Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

502-os garažų statybos ir eksploatacijos bendrijos pajininkų dėmesiui

2018 m. gegužės 22 d. (antradienį) 19:00 val. kviečiamas bendrijos pajininkų pakartotinis susirinkimas, kuris įvyks prie įvažiavimų vartų.

Darbotvarkė:
1. Revizijos komisijos akto apie Bendrijos pirmininko veiklą 2017 m. tvirtinimas.
2. Valdybos pirmininko atliktų darbų ataskaita.
3. Ventiliacijos ir el. ūkio eksplotavimo  problemos
4. Bendrijos statuso pakeitimas Registrų centre
5.  Bendrijos pastato registracija.
6. Registrų centre inventorizacinių bylų išdavimas boksų  savininkams
6.  Pajamų – išlaidų sąmatos 2018 metams tvirtinimas.
7.  Naujų valdybos ir revizijos komisijos narių rinkimas.
8. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimas

P. S. Visų pajininkų dalyvavimas būtinas. Asmenys, nesantys bendrijos pajininkai, bet atstovaujantys pajininką, prašome turėti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Bendrijos pajininkų pirmininkas