Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

502-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija kviečia į visuotinį susirinkimą

502-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (juridinio asmens kodas 125265527; adresas Taikos g. 132, 146 Vilnius) informuoja, kad 2018 m. liepos 3 d. 19 val. prie įvažiavimo į garažų paskirties pastatą, esantį Taikos g. 132A Vilniuje, šaukiamas bendrijos narių visuotinis  susirinkimas.

Darbotvarkės klausimai:

1.    Bendrijos įstatų pakeitimas.
2.    Bendrijos valdybos rinkimai.
3.    Garažų paskirties pastato stogo bei išorinių sienų hidroizoliacijos (pastato remonto darbų) būdo parinkimas.

Siūlomi variantai:

a) pastato remonto darbus vykdyti Bendrijos lėšomis;

b) pastato remonto darbus vykdyti investuotojo lėšomis, mainais už leidimą vykdyti pastato rekonstravimą ir ant šio pastato pastatant antstatą ir investuotojo pasiūlymo vykdyti su Bendrija jungtinę veiklą svarstymas.

4.    Įgaliojimų suteikimas Bendrijos pirmininkui vykdyti visų Taikos g. 132A Vilniuje pastate esančių garažų paskirties patalpų valdytojų balsavimą raštu dėl pritarimo Bendrijos pirmininkui pasirašyti jungtinės veiklos sutartį balsavimo raštu biuleteniuose nurodytomis sąlygomis. Šis klausimas būtų svarstomas, jeigu Bendrijos narių visuotinis susirinkimas pasirinks šios darbotvarkės 1.2 punkte nurodytą pastato remonto darbų būdą).
5.    Einamieji klausimai (siūlo Bendrijos nariai ir iki 2018 m. birželio 29 d. 16 val. pateikia Bendrijos pirmininkui siūlomų sprendimų projektus).

Neįvykus pirmam susirinkimui, 2018 m. liepos 17 d. 19 val. toje pačioje vietoje, tais pačiais darbotvarkės klausimais šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

502-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos pirmininkas Algimantas Jankauskas

Su darbotvarkės klausimais siūlomų sprendimų projektais, taip pat su naujos redakcijos Bendrijos įstatų projektu, visi garažų paskirties patalpų valdytojai (Bendrijos nariai) gali susipažinti iki 2018 m. liepos 2 d. (imtinai) susitikę su Bendrijos pirmininku Algimantu Jankausku, iš anksto suderinę susitikimo vietą ir laiką telefonu  +370 687 77649.