Žaliosios edukacinės erdvės Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ aplinkoje

Vilniaus l/d „Pušynėlis“ bendruomenė aktyviai įsijungė į Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektų vykdymą. 2019 metais ji įgyvendina projektą „Mes – gamtai, gamta – mums“. Spalio 24 dieną kūrybingos pedagogės, žingeidūs vaikai, rūpestingi tėveliai sukosi Rudenėlio šventės verpetuose – šoko, deklamavo eiles, dainavo, žaidė, tyrinėjo edukacinėse lauko erdvėse, gėrėjosi rudens turtingumu ir spalvingumu.  Renginyje dalyvavo Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė dr. Ona Motiejūnaitė. Ji pasveikino susirinkusią darbų rezultatais pasidžiaugti bendruomenę, susipažino su edukacinėmis erdvėmis, teikė siūlymus joms tobulinti ir naujoms kurti, džiaugėsi prasminga partneryste. Vaikai sakė, kad mėgsta visus metų laikus, visada yra smagu, nes yra ką veikti. O kiemas didžiulis, apsuptas miško! Darželio kieme bendruomenė kuria edukacines erdves, kuriomis labai džiaugiasi ir jas naudoja vaikų ugdymuisi. Štai paslaptinga Dinozaurų erdvė, kurioje auga ginkmedis, tulpmedis, magnolija, mažieji apgyvendino čia savo mėgstamus dinozaurus. Šiuos augalus iš senųjų augalų evoliucijos epochų dar ir tėveliai ne visi pažįsta. Todėl yra parengta informacinė medžiaga apie šiuos augalus, dar vadinamus „gyvosios iškasenos“.

Toliau žaliuoja ir jau pirmą derlių subrandino obelėlių sodas. Sodą sodino visa bendruomenė, obelimis pasirūpino tėveliai. Šalia obelėlių vaikai su tėveliais ir auklėtojomis sudėliojo kompozicijas iš gamtinės medžiagos.

Lysvėse užderėjo daržovių (pomidorų, agurkų ir kt.) derlius, kurį vaikai jau suvalgė. O daržoves, jų sandarą ir kitas savybes prisimena žaisdami auklėtojų parengtus žaidimus. Jau ir edukacinių erdvių planelis eksponuojamas.

Vabzdžių stebėjimo erdvėje daugybė vabzdžių pažinimo priemonių – nuotraukų, dėlionių, vabzdžių vystymosi schemų ir kt. Vaikai surentė namą vabzdžiams, sakė, kad jame jų jau yra, o kad naujiesiems gyventojams būtų linksmiau, dar ir vabzdžių „manekenų“ pridėjo. Dar keli vabzdžių viešbučiai čia bus pastatyti. Erdvę puošia pačių pagaminti vabzdžių modeliai.

Pedagogės paruošė daug įdomių žaidimų, dėlionių, aplinkos tyrimo priemonių (mikroskopas, lupos, matavimo prietaisai ir kt.). Vaikai labai mėgsta ekskursijas, todėl jų darželyje organizuojama daug ir įvairių. Mokomasi rūšiuoti, vengti atliekų susidarymo. Eko kūrybinėse dirbtuvėse vaikai gamina įvairius daiktus iš antrinių žaliavų, kuria koliažus iš gamtinės medžiagos, organizuoja gyvūnų globos akcijas – tai jų geri darbai gamtai. Pedagogų darbo patirtis sudėliota metodinėje medžiagoje, jie patirtimi dalijasi seminaruose bei konferencijose. Patys lapkričio 20 dieną organizuoja Respublikinę ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Ekologinio sąmoningumo ugdymasis ikimokyklinėje įstaigoje“

Džiugu, kad į šias gamtos pažinimo, aplinkosaugines veiklas bendruomenę nukreipė Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojami ir finansuojami aplinkosauginio švietimo projektai. Sėkmės tiriant aplinką ir kuriant edukacines erdves!

Aplinkos apsaugos poskyris