2022 m. vasario 6 d. šaukiamas asociacijos „Ribiškių bendruomenė“ steigiamasis susirinkimas

2022 m. vasario 6 dieną, 12.00 val. Ribiškių sodų 2-oji Nr. 44 kieme, šaukiamas asociacijos „Ribiškių bendruomenė“ steigiamasis susirinkimas.

Norėdami susipažinti su steigiamos asociacijos „Ribiškių bendruomenė“ įstatų projektu, galite kreiptis į steigėjų įgaliotą asmenį Gintarą Čapliką, Ribiškių sodų 2-oji Nr.44, tel. 8686 64898.

 Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Ribiškių bendruomenės įstatų tvirtinimas.
  2. Ribiškių bendruomenės valdymo organų rinkimai.
  3. Ribiškių bendruomenės nario mokesčio nustatymas.
  4. Einamieji klausimai.

 

Steigėjai