2023 m. birželio 3 d. SB „Gamta“ narių  susirinkimas

Š. m. birželio mėn. 3 d. 12 val. šaukiamas sodininkų bendrijos „Gamta“ narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuris vyks adresu: Prašiškių g. 7, Vilniuje (prie vandens bokšto).

Susirinkimo darbotvarkė:

  • Bendrijos valdybos ataskaita už 2022 metus
  • Revizijos komisijos ataskaita už 2022 metus
  • Naujų bendrijos narių priėmimas
  • Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai
  • Bendrijos revizijos komisijos rinkimas
  • 2023 finansinių metų pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas
  • Kiti klausimai

Susirinkus mažiau nei pusė sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Kitas pakartotinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas šaukiamas š. m. birželio 17 dieną, tą pačią valandą, ta pačia darbotvarke, toje pačioje vietoje.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti prieš tai suderinus vietą ir laiką su bendrijos valdybos pirmininku tel. 8 699 38044.

 

 

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba