502-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos narių dėmesiui

502-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (juridinio asmens kodas 125265527) informuoja, kad 2023 m. sausio 12 d. 18:30 val. pastato, esančio Taikos g. 132A Vilniuje viršutiniame aukšte, vyks pakartotinis bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Visų dalyvavimas būtinas.

Darbotvarkėje:

  1. Bendroji informacija.
  2. Finansinė ataskaita už 2022 metus.
  3. Bendrijos narių supažindinimas su naujai gautu savivaldybės raštu.
  4. Administratorių paieškų rezultatai ir pasirinkimas.
  5. Pirmininko rinkimai. (Neišrinkus naujo pirmininko, reikės ieškoti naujų bendrijos valdymo sprendimų).
  6. Einamieji klausimai (siūlo Bendrijos nariai ir iki 2023 m. sausio 11 d. pateikia Bendrijos l.e.p. pirmininkui siūlomų sprendimų projektus).

502-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos
laikinai einantis pareigas pirmininkas
Andrius Grabauskas
tel. +370 662 96520
el. p. 502bendrija@gmail.com