2022 m. lapkričio 12 d. SB „Veržuvos aušra“ susirinkimas

2022 m. lapkričio mėn. 12 d. 13:00 val. adresu Gvazdikų g. 4, Vilniuje įvyks SB „VERŽUVOS AUŠRA“ narių neeilinis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

 1. Valdymo organo rinkimas: valdymo organas – VALDYBA (4 nariai);
  SPRENDIMO PROJEKTAS: yra pasisiūlę 4 kandidatai.
 2. Valdybos pirmininko rinkimas;
  SPRENDIMO PROJEKTAS: yra pasisiūlęs vienas kandidatas.
 3. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas.
  SPRENDIMO PROJEKTAS: parengtas reglamento projektas.
 4. Pritarimas pakeisti įstatų IX skyrių ir kitus su šiuo skyriumi susijusius punktus.
  SPRENDIMO PROJEKTAS: parengtas įstatų pakeitimo projektas.
 5. Pritarimas pakeisti įstatų I skyriaus 6 p.
  SPRENDIMO PROJEKTAS: parengtas įstatų pakeitimo projektas.
 6. Valdybos narių darbo apmokėjimo sąlygų tvirtinimas;
  SPRENDIMO PROJEKTAS: parengtas darbo sutarties projektas.
 7. Bendrijos narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamojo nario mokesčio panaikinimo arba sumažinimo.
  SPRENDIMO PROJEKTAS: parengtas pakeitimo pasiūlymas.
 8. Tvirtinti metinę 2022 m. Bendrijos ūkinės veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą.
  SPRENDIMO PROJEKTAS: parengta atsakaita.

Nesusirinkus kvorumui, pagal LR sodininkų įstatymo 16 str. 10 p., susirinkimas laikomas neįvykusiu. Pakartotinas Bendrijos narių susirinkimas įvyks 2022 m. lapkričio 26 d. 13:00 val., toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę. Su siūlomų sprendimų projektais galima susipažinti, kreipiantis į bendrijos valdybos pirmininkę, iš anksto susitarus konkretų laiką telefonu +370 655 43413.

 

Bendrijos valdyba