502-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių dėmesiui!

502-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (juridinio asmens kodas 125265527) informuoja, kad 2022 m. liepos 14 d. 18:30 val. pastato, esančio Taikos g. 132A Vilniuje viršutiniame aukšte, vyks pakartotinis bendrijos narių visuotinis  susirinkimas.

 

  Darbotvarkėje:

  1. Bendroji informacija.
  2. Pirmininko rinkimai.
  3. Stogo remonto klausimas.
  4. Sienų atkasimo ir hidroizoliacijos įrengimo klausimas.
  5. Ventiliacijos įrengimo klausimas.
  6. Drenažo įrengimo apatiniame aukšte klausimas.
  7. Įvažiavimo trapo remonto klausimas
  8. Einamieji klausimai (siūlo Bendrijos nariai ir iki 2022 m. liepos 13 d.

16 val. pateikia Bendrijos pirmininkui siūlomų sprendimų projektus).

 

 

502-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos pirmininkas Andrius Grabauskas

tel. +370 66296520

paštas: 502bendrija@gmail.com