2023 m. rugpjūčio 26 d. visuotinis SB „Ąžuolas“ narių susirinkimas

2023 m. rugpjūčio 26 d. (šeštadienį) 10 val. įvyks visuotinis SB „Ąžuolas“ narių susirinkimas.

Vieta: prie vandens bokšto.

Jei nebus kvorumo, pakartotinis visuotinis SB „Ąžuolas“ narių susirinkimas įvyks 2023 m. rugsėjo 9 d. (šeštadienį) 10 val. Vieta: prie vandens bokšto.

Darbotvarkė:

 • Valdybos finansinė ataskaita už 2022 metus;
 • Revizijos komisijos ataskaita;
 • Naujos revizijos komisijos rinkimai;
 • SB „Ąžuolas“ naujų įstatų tema;
 • Dėl valstybinės žemės, esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje;
 • SB „Ąžuolas“ kelių perdavimo savivaldybei tema;
 • Žieminio vandens vartojimo ir apmokėjimo tvarka;
 • SB „Ąžuolas“ teritorijoje būtinų kelio ženklų aptarimas;
 • SB „Ąžuolas“ biudžeto tvirtinimas 2023 metams;
 • Naujos SB „Ąžuolas“ valdybos rinkimai;
 • Kiti bendrijai aktualūs klausimai.

SB „Ąžuolas“ narių dalyvavimas būtinas!

SB „Ąžuolas“ valdyba