2022-06-29 19 val. visuotinis SB „Sostinė“ narių susirinkimas

2022-06-29 (ketvirtadienį) 19 val. sodų bendrijos teritorijoje, prie vandens bokšto, vyks 2023 m. visuotinis SB „Sostinė“ narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrijos ūkinės veiklos ataskaita už 2022 m. ir jos tvirtinimas;

2. Pajamų ir išlaidų ataskaitos už 2022 m. tvirtinimas;

3. Įmokų ir tikslinių mokėjimų nustatymas ir tvirtinimas už 2023 m.;

4. Naujų narių įstojimas ir tvirtinimas;

5. Einamieji klausimai:

5.1. prijungimo prie miesto nuotekų tinklų situacijos aptarimas;

5.2. kiti einamieji klausimai.

Prašome teikti pasiūlymus aktualiais klausimais (su sprendimais ir alternatyvomis) el. paštu [email protected].

 

SB „Sostinė“ valdyba