433-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių visuotinis susirinkimas

433-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių visuotinis susirinkimas
2021 M. RUGSĖJO 2 d. 19 val.

BENDRIJOS PATALPOSE tarp 1 ir 64 boksų
ŽADEIKOS G. 30A VILNIUJE
BENDRIJOS PIRMININKAS ŠAUKIA
433-OSIOS GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO
BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ
*NEĮVYKUS VISUOTINIAM SUSIRINKIMUI PAKARTOTINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS BUS RUGSĖJO 16 d. 19 val., toje pačioje vietoje.

SIŪLOMA SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ**:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
3. Revizoriaus ataskaita. Ūkinė-finansinė ataskaita už 2020 m. ir 2021 m. mokesčių plano tvirtinimas
4. Bendrijos pirmininko ataskaita.
5. Bendrijos valdymo organų – pirmininko ir valdybos narių rinkimai
4. Bendrijos revizoriaus rinkimai.
5. Kiti klausimai.

Bendrijos pirmininkas Justinas Guobys
el. paštas 433gseb@gmail.com

_____________________________
* *Dėl darbotvarkės klausimų ir siūlomų sprendimų projektų galite kreiptis į Bendrijos valdybos pirmininką Justiną Guobį, el.p . 433gseb@gmail.com
Bendrijos nariai iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. gali el. paštu Bendrijos valdybos pirmininkui J. Guobiui pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar jų turimą informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Bendrijos nariai susirinkime turi laikytis tuo metu galiojančių vyriausybės nutarimų ir rekomendacijų.
Balsuoti galite išankstinio balsavimo biuleteniu. Jį galite gauti susiekę el. paštu 433gseb@gmail.com