2022-06-16 Sodų bendrijos „Komprojektas“ visuotinis narių susirinkimas

2022-06-16 19:00 val. sodininkų bendrijos „Komprojektas“ aikštelėje, Visorių sodų 19-ojoje g. tarp 11 ir 13 sklypų, vyks bendrijos narių susirinkimas.

Bendrijos nariai, negalintys dalyvauti susirinkime, parašykite įgaliojimus artimajam giminaičiui arba pasinaudokite išankstinio balsavimo galimybe.

Registracija nuo 18:40. Rekomenduojame pasiimti kėdutes.

Neįvykus susirinkimui dėl kvorumo arba nebaigus darbotvarkės, vyks pakartotinis susirinkimas lygiai už dviejų savaičių, t. y. 2022 m. birželio 30 d. 19 val.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. 2021/22 sodininkų bendrijos „Komprojektas“ finansinių metų ataskaitos pateikimas.
3. Revizorės išvadų apie bendrijos finansinę veiklą pateikimas.
4. Ataskaitos ir išvadų svarstymas, tvirtinimas
5. Bendrijos mokesčių ir išlaidų 2022/23 finansiniais metais svarstymas ir tvirtinimas.
6. Mokesčių peržiūra ir naujų tvirtinimas.
7. Naujų bendrijos narių priėmimas.

Sodininkų bendrijos „Komprojektas“ valdyba