Vyksta papildomos konsultacijos paraiškų teikimo klausimais.

Dėl visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio švietimo veiklų kreiptis į Aplinkos apsaugos poskyrio ekologę Oną Motiejūnaitę: [email protected] .

Kviečiame bendradarbiauti pažįstant ir saugant mūsų miesto gamtinę aplinką.

Aplinkos apsaugos poskyris