Žaliųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

INFORMACIJA apie Žaliųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo (smulkinimo, kompostavimo, panaudojimo, laikymo) žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, Servečės g. 6, Vilnius, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Juknevičiaus kompostas“, Liepkalnio g. 172, Vilnius, tel. +370 698 24100, el. p. andrius.juknevicius@kompostas.lt

Ataskaitos rengėjas:  UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel. 8640 35061, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Žaliųjų atliekų surinkimas ir tvarkymas (smulkinimas, kompostavimas, panaudojimas, laikymas) žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, Servečės g. 6, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama surinkti ir kompostuoti biodegraduojančias atliekas.

Ataskaita viešai eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., tel. Nr. pasiteiravimui 864035061. Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/jukneviciaus  Viešas Ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2020 m. gruodžio 21 d., 17:00 val.. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos prašome skambinti tel. 864035061.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 852649676, el. p. vilnius@nvsc.lt