2023 m. birželio 18 d. SB „Profsąjungietis“ visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

2023 m. birželio 18 d., sekmadienį, šaukiamas SB „Profsąjungietis“ visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta – SB „Profsąjungietis“ poilsio-susirinkimų aikštelė. Susirinkimo pradžia – 10:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl susirinkimo pirmininko (-ės) ir sekretoriaus (-ės) išrinkimo;
  2. Einamieji klausimai (vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, kelių tvarkymas ir kt.);
  3. SB „Profsąjungietis“ veiklos 2021-2022 metų veiklos ir ūkinė-finansinė ataskaita;
  4. 2021-2022 metų revizijos komisijos ataskaita; 5. 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Neįvykus susirinkimui (nesant kvorumo), pakartotinis susirinkimas įvyks liepos 2 d. 10:00 val. toje pačioje vietoje ir pagal tą pačią dienotvarkę.

SB „Profsąjungietis“
Valdybos pirmininkas
Audrius Tamolis