2022 m. vasario 05 d. šaukiamas sodininkų bendrijos „Sostinė” narių neeilinis susirinkimas

Neeilinis susirinkimas šaukiamas SB “Sostinė” inciatyvinės grupės, nes kyla daug abejonių, ar SB “Sostinė” valdybos pirmininkas tinkamai vykdo jam pavestas pareigas ir nepiktnaudžiauja jomis, taip pat yra žinoma, kad yra atsistatydinę mažiausiai du SB “Sostinė” valdybos nariai, todėl SB “Sostinė” valdybos darbas iš esmės yra nebegalimas

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2021-09-11 bendrijos susirinkimo metu patvirtintos 2020 metų atliktų darbų ataskaitos patikslinimas – sąskaitų už atliktus darbus, įsigytas materialines prekes ir pan. pateikimas sodininkų bendrijos „Sostinė“ nariams. (atsakingas už informacijos pateikimą – SB “Sostinė“ valdybos primininkas)
  2. Sodininkų bendrijos „Sostinė“ narių supažindinimas su detalia sodininkų bendrijos „Sostinė“ išlaidų bankine ataskaita už 2020 metus ir už 2021 metus. (atsakingas už informacijos pateikimą – SB “Sostinė“ valdybos primininkas)
  3. Sodininkų bendrijos „Sostinė“ valdybos nario / ų rinkimai, vietoje šiuo metu pareigų nevykdančio / ų valdybos nario / ų.
  4. Sodininkų bendrijos „Sostinė“ valdybos pirmininko atšaukimas iš sodininkų bendrijos „Sostinė“ valdybos pirmininko pareigų ir naujo valdybos pirmininko rinkimai.
  5. Kiti klausimai.

Susirinkimo laikas: 2022 m. vasario 05 d. (šeštadienį) 12:00 val.

Susirinkimo vieta: Sodininkų bendrijos “Sostinė” vandens bokšto teritorija.

Sodininkų bendrijos “Sostinė” Iniciatyvinės grupės vardu Aleksandr Lisovskij