Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas aptartas Vilniaus lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ vykusiame seminare

Rugpjūčio 5 dieną Vilniaus lopšelyje-darželyje vyko seminaras „Žaliosios edukacinės erdvės mokyklų aplinkoje“, kurį vedė Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė, Vilniaus kolegijos docentė dr. Ona Motiejūnaitė. Įstaigos pedagogės puoselėja augalus, su vaikais sodina gėles, daržoves, stebi jų augimą, mokosi pažinti medžius. Tačiau kol kas nėra planingos, tikslingos veiklos kuriant edukacines erdves ir jas naudojant vaikų ugdymui. Todėl seminare buvo nagrinėti ir vaizdžiai pristatyti gerosios patirties pavyzdžiai  įvairiose Lietuvos mokyklose. O juk šioje srityje tiek daug galimybių, edukacinės erdvės: teminės (įvairių dalykų, sričių: Niutono, vaivorykštės, ugnies, entomologinė, ornitologinė, geografinė, metų laikų, pasaulio evoliucijos,  riedulių, muzikos, matematikos, memorialinė ir t.t.), jaunojo tyrėjo (vandens, dirvos, oro tyrimo kampeliai ar laboratorijos, biologinės įvairovės tyrimo ir kt.), kūrybinės  (menų, literatūrinė, dirbtuvių, technologijų, konstravimo ir t.t.), žaliosios (įvairių šalių gėlynas, žydinti pieva, vaistinių, aromatinių ir maistinių augalų, medžiai, sodas, daržas, šiltnamis ir kt.), emocijų, žaidimų, poilsio, pasikalbėjimų, sveikatingumo ir kitos. Edukacinėje erdvėje vieną visumą sudaro edukaciniai objektai, metodinės priemonės, metodikos, informacinė sistema, vadovas ir besimokantysis. Dinamiška mokymo ir mokymosi erdvė, sukurta ir veikiama edukatoriaus bei sąlygota edukacinio tikslo, jį atitinkančio turinio bei jo įsisavinimą paremiančių metodų  (Jucevičienė, 2001).

Kuriant edukacinę erdvę dalyvauja visa bendruomenė, numatoma planinga veikla: vietos esamos situacijos tyrimas, objektų inventorizavimas (kokie objektai yra ir kokie jų gali būti naudojami edukacijai), erdvės elementų naudojimo galimybės – bendruomenės nuomonės išsiaiškinimas; erdvių plano sudarymas (zonavimas) ir aptarimas su bendruomene; edukacinių erdvių kūrimas: metodikų, informacijos, objektų aprašų parengimas, infrastruktūros įrengimas, edukacinių erdvių naudojimas (plano, grafikų sudarymas, programos parengimas), gerosios patirties sklaida (informacija apie edukacines erdves internete, žiniasklaidoje ir pan.).

Vilniaus l/d „Delfinukas“ aplinkoje jau yra žaliųjų edukacinių erdvių pradžia:

Seminare nagrinėtos edukacinės erdvės.

Vabzdžiai: vabzdžių viešbučiai, vorai ir jų tinklai, skruzdėlynas ir jo gyventojai, avilys ir jo gyventojai, drugeliai ir jų gyvenimas, blakės kareivėliai, boružėlės, pievos vabzdžiai.

Gyvūnai. Slieko laboratorija. Sraigių namai. Ežio namas. Paukščiai, jų įvairovė, inkilai

Medžiai. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai. Šermukšnių kolekcija. Budlėja – drugelių krūmas. Būdingi įstaigų medžiai: beržai, ąžuolai, liepos, kaštonai, eglės, pušys ir kt. Dinozaurų erdvė: ginkmedis, magnolija, tulpmedis. Etnobotanika. Etiketės, lapų formos, tyrimo metodikos ir t.t.

Augalai. Vaistiniai, prieskoniniai, aromatiniai, medingieji augalai. Piktžolės (kodėl dilgėlė dilgina, o mėta kvepia, kodėl tiek daug „viešnių“ iš kanados? ir pan.). Daržai, šiltnamiai. Lietuvos selekcininkų išvestos augalų veislės.

Mini ekosistemos, uolienos. Pelkės, smėlynai, keliai ir jų raida (akmenimis grįsti, žvyro ir pan.); molis, žvyras, kreida, druska ir kiti mūsų gamtos turtai.

Jaunojo tyrėjo kampeliai, laboratoraijos. Vanduo, oras, dirva – tyrimai. Meteorologiniai tyrimai (lietaus vandens, vėjų rožė, vaivorykštė, debesys, orai). Laikrodžiai (saulės), termometrai, vėjarodės. Informacija: etiketės, rodyklės ir kt.

Judumo, kūrybos, sveikatingumo, verslumo erdvės. Sveikatingumo (pojūčių, Kneipo) takeliai, žaidimai. Parduotuvės.

Saviraiškos, poilsio, susimąstymo, nusiraminimo, pokalbių erdvės, emocijų pajutimo (nameliai, suoleliai, labirintai ir pan.), žilvičio tuneliai ar pavėsinės ir daug kitų.

Tikime, kad užmegzta Vilniaus l/d „Delfinukas“ ir Aplinkos apsaugos poskyrio partnerystė aplinkosauginio švietimo srityje plėtosis ir duos teigiamus rezultatus.

Tad žali linkėjimai visiems visuomenės aplinkosauginio švietimo veiklų vykdytojams, Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai atviri bendradarbiavimui su įvairiomis įstaigomis, bendroms veikloms mūsų miesto labui.

Aplinkos apsaugos poskyris