502-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių dėmesiui!

502-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (juridinio asmens kodas 125265527) informuoja, kad 2022 m. sausio 13 d. 18.30 val. pastato, esančio Taikos g. 132A Vilniuje viršutiniame aukšte, šaukiamas bendrijos narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkėje:

  1. Bendroji informacija.
  2. Pirmininko rinkimai.
  3. Revizoriaus perrinkimas ar naujo revizoriaus rinkimai.
  4. Bendrijos finansinės ataskaitos už 2021 metus pristatymas.
  5. 2021 metais atliktų darbų ataskaita.
  6. Einamieji klausimai (siūlo Bendrijos nariai ir iki 2022 m. sausio 13 d. 16 val. pateikia Bendrijos pirmininkui siūlomų sprendimų projektus).

Susirinkimui neįvykus, kitas susirinkimas įvyks 2022 sausio 27 dieną 18.30 val. toje pačioje vietoje.

502-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos pirmininkas
Andrius Grabauskas
Tel. +370 662 96520
El. p. 502bendrija@gmail.com