Žaliųjų edukacinių aplinkų įvairovė ir funkcionalumas aptarti konferencijoje „Gyvenimas darnioje aplinkoje“

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendindamas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gyvenimas darnioje aplinkoje“, lapkričio 9 dieną organizavo aplinkosauginę konferenciją. Konferencijos globėja: doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto aplinkos skyriaus Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė. Konferencijos partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras.

Konferencijos tikslas – dalintis patirtimi bei pasiekimais, iššūkiais ir rezultatais, ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius už klasės, mokyklos teritorijos ribų.

Konferencijoje dalyvavo per 80 pedagogų iš įvairių Lietuvos mokyklų, buvo ir svečių iš Lenkijos. Konferencija vyko nuotoliniu būdu. Apie konferenciją internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/pedagogai-aplinkosauginiu-veiklu-ir-mokiniu-gamtamokslinio-ugdymo-patirtimi-dalijosi-konferencijoje-gyvenimas-darnioje-aplinkoje/ .

Jūratė Kvietkauskienė (Ukmergės technologijų ir verslo mokykla) konferencijoje pasidalijo patirtimi kuriant ir naudojant mokinių ugdymu(si) edukacinių erdvių sistemą. 2022 metais Nacionaliniame mokyklų edukacinių erdvių konkurse ši mokykla tapo nugalėtoja. Erdvėms parinkta tinkama vieta – aukštesnėje vietoje, nuo kurios atsiveria puikus kraštovaizdis, sukuriant terasas pavyko zonuoti teritoriją. Nuotraukose – trumpa pažintis su edukacinėmis erdvėmis.

Dėkui Jūratei Kvietkauskienei už pasidalijimą patirtimi.

Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris