2023 m. balandžio 20 d.  SB „Mažieji Gulbinai“ susirinkimas

2023 m. balandžio mėn. 20 d. (ketvirtadienį) 19 val. Raudonės g. prie vandens bokšto įvyks sodininkų bendrijos narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita

2. Bendrijos revizoriaus išvados apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas

3. Bendrijos valdybos, valdybos pirmininko rinkimai

4. Bendrijos revizoriaus rinkimai

5. Pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas

6. 2023 m. nario ir kt. mokesčių nustatymas

7. Kiti klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis narių susirinkimas vyks 2023 m. gegužės 4 d. (ketvirtadienį) 19 val. toje pačioje vietoje pagal tą pačią darbotvarkę. Sodininkų bendrijos „Mažieji Gulbinai“ valdyba